Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15

Zaslužni za lokalizacijo OpenOffice.org

Tukaj najdete ključne premike in osebe, ki so v določeni fazi na nek način sodelovali pri prevajanju oz. lokalizaciji.

Prvi stik za lokalizacijo je vzpostavil Gregor Zajc, kmalu je delo prevzel Robert Ludvik, še danes vodja lokalizacije v slovenščino.

Prvi koraki slovenjenja so potekali prek dopisnega seznama lugos-slo, kjer so sodelovali: Primož Peterlin, Aleš Košir, Andrej Vernekar, Andraž Tori, Vladimir Batagelj, Jernej Simončič, Roman Maurer, Rok Krulec, Gregor Ibic, Miha Tomšič, Primož Gabrijelčič, Gregor Fajdiga, Gregor Rakar idr.

Slovar in področne nastavitve

Glosar je nastajal s pomočjo prvih sodelavcev, tukaj velja posebna zahvala Tomažu Gregorcu, ki je sodeloval v tej prvi fazi prevajanja (slovar najpogosteje uporabljenih besed v Ooo) in je bil dolgo časa prezrt.

Prilagajanje jezikovnih orodij

Slovarje in datoteke s pravili za preverjanje pravopisa in deljenje besed so bili naslednji trd oreh. Bazo besed so prispevali: Aleš Košir, Amebis d.o.o., GNUsl, Lugos, MULTEXT (IJS), Primož Peterlin, Tomaž Erjavec. Črkovalnik sam je lokaliziral Robert Ludvik.

Matjaž Vrečko, MG-SOFT Corp. je dovolil uporabo delilnih vzorcev za deljenje besed v OpenOffice.org.

Veliko kasneje smo poslovenili tabelo samopopravkov (avgust 2006), ki je vključena v slovenski OpenOffice.org od različice 2.1 naprej.

Težavo je predstavljalo dejstvo, da za slovenščino ni na voljo prostega slovarja sopomenk. Zato je Martin Srebotnjak leta 2006 zagnal projekt OdprtiTezaver in v treh letih in pol je slovenski tezaver obsegal zadostno število sopomenk, da je postal uporaben (trenutno več kot 13000 besed). OpenOffice.org vsebuje slovenski slovar sopomenk od 3.2.1 naprej. Najdete ga tudi ločeno v skladišču razširitev. Tudi sami se nam lahko pridružite in soustvarjate slovar sopomenk na naslovu www.tezaver.si. Slovenski tezaver bo ponujal tudi oznako besedne vrste posamezne množice sopomenk.

Programski vmesnik (GUI)

Prevajalec Datoteke
Agenda oo_scp.po, oo_setup2.po, oo_sfx2.po, oo_so3.po, oo_starmath.po, oo_svtools.po, oo_svx.po
Gašper Cankar oo_sw.po, oo_wizards.po
Matjaž Horvat oo_basic.po, oo_uui.po, oo_vcl.po
Robert Ludvik oo_chaos.po, oo_dbaccess.po, oo_desktop.po, oo_extensions.po,
oo_forms.po, oo_framework.po, oo_goodies.po oo_officecfg.po oo_offmgr.po
Erik Robnik oo_scaddins.po
Tomaž Rogelj oo_sysui.po
Aleš Rom oo_padmin.po, oo_sch.po, oo_sc.po
Mirko Šebart oo_sd.po
Robert Zadnik oo_basctl.po

Nize za 1.x je lektoriralo podjetje Agenda. Prevedli so tudi razširjene nasvete, ki pa jih je bilo zaradi premika nasvetov v datoteke pomoči in z nezmožnostjo uporabe že prevedenih nizov ponovno prevesti v okviru prevajanja pomoči za 2.0, kjer Agenda ni sodelovala.

Za slovenjenje novih nizov od izdaje 2.0 naprej skrbita Martin Srebotnjak in Robert Ludvik.

Pomoč, prvič

S prevajanjem pomoči so bile ogromne težave. Gre za najobsežnejši prevajalski podvig, ki je bil z različico 1.1.4 navidez dokončan. Ker so pri Sunu spremenili zapis pomoči za različico 2.0, prenos nizov pa ni bil omogočen, je ta pomoč obstajala le za različice pred 2.0. Najprej torej seznam tistih, ki so prevajali pomoč, ki je danes ni v OOo. Pri tem prevajanju smo prvič sodelovali s prevajalskim oddelkom na FF, ekipa prevajalcev je navedena spodaj.

Modul Prevajalci Št. besed
COMMON Agenda (Urška Colner, ag,ai-ao,aq-ay),
Roman Bobnarič (ab,af,ap,az,bb,bc), Martin Srebotnjak (aa,ac,ad,ah),
Robert Ludvik (ae,ba), Gašper Cankar (aa), Aleš Rom (ab)
200.000 (43,2%)
SBASIC Robert Ludvik (a-m), Agenda (Urška Colner; o, p, q), Roman Bobnarič (n) 40.000 (8,6%)
SCALC Filozofska fakulteta 82.000 (17,7%)
SCHART Martin Srebotnjak 6.000 (1,3%)
SDRAW Martin Srebotnjak 6.000 (1,3%)
SIMPRESS Martin Srebotnjak (a,b), Robert Ludvik (c) 30.000 (6,5%)
SMATH Robert Ludvik, Iztok Zajc 19.000 (4,1%)
SWRITER Filozofska fakulteta 80.000 (17,3%)

Ekipa FF: Špela Vintar, Lea Novak, Maja Peršič, Alenka Metljak, Maja Mihelič, Polona Perne, Jana Okoren, Anže Rožič, Tarita Sirk, Matej Makovec, Anamarija Tomanič, Adriana Mezeg, Živa Bogataj, Ana Jaklič, Alenka Medved, Mihaele Orozel, Polona Volavšek, Alenka Čop, Andra Lujič (vsi modul pomoči WRITER); Andreja Ćaćić, Simona Gonza, Jure Škorjanc, Gašper Menhart, Katja Primožič, Tjaša Mahnič, Lija Pogačnik, Primož Rajbar, Dejan Djordjevič, Urška Ščuka, Maja Ogrizek, Sonja Verbančič, Jana Ravnikar, Maja Žužman (vsi modul pomoči CALC).

Pomoč, drugič

Zaradi prenosa pomoči v sistem, kot ga je imela aplikacija StarOffice, in spojitvijo obeh pomoči, smo oktobra 2005 ponovno začeli prevajati pomoč od začetka. Pomoč je v celoti poslovenjena od novembra 2006 in je vključena od različice 2.1 naprej. Junaki, ki so se lotili tega sizifovega dela, so naslednji, znova z obsežno pomočjo FF:

Prevajalec Nizi % Datoteke
Filozofska fakulteta21.96450,6% ./scalc/01.po, ./scalc/guide.po, ./shared/00.po (z M.S.), ./shared/01.po, ./shared/02.po, ./shared/explorer/database.po, ./shared/guide.po, ./shared/optionen.po
Polona Gorjup5.26312,11% ./swriter/01.po, ./swriter/guide.po
Robert Ludvik1.636+3,8%+ ./sbasic/shared.po
Vito Smolej1.484+3,4%+ ./smath/01.po
Martin Srebotnjak8860+20,4%+ ./sbasic/guide.po, ./sbasic/shared/01.po, /sbasic/shared/02.po, ./scalc/00.po, ./scalc/02.po, ./scalc/04.po, ./scalc/05.po, ./scalc.po, ./schart/00.po, ./schart/01.po, ./schart/02.po, ./schart/04.po, /schart.po, ./sdraw/00.po, ./sdraw/01.po, ./sdraw/04.po, ./sdraw.po, ./shared/00.po (s FF), ./shared/04.po, ./shared/05.po, ./shared/07.po, ./shared/autokorr.po, ./shared/autopi.po, ./shared.po, ./simpress/00.po, ./simpress/01.po, ./simpress/02.po, ./simpress/04.po, ./simpress/guide.po, ./simpress.po, ./smath/00.po, ./smath/02.po, ./smath/04.po, ./smath/guide.po, ./smath.po, ./swriter/02.po, ./swriter/04.po, ./swriter.po
Toni Tomanič2750,6% ./sdraw/guide.po

Seznam prevajalcev/prevajalk pod vodtsvom Špele Vintar, ki so sodelovali pri prevajanju: Katja Bizjak, Neža Budkovič, Anja Debelak, Špela Dejak, Edina Džombič, Polona Gorjup, Anja Grajš, Doroteja Grčar, Tina Karče, Jaka Kobentar, Maja Kogej, Saša Kordič, Urška Lešnik, Franci Lipovd, Ana Ožura, Irena Praznik, Katja Prkič, Tina Rajhman, Katja Semibratov, Tanja Simšič, Maja Šraj, Simon Šuster, Tjaša Toni, Petra Turk.

Predloge

Slovenski OpenOffice.org vsebuje od 2.0.3 naprej prevedene privzete predloge, skupaj s Samobesedili. Predloge je februarja 2006 prevedel Vito Smolej, samobesedila pa Robert Ludvik in Martin Srebotnjak avgusta 2006.

Dokumentacija

Pomembno je, da uporabnikom zagotovimo tudi vso spremljujočo dokumentacijo. Konec 2005 smo posodobili prevod namestitvenega vodnika (Vito Smolej) ter prevedli vodnik za namestitev za OS X (Martin Srebotnjak). Kar veliko dela čaka prevajalce pri prevajanju preostalih How-to-jev ter uporabniškem priročniku. Vabljeni k sodelovanju.

Sledi tabela zaslužnih pri prevajanju dokumentacije:

Aleš Rom Write and Manage OpenOffice.org text Documents using Common Features and Styles
(Kako pisati in oblikovati dokumente z besedilom v OpenOffice.org s pogosto uporabljenimi funkcijami in slogi)
Borut Golob How To Create Numbering in OOo
(Kako nastaviti in uporabljati številčenje v programu Writer)
Borut Golob How to change paragraph style using the Stylist
(Kako spremeniti slog odstavka z uporabo Slogovnika)
Gregor Pekovšek Do a "Mail Merge" from a Calc spreadsheet
(Kako spojiti dokument s Calc-ovo preglednico)
Andraž Levstik Carry out Simple Calculations and Format Cells and Sheets in a Folder (v prevajanju)
Andraž Levstik Utilize Sort Lists and AutoFill (v prevajanju)
Andraž Levstik Apply Conditional Formatting to a Cell (v prevajanju)
Anton Tomanič How To Define a Data Range
(Kako določimo obseg podatkov)
Roman Bobnarič How To Format A Spreadsheet
(Kako oblikujemo preglednico)
Roman Bobnarič How to set the Printing Settings
(Kako nastavimo nastavitve tiskanja)
Anton Tomanič How to Protect a Sheet or a Cell
(Kako zaščititi list ali celico)
Mirko Šebart Compose a Document with Simple Geometric Shapes, to Change their Attributes (color, size, position, ...) and to Print the Result.
(Kako narišemo risbo s preprostimi liki, tem likom spreminjamo lastnosti (barvo, velikost, položaj...) in izdelek natisnemo)
Anton Tomanič How to Create a Data Source from Scratch
(Kako ustvarimo vir podatkov)
Robert Ludvik, Vito Smolej Namestitveni vodnik
Martin Srebotnjak Namestitveni vodnik za Mac OS X

Nekateri pa so prispevali celo avtorske dokumente:

Sebastijan Kladnik Ooo_Calc.pdf - Začetek dela s programom Calc
Sebastijan Kladnik Ooo_writer.pdf - Pomen ikon v menijih, kako se ustvari tabele, kazalo,...
Robert Ludvik Hitri vodnik OpenOffice.org (osnovna navodila za delo z OpenOffice.org)

Strežnik, gradnje

Po začetku je lokalizirane gradnje omogočala Agenda d.o.o., od 2003 pa slovenske gradnje izdeluje češki projekt OOo.

Kljub temu ne smemo v tem strežniškem delu pozabiti na naslednje: Matjaž Godec, Uroš Kositer, Igor Mozetič (deb paket), Agenda Open Systems, Rok Papež (rpm paket) ...

Jamstvo kakovosti - QA

Prevajanje ni dovolj. Zagotoviti moramo tudi redno preverjanje slovenskih različic za vsako uradno izdajo. Vabimo prostovoljce, ki so pripravljeni pomagati, za operacijske sisteme OS X, Windows in Linux! Več na strani o jamstvu kakovosti.

Veljaven XHTML 1.0 Strict

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.