Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released


Jamstvo kakovosti (Quality Assurance oz. QA)

Potrebujemo prostovoljce za testiranje prevedene različice programskega paketa. Če želite sodelovati in pomagati, se prijavite na dopisni seznam razvijalcev.

Jamstvo kakovosti je eden pomembnejših projektov, saj zagotavlja vsaj osnovno kakovost programja. Na kratko povedano, QA obsega določeno število nalog, ki jih je potrebno uspešno opraviti s prevedeno različico programskega paketa. Naloge so razdeljene na logične dele in obsegajo:

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.