Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.5 released

začetek:
Math

Ustvarjajte enačbe in formule za svoje dokumente

Zaslonska slika Math MATH je komponenta OpenOffice.org za matematične enačbe. Najpogosteje je uporabljena kot urejevalnik enačb za dokumente z besedilom, lahko pa jo uporabite tudi z drugimi vrstami dokumentov ali celo samostojno. Če jo uporabljate v programu WRITER, je enačba obravnavana kot predmet dokumenta z besedilom. Podobno lahko enačbe vstavite v druge programe OpenOffice.org, kot sta CALC in IMPRESS.

Z uporabo MATH lahko formulo vnesete na tri glavne različne načine:


Veljaven XHTML 1.0 Strict

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.