Taal:

De Vrije en Open Kantoorsoftware
Nieuw: Apache OpenOffice 4.1.7 is beschikbaar!

FAQ: Impress

Oorspronkelijke auteur: Scott Carr
Vertaling, samenstelling en bewerking: Nolly Toenders
Aanpassing layout, aanvulling: Simon Brouwer
Laatst gewijzigd: September 2003

  IMPRESS: VRAGEN  

 1. Hoe voeg ik verschillende achtergronden in in een presentatie?
 2. Hoe verplaats ik een dia uit een OpenOffice.org presentatie naar een andere OpenOffice.org presentatie?
 3. Als ik knip en plak van een tekstdocument naar een OpenOffice.org presentatie, wordt de tekst in een compleet andere tekstgrootte geplakt dan de originele grootte. Hoe behoud ik de tekstopmaak?
 4. Hoe creer ik kop en voettekstinformatie in een OpenOfice.org presentatie? Ik wil mijn informatie tonen op elke dia.
 5. Hoe kan ik twee dia's per pagina (onder elkaar) printen vanuit Impress?
 6. Ik heb een MS PowerPoint 97 .PPZ bestand geproduceerd gebruik makend van "Inpakken en wegwezen". Kan dit bestand geopend worden in Presentation Impress?
 7. Hoe wijzig ik de opmaak van een datumveld in Impress?
 8. Hoe creer ik mijn eigen presentation Impress sjabloon?
 9. Ik heb een presentatie met lichte tekst op een zwarte achtergrond. Als ik de tekst print, wil ik graag zwarte tekst hebben op een witte achtergrond. Is dat mogelijk?
 10. Hoe print ik de notities met de dia's op dezelfde pagina in OpenOffice.org Presentation? Ik selecteer beide tekening en notities om te printen, maar de dia's worden eerst geprint en de notities achteraf op verschillende pagina's (tweemaal het aantal pagina's dat ik wil)?
 11. Ik nummer mijn dia's, maar ik wil het pagina/dia nummer niet tonen op de eerste dia, omdat dat mijn titeldia is. Is dit mogelijk?
 12. Ik wil graag liggende en staande dia's in mijn presentatie. Is dit mogelijk?
 13. Ik tracht een presentatie te exporteren naar HTML. Ik krijg een foutbericht dat zegt Nietbestaand object. Nietbestaand bestand. Wat is er verkeerd?
 14. Hoe voeg ik Teksteffecten toe aan een tekstvak?
 15. Waar haal ik in templates/sjablonen voor Impress vandaan ?  IMPRESS: ANTWOORDEN  

 1. Hoe voeg ik verschillende achtergronden in in een presentatie?

  Volg deze stappen in OpenOffice.org:

  1. Selecteer de dia waarvan je de achtergrond wil veranderen
  2. Kies Opmaak > Sjablonen > Paginaopmaak-profiel
  3. Klik op de knop Laden
  4. In het dialoogvenster Pagina-opmaakprofiel laden kies je linksboven in het kader Bereiken > Presentatie-achtergronden of Presentaties
  5. Rechts in het kader verschijnen de verschillende sjablonen, klik een sjabloon naar keuze aan en klik op OK
  6. Het nieuw gekozen pagina-opmaakprofiel is actief (zwart omkaderd), klik op OK

  Opmerking 1: Om de achtergrond van alle dia's te wijzigen, door gebruik te maken van een sjabloon, schakel je in stap 6 de optie Achtergrondpagina wisselen in.

  Opmerking 2: Afhankelijk van welke sjablonen zijn geleverd bij de distrubitie die je gebruikt, zullen niet alle categorien van achtergrond-sjablonen beschikbaar zijn. Herhaal bovenstaande stappen voor alle individuele dia's in je bestand.

  Noot: Deze instructies zullen alleen werken als je Impress sjablonen hebt gedownload of zelf hebt gemaakt.


 2. Hoe verplaats ik een dia uit een OpenOffice.org presentatie naar een andere OpenOffice.org presentatie?

  1. Open de bestemmings presentatie in OpenOffice.org Impress, zorg ervoor dat je je in de paginamodus bevindt
  2. Selecteer Invoegen > Bestand
  3. Blader om de bron presentatie te vinden, bijv. ‘jouw_bestand.sxi’
  4. Selecteer Invoegen
  5. In het dialoogkader zie je nu de bestandsnaam van de presentatie, klik op het +-teken dat er voor staat. De dia’s staan nu onder elkaar
  6. Selecteer het dianummer dat je wilt hebben en klik op OK, de dia wordt ingevoegd achter de actieve dia

  Het is ook mogelijk om via de Diasorteerweergave een dia te verplaatsen/kopiren:

  1. Selecteer de dia, die je wilt kopiren in het bronbestand
  2. Kopiren
  3. Open het doel bestand in de diamodus en selecteer een dia waarachter de nieuwe dia ingevoegd moet worden
  4. Plakken


 3. Als ik knip en plak van een tekstdocument naar een OpenOffice.org presentatie, wordt de tekst in een compleet andere tekstgrootte geplakt dan de originele grootte. Hoe behoud ik de tekstopmaak?

  Als de tekst in een OpenOffice.org presentatie geplakt wordt, wordt de grootte van het lettertype gewijzigd in de standaard object stijl. Wijzig de standaard stijlopmaak in de voorkeur stijl en plak dan de tekst in je presentatie.


 4. Hoe creer ik kop en voettekst informatie in een OpenOffice.org presentatie? Ik wil mijn informatie tonen op iedere dia.

  1. Ga naar de achtergrondmodus (er zijn drie kleine iconen onder de verticale liniaal aan de linker kant – het middelste icoontje is de Achtergrondmodus - het lijkt op een doos met een donkere onderrand)
  2. Tekst in voeren, bijvoorbeeld: klik op de knop met de grote T op de werkbalk aan de linker rand van het scherm
  3. Maak een tekst invoergebied in je presentatie door je muis te slepen in je voorkeur richting/ruimte, type de tekst

  Als je een pagina/dia nummer wilt invoegen:

  • Zorg ervoor dat je je nog steeds in de achtergrondmodus bevindt
  • Klik op de dia waar het nummer moet komen
  • Selecteer Invoegen > Veldopdracht > Paginanummer

  Opmerking 1: De lettergrootte kan gewijzigd worden door de stijl van de tekst te wijzigen.

  Opmerking 2: Er is geen optie voor het totaal aantal pagina’s/dia’s, hoewel, als je in wilt voeren Pagina X van N, dan kun je het totaal aantal pagina's (van N) zelf handmatig intypen. Let op bij wijzigingen van het aantal pagina's!
  Als je klaar bent met het invoeren van tekst/logo’s/etc. in de achtergrondmodus, dan klik je op het meest linkse icoontje onder de linker liniaal. Dit icoontje heet de paginamodus en je keert terug naar de normale pagina-opmaak. Elke dia in je presentatie bevat nu de gegevens, die ingevoerd zijn in de achtergrondmodus.


 5. Hoe kan ik twee dia's per pagina (onder elkaar) printen vanuit Impress?

  Volg deze stappen:

  1. Wissel naar de folder(handout)modus (vijfde knop naar beneden aan de rechter rand van het scherm of Beeld >Werkvenster >Foldermodus)
  2. Zorg dat de Presentatie-werkbalk op je scherm staat (Werkbalk inschakelen met: Beeld > Werkbalken > Presentatie)
  3. Klik op Pagina lay-out wijzigen op de Presentatie-werkbalk, kies het icoon Naast elkaar twee dia's per pagina en klik op OK
   Opmerking: je moet in de achtergrondmodus zijn voor handouts. Als je op het knopje foldermodus klikt, kom je automatisch in de achtergrondmodus.
  4. Kies Opmaak > Pagina, klik bij Papierformaat de uitlijning op Staand aan en klik op OK
  5. Sleep de dia's zo dat zij boven elkaar staan
  6. Klik op de bovenste dia en klik op Opmaak > Positie en grootte, klik Synchroniseren aan (om proportioneel te verkleinen en/of te vergroten), type 10 cm voor de breedte in en klik op OK
  7. Herhaal stap 6 voor de onderste dia
  8. Sleep de dia's zo, dat zij in de linker bovenhoek en de rechter onderhoek in een lijn staan met de de boven en onder marge
  9. Shift-klik om beide dia's te selecteren, klik met de rechter muisknop op de selectie (voor het snelmenu) en kies Uitlijning > Gecentreerd (let op: niet midden!)
  10. Als beide dia's nog zijn geselecteerd dan kunnen de dia's naar links of rechts gesleept worden

  Bijkomende opties:

  • Gebruik het lijn-werktuig om een horizontale lijn tussen de dia's te trekken.
  • Kies Invoegen > Veldopdracht > Paginanummer om een paginanummer op iedere pagina in te voegen.
   Opmerking:
   wees er zeker van dat je de dia's nummert, Dia 1, Dia 2 etc. om verwarring te voorkomen tussen Dia # en Pagina #.
  • Sleep het nummer naar de goede plaats op de pagina en wijzig dan de puntgrootte in 10 (het is gemakkelijker om het nummer te verplaatsen als de puntgrootte groter is)

  Handouts printen:

  Het is nodig om de printeropties voor Impress in te stellen.

  1. Kies Bestand > Afdrukken en klik op de knop Overige
  2. In het vak Inhoud, schakel Folder in door op het selectievakje ervoor te klikken. Schakel het selectievakje voor Tekeningen uit door erop te klikken om te vermijden dat beide worden geprint
  3. klik op OK en klik opnieuw OK om te printen

  In dit dialoogkader kun je ook keuzes maken omtrent een overzicht en notities printen.
  Je kunt terug keren naar de tekeningmodus, klik op het eerste knopje aan de rechter rand van het scherm.


 6. Ik heb een MS Office PowerPoint 97 .PPZ bestand geproduceerd gebruik makend van de optie 'Inpakken en wegwezen'. Kan dit bestand geopend worden in Presentation Impress?

  Nee, .PPZ formaat bestanden worden niet gesupport in welke applicatie dan ook. In plaats daarvan:

  1. Open het bestand in MS PowerPoint 97 en selecteer: Bestand > Opslaan als
  2. Aan de onderzijde van het dialoogkader, zie je de optie Opslaan als
  3. Selecteer MS PowerPoint 97 .ppt
  4. Het .ppt bestand (het resultaat) kan geopend worden in OpenOffice.org Impress


 7. Hoe wijzig ik de opmaak van een datumveld in Impress?

  1. Selecteer eerst de datum. Klik driemaal (snel) op de datum om de datum te selecteren
  2. Klik met de rechter muisknop op de selectie om het snelmenu te activeren
  3. Selecteer de datumopmaak uit de keuzes van het snelmenu


 8. Hoe creer ik mijn eigen presentation Impress sjabloon?

  Volg deze stappen:

  1. Maak de sjabloon-dia in de achtergrondmodus in presentation Impress
  2. Ga terug naar de pagina-modus (zie hierover ook vraag 4). Als de dia klaar is, selecteer in de menubalk Bestand > Sjabloon > Opslaan
  3. Als je je eigen map wilt maken voor het opbergen van je eigen sjablonen (advies), klik op de knop Beheren
  4. In het dialoogkader dat verschijnt, selecteer je de knop Opdrachten > Nieuw
   Opmerking: als Nieuw niet beschikbaar is, klik dan in het dialoogkader Sjabloon beheren in het meest linkse kader op de map Standaard
  5. In het linker kader wordt een nieuwe map aangemaakt met de naam Naamloos
  6. Type meteen een nieuwe naam voor de map en druk op de ENTER-toets om de naam te bevestigen, bijv. Mijn_sjablonen
  7. Klik op Sluiten
  8. In het Sjablonen dialoogkader, aan de linkerkant, zie je de Bereiken. Zorg ervoor dat je nieuwe map is geselecteerd
  9. Boven in het venster in het veld Nieuw Sjabloon, geef je een naam in voor je sjabloon
  10. Klik op OK

  Als je een nieuwe presentatie maakt, zal je nieuwe sjabloon beschikbaar zijn voor selectie.
  Opmerking: Bestand > Nieuw > Sjablonen en documenten,. klik links op het icoon Sjablonen. Je ziet nu de gemaakte map met daarin je eigen sjablonen.

  Noot: Op schijf is het pad: C:\Program Files\OpenOffice.org1.0\user\template\Mijn_sjablonen


 9. Ik heb een presentatie met lichte tekst op een zwarte achtergrond. Als ik de tekst print, wil ik graag zwarte tekst hebben op een witte achtergrond. Is dat mogelijk?

  Ja, volg de volgende stappen:

  1. Klik op Bestand > Afdrukken
  2. Klik linksonder op de knop Overige
  3. Klik bij Weergavekwaliteit Zwart-Wit aan
  4. Klik op OK
  5. Stel het afdrukbereik in en klik op OK


 10. Hoe print ik de aantekeningen met de dia's op dezelfde pagina in OpenOffice.org Impress? Ik selecteer beide tekening en aantekeningen om te printen, maar de dia's worden eerst geprint en de aantekeningen achteraf op verschillende pagina's (tweemaal het aantal pagina's dat ik wil)?

  Het is nodig om de printopties voor presentations in te stellen.

  1. Selecteer op de menubalk Extra > Opties
  2. In het dialoogkader dat verschijnt, ga je naar Presentatie > Afdrukken in het linker kader
  3. In het vak Inhoud, schakel je Aantekeningen in door op het selectievakje ervoor te klikken. Schakel het selectievakje voor Tekeningen uit door erop te klikken en te vermijden dat beide, de dia en de aantekening op verschillende pagina's worden geprint
  4. Klik op OK

  In dit dialoogkader kun je ook keuzes maken omtrent een overzicht en handsouts printen.

  Let op: de defaultwaarde bij de printopties is nu gewijzigd.

  Om eenmalig de printopties te wijzigen:

  1. Klik op Bestand > Afdrukken
  2. Klik linksonder op de knop Overige
  3. In het vak Inhoud, schakel je Aantekeningen in door op het selectievakje ervoor te klikken. Schakel het selectievakje voor Tekeningen uit door erop te klikken en te vermijden dat beide, de dia en de aantekening op verschillende pagina's worden geprint
  4. Klik op OK
  5. Stel het afdrukbereik in en klik op OK

 11. Ik nummer mijn dia's, maar ik wil het pagina/dia nummer niet tonen op de eerste dia, omdat dat mijn titeldia is. Is dit mogelijk?

  Het is mogelijk om de inhoud van een dia te verbergen met de volgende procedure:

  1. Dubbelklik op de dia-naam tab van de dia die je wilt wijzigen (de eerste, in dit geval)
  2. Het dialoogkader Pagina-lay-out wijzigen verschijnt, deselecteer het afvinkteken in het selectievakje van Objecten op de achtergrond in het vak Weergeven

  Het is niet mogelijk het paginanummer veld te wijzigen. Dus je tweede dia zal altijd '2' zijn - je kan het niet herstarten met nummer '1'.

  Let op: Alle objecten worden van de achergrond verwijderd.


 12. Ik wil graag liggende en staande dia's in mijn presentatie. Is dit mogelijk?

  Voorzover wij weten, is dit niet mogelijk in OpenOffice.org Impress. Staande en liggende pagina orintatie kan gecombineerd worden in tekstverwerkingsdocumenten (zie Writer FAQ).


 13. Ik tracht een presentatie te exporteren naar HTML. Ik krijg een foutbericht dat zegt Nietbestaand object. Nietbestaand bestand. Wat is er verkeerd?

  Dit bericht is enigszins algemeen en het kan een indicatie zijn van een of meer problemen. Lees alsjeblieft de complete lijst, hieronder, om te bepalen of er een van deze zaken aan de hand is.

  Exporteren naar HTML Vereist Map Schrijven Toegang (Schrijfbevoegdheid) De Export naar HTML bewerking, hiervoor is schrijfbevoegdheid nodig van een nieuw bestand of bestanden naar de map die je hebt geselecteerd. Als je geen schrijfbevoegdheid hebt, dan zul je het gendiceerde bericht krijgen. Bovendien, creert Export naar HTML veel bestanden. Het is aan te raden dat je een nieuwe map creert om de output te verzamelen van al deze bestanden en de schrijfbevoegdheid begrenzing te vermijden.

  Niet genoeg schijfruimte Je kan het bericht met de aanduiding ontvangen, omdat je niet genoeg ruimte hebt in je home-map.

  Bestandsnaam Probleem Je kunt het bericht met de aanduiding ontvangen omdat je een spatie in de bestandsnaam gebruikt. Gedurende het exporteren, ziet OpenOffice.org het eerste gedeelte van de bestandsnaam als een map en ziet de rest van de naam na de spatie als de bestandsnaam. Vandaar een niet-bestaand object. De oplossing, is dan, gebruik geen spaties of andere karakters die niet toegestaan zijn in een bestandsnaam. Deze karakters zijn: % ! $ # : ;


 14. Hoe voeg ik Teksteffecten toe aan een tekstvak?

  Volg deze stappen:

  1. Maak je tekstvak en voeg je inhoud toe
  2. Als je tekst is ingevoerd, klik op de werktuig-werkbalk op de knop effecten Werkbalkknop Effecten
   Opmerking: De effecten knop zal zich bevinden aan de linkerzijde van het scherm in de werktuigbalk. Als je de knop niet ziet is het nodig om te klikken op de rechter pijl aan het einde van de werktuigbalk om de volgende set knoppen zichtbaar te maken.
  3. Je zult het volgende dialoogkader zien:

   Dialoogkader Effecten

  4. Klik nu op de teksteffectenknop Werkbalkknop Tekst
  5. Selecteer het effect dat je wilt gebruiken uit de lijst
  6. In het middelste kader verschijnt een subcategorie, maak ook hier een keuze uit
  7. In het onderste kader kun je de snelheid van het effect aangeven
  8. Klik tot slot op de knop met het afvinkteken Afvinkteken om het effect toe te wijzen aan je tekstvak
  9. Klik op het sluitknopje om het dialoogkader te sluiten


 15. Waar haal ik templates/sjablonen voor Impress vandaan ?

  Er zijn geen sjablonen aan OpenOffice.org toegevoegd. Maar kijk eens op http://ooextras.sourceforge.net/downloads/simpress/

  Je vindt op deze site geen enkel Nederlandstalig sjabloon. Het materiaal is onder de LGPL (Lesser Gnu Public License) beschikbaar gesteld, en dus vrij om te gebruiken. Het is beslist toegestaan om de sjablonen naar het Nederlands te vertalen.

   

   

nl.OOo
Intro
Nieuws
Software
Beschrijving
Nieuw in 3.0
Downloaden
CD-ROM
OOo
Achtergronden
FAQ
Begrippenlijst
Hulp
Mailinglists
Gebruikersforum
Documentatie
Tips&trucs
Meehelpen
Projecten
Bugs melden
Contact
Mailinglists
Wie zijn wij?
Overig
Links
Licenties
 

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.