Kalba:

Laisvasis ir atvirasis raštinės programų rinkinys
Išleistas „Apache OpenOffice“ 4.1.1!

Išleistas „Apache OpenOffice“ 4.1.1

2014 m. rugpjūčio 21 d.: „Apache OpenOffice“ projektas praneša apie ką tik išėjusią tarnybinę laidą 4.1.1.. Laidos informacijoje galima susipažinti su naujomis priemonėmis, funkcijomis ir kalbomis. Nepamirškite gauti ir asmeniškai išmėginti naujosios laidos.

Išleistas „Apache OpenOffice“ 4.1.0

2014 m. balandžio 29 d.: „Apache OpenOffice“ projektas praneša apie ką tik išėjusią laidą 4.1.0. Laidos informacijoje galima susipažinti su naujomis priemonėmis, funkcijomis ir kalbomis. Nepamirškite gauti ir asmeniškai išmėginti naujosios laidos.

Išplatinta 100 milijonų kopijų

2014 m. balandžio 17 d.: „Apache OpenOffice“ projektas didžiuojasi, galėdamas pranešti, kad rinkinio išplatinta virš 100 milijonų kopijų. Pažymėkite šį didelį laimėjimą drauge su mumis!

Copyright & License | Privacy | Website Feedback | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, the Apache feather logo, and OpenOffice are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.