שפה:

חבילת-תוכנות קוד-פתוח ובחינם
Apache OpenOffice 4.1.7 released!

יתרונות

בשימוש...

סיבות נוספות

יתרונות Apache OpenOffice: תוכנה מצויינת

יתרונות Apache OpenOffice: תוכנה מצויינת

תוכנה מצויינת דורשת אנשים מצויינים. Apache OpenOffice היא תוצר לאחר 20 שנות פיתוח מתמשך. מאחר ותוכננה במקור כתוכנה יחידה, התוכנות בה מציגות אחידות ביניהן. שיטת הפיתוח כקוד-פתוח מבטיחה שהכל גלוי.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.