שפה

חבילת-תוכנות קוד-פתוח ובחינם
Released: Apache OpenOffice 4.1.15

יתרונות

בשימוש…

סיבות נוספות

Why OpenOffice.org: Free/Open-Source Software

Why Apache OpenOffice: Free/Open-Source Software

Free/Open-Source Software (F/OSS) proponents are turning to Apache OpenOffice both as end-users and as contributors. With its flexible word processor, powerful spreadsheet, dynamic graphics, database access and more, OpenOffice is the office suite of choice of millions of users.

OpenOffice is released under the OSI approved Apache License terms, with over 750 contributors and an international community approaching 400,000 individuals.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.