שפה

חבילת-תוכנות קוד-פתוח ובחינם
Released: Apache OpenOffice 4.1.15

הרחבות ותבניות : From production to end-users

Apache OpenOffice מאפשרת להרחיב את האפשרויות שלה, הן על-ידי "הרחבות" ו"תבניות". הרחבה היא כלי שנוצר על-ידי גורם צד-שלישי ומוסיף אפשרויות ויכולות נוספות ל-OpenOffice. הרחבה נוצרת בדרך-כלל על-ידי addons, addins, המפורסמים כחבילות UNO. תבנית מכילה הגדרות מסמך, לטובת צורך מסויים.

פרויקטי-תרגום מוזמנים לתרגם הרחבות ותבניות אלו. OpenOffice Wiki יכול לשמש ככלי לצורך הצגת המידע המתורגם שנמצא כאן, ומכיל כעת את רוב המידע.


הורדת או פירסום הרחבות באתר  OpenOffice Extensions

הורדת או פירסום הרחבות באתר OpenOffice Extensions.
הורדת או פירסום תבניות באתר OpenOffice Template.

מידע נוסף מופיע ב-Extensions Area Wiki

לקבלת עזרה בשיתוף ההרחבות שלך עם הקהילה, יש להצטרף לרשימת-התפוצה USERS על-ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת users-subscribe@openoffice.apache.org

לקבלת עזרה בנושאי פיתוח הרחבות, יש להצטרף לרשימת-התפוצה API על-ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: api-subscribe@openoffice.apache.org
רשימות-תפוצה נוספות וכללים מנחים מופיעים בדף רשימות-התפוצה של Apache OpenOffice.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.