Kalba

Laisvųjų ir atvirųjų raštinės programų rinkinys
Išleista: Apache OpenOffice 4.1.15

Kodėl?

Kur?

Daugiau priežasčių

Licencijų atitikties sąnaudos

Programinės įrangos sargybinis „Business Software Alliance“ (BSA) nepatenkintiems įmonių darbuotojams, slapta pranešusiems apie (esamo arba buvusio) darbdavio neteisėtą programinės įrangos naudojimą arba piratavimą, siūlo piniginius prizus.

Kampanija vadinasi „Išduok savo bosą!“ Prizai siekia iki 1 milijono JAV dolerių.

Įsigyta programinė įranga nuosavybe netampa taip, kaip nusipirkta kėdė arba stalas. Programinę įrangą leidėjai ne parduoda, o licencijuoja. Licencija naudotojui leidžiama programine įranga naudotis, tačiau tik licencijoje numatytomis sąlygomis. Šiose sąlygose paprastai nurodoma, kiek naudotojų arba asmeninių kompiuterių (PC) leidžiama pasiekti programinę įrangą. Sąlygos gali įtraukti pastraipą, kuria pardavėjui leidžiama tikrinti programinės įrangos naudojimą.

Vengdamos BSA audito išlaidų ir galimų nuobaudų, įmonės vis dažniau imasi programinės įrangos turto tvarkybos (PĮTT), rūpindamosi, kad programinės įrangos naudojimas atitiktų turimų licencijų sąlygas. PĮTT paprastai apima darbuotojų švietimą bei papildomų programų įsigijimą įmonės licencijoms ir programinei įrangai apskaityti.

Bendrosios PĮTT išlaidos sudaro naudojamos programinės įrangos „atitikties sąnaudas“. Šios sąnaudos nekelia įmonių našumo, neteikia naudos klientams, nedidina pelningumo. Tai tik būdas švelninti riziką. PĮTT papildo kitas programinės įrangos naudojimo sąnaudas – licencijavimo, priežiūros ir mokymo.

Atvirosios programinės įrangos atitikties sąnaudos

Skirtingai nuo komercinės programinės įrangos licencijų, atvirosios programinės įrangos licencijos leidžia programinę įrangą platinti laisvai. Atitikties sąnaudos įmonėms mažėja, nes poreikio apskaityti programų naudojimą nebelieka.

Kartais įmonės, naudodamos atvirąją programinę įrangą ir kartu plėtodamos bei platindamos savo nuosavybinius gaminius, patenka į keblią padėtį dėl virusinio kai kurių atvirosios programinės įrangos licencijų pobūdžio, kai reikalaujama priverstinio viešumo (angl. copyleft). Jeigu įstaigos darbuotojas arba rangovas į nuosavybinį gaminį netyčiomis įtraukia pirminį priverstinio viešumo tekstą, gaminio savininkas ilgainiui gali būti priverstas padaryti viešai prieinamą visą pirminį minėto gaminio tekstą.

Rūpestis – neišgalvotas. Kaip BSA aršiai gina komercinius savo narių interesus, taip rezonansiniais ieškiniais prieš dideles korporacijas „Software Freedom Law Center“ (SFLC) gina bendrąją viešąją licenciją (GPL). Savo 2012 m. lapkričio pranešime „Free Software Foundation“ (FSF) rašo apie plečiamą „aktyvų licencijų vykdymą“.

Vadinasi, atitikties sąnaudos, pasitelkus pirminius priverstinio viešumo tekstus, nuosavybinės programinės įrangos naudojimo sąnaudas netgi viršija, kadangi įmonė rizikuoja būti priversta padaryti viešai prieinamą pirminį savo nuosavybinio gaminio tekstą, leisdama juo naudotis laisvai ir nemokamai. Siekiant švelninti šią riziką, imamasi papildomo darbuotojų švietimo, papildomų patikros procedūrų, papildomų vidinių auditų – rūpesčių tik daugėja. Tad naudojant priverstinio viešumo programinę įrangą, atitikties sąnaudos įmonėje auga. Ši aplinkybė nebūtinai yra neigiama. Svarbu įsidėmėti, jog naudojant atvirąją programinę įrangą pagal priverstinio viešumo licencijas, gali rastis papildomų išlaidų.

„Apache“ pranašumas

Ne visos atvirosios programinės įrangos licencijos yra priverstinio viešumo licencijos. Ne visos yra virusinio pobūdžio, didinančio įmonių riziką. Atvirosioms licencijoms priklauso ir vadinamosios „nuolaidžiosios“ licencijos, kurios yra tinkamesnės naudoti įmonėse. Šios licencijos apima Masačusetso technologijos instituto (MIT) ir Barklio programinės įrangos platinimo (BSD) licencijas, podraug ir „Apache“ licenciją 2.0, taikomą „Apache OpenOffice“ rinkiniui.

Kaip ir kitos atvirosios programinės įrangos licencijos, „Apache“ licencija leidžia programinę įrangą kopijuoti ir platinti be jokių licencinių arba autorinių mokesčių. Būdama nuolaidžioji, licencija kartu leidžia ruošti ir platinti išvestinius gaminius, nereikalaudama, kad pirminis tekstas būtų padarytas viešai prieinamas. Vadinasi, naikinamos BSA, SFLC ir FSF rizikos, o atitikties sąnaudos verslui – ženkliai mažinamos.

„The Apache Software Foundation“ susilaiko nuo siūlymų arba raginimų teikti pirmenybę kuriai nors programinės įrangos licencijai arba licencijų šeimai.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.