Kalba

Laisvųjų ir atvirųjų raštinės programų rinkinys
Išleista: Apache OpenOffice 4.1.15

Kodėl dalyvaujama „Apache OpenOffice“ projekte?

Tokiuose atvirosios programinės įrangos projektuose, kaip „Apache OpenOffice“, savanoriškai dalyvauja įvairiomis dingstimis, dažniausiai siekiant:

Įvairiapusis atvirosios programinės įrangos projektas

Norint talkinti „Apache OpenOffice“, nebūtina būti programuotoju. Projekte pasitelkiami skirtingi įgūdžiai, dalyvavimo lygiai bei techninio išmanymo laipsniai. Norintieji prisidėti prie „Apache OpenOffice“, nesunkiai ras sau tinkamą vaidmenį.

Laukiami žmonės, kurie galėtų:

Šie įnašai projektą daro gyvybingesnį, o pačią bendruomenę – stipresnę. Dalyvauti kviečiami ir skatinami visi. Stengiamasi, kad dalyvavimas būtų kuo paprastesnis.

Kur pradedama?

„OpenOffice“ – tai didelis ir sudėtingas atvirosios programinės įrangos projektas, pasižymintis ilgus metus plėtojamo savarankiško projekto kultūra, į kurią įsilieja ir „Apache“ bendruomenėje sukaupta ilgametė patirtis.

Jeigu „Apache“ bendruomenei būdinga atvirosios programinės įrangos plėtosena jau yra pažįstama, galima nerti tiesiai į darbus: jungtis prie atitinkamo projekto susirašinėjimo grupės ir prisistatyti kitiems dalyviams. Darbui pradėti bus suteikta visa reikalinga pagalba.

Naujokams arba ieškantiems nuoseklesnio būdo darbui pradėti išsamesni aiškinimai įvairiomis gretutinėmis temomis, susijusiomis su „Apache OpenOffice“ projektu ir čia susiklosčiusia darbo tvarka, yra teikiami naujų savanorių nukreipimo moduliuose.

Katruo keliu žengti – sprendžia pats savanoris. Galima žengti ir abiem!

Vikipedijos puslapyje „Reikalinga pagalba“ vardijamas sąrašas sričių, kuriose savanoriai ypač laukiami.

Studentai, studijų programos užduotis norintys vykdyti, talkindami projektui, kviečiami susipažinti su informacija puslapyje „Patarimai studentams“.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.