Kalba

Laisvųjų ir atvirųjų raštinės programų rinkinys
Išleista: Apache OpenOffice 4.1.15

Susisiekti su „Apache OpenOffice“ talkininkais

Šiame tinklalapyje vardijami fiziniai ir juridiniai asmenys, talkinę arba talkinantys „Apache OpenOffice“ projektui. Nurodytais kontaktais kreiptis tik dalykiniais arba bendro pobūdžio klausimais. Ieškantys techninės pagalbos kviečiami atsiversti „Apache OpenOffice“ pagalbos tinklalapį.


Asmuo Veikla Laikotarpis Aprašas Ryšiai
Aivaras Stepukonis
Naudotojo sąsajos, žinyno, tinklavietės, žodynų ir plėtinių lietuvinimas ir priežiūra
2013– Nuo 4-osios „Apache OpenOffice“ laidos lietuvina naudotojo sąsają ir žinyną, verčia ir prižiūri lietuviškąją tinklavietę, dokumentuoja klaidas riktų registre „Bugzilla“, plėtinių tinkavietėje tvarko lietuvių kalbos rašto patikros ir skiemenavimo žodynus bei lietuviškąją skaitmenų perrašymo skaitvardžiais ir valiutų pavadinimais priemonės „NumberText“ laidą. astepukonis@apache.org

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.