Kalba

Laisvųjų ir atvirųjų raštinės programų rinkinys
Išleistas: Apache OpenOffice 4.1.10

Programos

Daugiau

Rašyklė

Screendump of Apache OpenOffice Writer

Rašyklėje randama viskas, ko galima tikėtis iš šiuolaikiškos, visomis priemonėmis aprūpintos tekstų rengyklės arba rašomajam stalui skirto leidybos centro.

Programą lengva naudoti ne tik paprastoms užduotims, pavyzdžiui, glaustiems priminimams užsirašyti, bet ir sudėtingoms, pavyzdžiui, rengiant knygas su turiniais, diagramomis ir rodyklėmis. Rašykle sukurtiems tekstams suteikiama puiki išvaizda.

Vedikliais šalinamos nereikalingos kliūtys, kuriant laiškų, faksogramų, darbotvarkių, protokolų ir kitokius dokumentus, arba vykdant sudėtingesnes užduotis, pavyzdžiui, rengiant daugkartinius laiškus. Žinoma, naudotojas gali kurti ir savo ruošinius, arba gauti ruošinių iš plėtinių saugyklos.

Stiliavimu ir formavimu atveriamos ypatingos stiliuotų puslapių galimybės.

Savitaisos žodynu tiesiogiai taisomos rašto klaidos: rašomas tekstas tikrinamas iškart, klaviatūra renkant ženklus. Tame pačiame rašyklės dokumente galima vartoti kelias skirtingas kalbas.

Pasitelkus žodžių baigimą, mažėja darbo klaviatūra: renkant tekstą, savaime siūlomi tinkamiausi žodžiai ir frazės.

Teksto kadrais ir siejimu vykdomos rašomojo stalo leidybos užduotys, naujienų grupių laiškus, lankstinukus ir ir kitus dokumentus kuriant ir maketuojant pagal kiekvieno naudotojo poreikius.

Paprasčiau naudoti pratisus ir sudėtingus dokumentus, pasitelktus turinio sąrašus, žodžių rodykles, bibliografines nuorodas, paveikslus, lenteles ir kitus objektus.

Taisant tekstą, vienu metu galima atsiversti kelis puslapius – idealus scenarijus sudėtingiems dokumentams, naudojant vieną didelį arba kelis mažesnius vaizduoklius.

Išplėtota pastabų priemonė dokumento šone išskleidžia pastabas. Taip skaityti pastabas yra daug patogiau. Skirtingų naudotojų pastabos rodomos skirtingomis spalvomis, nurodant taisymo datą ir laiką.

HTML eksportavimu dokumentai skelbiami žiniatinklyje, arba, pasirinkus „MediaWiki“ formą, viešinami vikipedijose. Užtikrinant, kad skaitytojas dokumentą matytų tokį, kokį paruošė dokumento rašytojas, naudojama nešiojamojo dokumento forma (.pdf). „Apache OpenOffice“ PDF eksportavimo priemonė apima gausybę formavimo ir apsaugos nuostatų, PDF bylos pritaikomos daugybei skirtingų scenarijų, įskaitant ISO standarto bylas PDF/A.

Dokumentai saugomi atvirojo dokumento forma – tai naujasis tarptautinis raštinės dokumentų standartas. XML kalba grindžiama forma laiduoja, kad naudotojas rašykle nebus suvaržytas, savo dokumentus galės vartyti ir su kitomis atvirojo dokumento standartą taikančiomis programomis.

Žinoma, rašykle galima skaityti ir senuosius „Microsoft Word“ rašinius, arba saugoti darbus „Word“ forma, pavyzdžiui, siunčiant žmonėms, kuriuos saisto „Microsoft“ programinė įranga. Pradedant laida nr. 3.0, rašykle atverčiamos operacinei sistemai „Mac OS X“ skirtos „Microsoft Office 2007“ arba „Microsoft Office 2008“ bylos (.docx).

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.