Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.12

Нотни запис у Писцу, Презентацији и Цртању

LilyPond је настао на типографској традицији класичних нотних записа и омогућава излаз високог квалитета за екран или штампу, уз минимум труда. Нема губљења времена са подешавањем размака између нота, померањем симбола и развлачењем лигатура. LilyPond све то ради самостално, и савршено.

 

Прозор Писца са приказаним нотним записом
Писац и нотни запис кроз LilyPond

 

Сада Вам представљамо додатак OOoLilyPond уз који квалитетне нотне записе можете убацити у документе Писца, Презентације или Цртања.

Преузмите архиву, инсталирајте је двокликом и магија може да почне.

Погледајте и остале додатке, за оне који од пакета OpenOffice.org желе више.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.