Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.12

Ново издање додатка OOoTranslit

ООоТранслит снимак екрана

OOoTranslit је макро за OpenOffice.org Writer и Calc који омогућава брзо и једноставно двосмерно пресловљавање само изабраног или текста у целом документу из ћирилице у латиницу и обратно.

Намењен је свима онима који доста времена проводе пишући текстове на српском језику у Writer-у, односно обављају комплексне табеларне прорачуне у Calc-у.

Ново издање долази четрнаест месеци након последњег стабилног издања 0.3.8c, које је преузета преко 1.700 пута са званичне странице програма.

Прочитајте више на блогу аутора.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.