Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15

Besplatne video lekcije, obuka za OpenOffice.org 2 i 3

Koprivnički poduzetnik d.o.o. Snimak ekrana video škole za Pisac (Writer)

Preduzetnički inkubator centar „Koprivnički poduzetnik d.o.o.“ na veb stranici u rubrici „Online edukacija“ nudi kvalitetnu besplatnu video obuku za korišćenje paketa OpenOffice.org pokrivajući programe Pisac (Writer), Račun (Calc), Prezentacija (Impress), Crtanje (Draw) i Baza (Base) u više od 80 lekcija. Lekcije prate hrvatsko lokalizovano sučelje.

Pristupite video lekcijama sa naše stranice za podršku: http://sr.openoffice.org/podrska.html.

Svaka video lekcija traje nekoliko minuta. Lekcije su fino metodološki odmerene, a materijal je veoma koristan svakome ko želi da nauči da radi u slobodnom i besplatnom paketu OpenOffice.org.


Autori su Milena Aščić, Dubravka Biondić, Ivana Ledinski, Tomislav Trošelj i Tihomir Cvetković.

Kako Milena, autorka video škole za Pisac (Writer), kroz koju ćete naučiti kako da pišete i obrađujete tekstove na računaru, i Bazu (Base) kroz koju ćete naučiti da napravite bazu, unesete podatke i prikažete ih na pametan način te da tako pratite zalihe u skladištu, kupce ili dobavljače, sama kaže:

Autor ovog teksta, a i mnogi poduzetnici, vladine, visoko obrazovne i druge institucije, osobno jamči u kvalitetu ovog softvera. Autor je zadovoljni korisnik punih 5 godina.

Na istoj lokaciji možete naučiti i kako da koristite elektronsku poštu i Internet ili Ubuntu Linuks operativni sistem. Sam centar na svim svojim računarima koristi kancelarijski paket OpenOffice.org.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.