Language

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.8 released

Korisničke priče

Priprema godišnjih finansijskih izveštaja u elektronskom formatu

piše Goran Rakić

Snimak ekrana Računa, otvoren šablon za pripremu izveštaja

 

 

Preuzmite obrazac za OpenOffice.org Račun (engl. Calc) 3.0 sa makroima za pripremu finansijskih izveštaja u elektronskom formatu

Priprema za RiApp.ods
65,2KB, 9. februar 2009.


preuzeto sa http://finizv.nbs.rs i prilagođeno za OpenOffice.org 3.0 ili noviji
izdanja 2.4 i starija nisu podržana.

 


Iskreno me raduje svaki korak ka elektronskom poslovanju najviše zarad mogućnosti da se ubrzaju procedure, smanje nepotrebni troškovi i poveća transparentnost. Dopadalo se to nama ili ne, računar slabo reaguje na čokoladu od 300gr. Ako pogledamo stepen korišćenja elektronskog bankarstva, možemo lako da zaključimo da je privreda spremna da prihvati nove servise i da je lopta već duže vremena na strani organa državne uprave.

Odeljenje za registre i bonitet Narodne banke Srbije obezbedilo je program za pripremu i predaju godišnjih finansijskih izveštaja za 2008. godinu u elektronskom formatu. Za sada je još uvek potrebno poslati izveštaje i preporučenom poštom, ali elektronska predaja omogućava dodatnu kontrolu ispravnosti podataka pre slanja i omogućava NBS lakšu i bržu obradu. Kako su se u međuvremenu stekli uslovi za primenu kvalifikovanih elektronskih potpisa, siguran sam da će NBS sledećom prilikom papir potpuno izbaciti.

Program RiApp radi isključivo na Microsoft Windows operativnom sistemu, a za pripremu podataka ponuđen je samo obrazac za Microsoft Office. Međutim, agilna zajednica OpenOffice.org korisnika u Srbiji je brzo reagovala i pripremila datoteku za unos u međunarodno standardizovanom otvorenom dokument-formatu, prilagođenu paketu OpenOffice.org 3.0 koja je sada dostupna svim korisnicima. Unesene podatke (kroz MS Office uz obrazac NBS ili kroz OpenOffice.org 3.0 kroz prilagođen obrazac) moguće je zatim izvesti u XML i uvesti u program RiApp Narodne banke Srbije.

Potrebno je preuzeti datoteku Priprema za RiApp.ods i pri otvaranju dozvoliti pokretanje makroa (malih ugrađenih programčića u dokument) koji obezbeđuju izvoz u XML. Dozvola pokretanja je neophodna jer makroi mogu da sadže i zlonamerne naredbe.

Prozorče sa sigurnosnim upozorenjem da dokument sadrži makroe

Dozvola pokretanja makroa

Ukoliko se prozor sa slike ne prikaže pri otvaranju dokumenta, otvorite podešavanja (u bilo kom prozoru OpenOffice.org-a odaberite „Alatke > Podešavanja“) u levoj koloni odaberite stavku „Sigurnost“ pa zatim desno dugme „Makro sigurnost“. Postavite nivo sigurnosti na „Srednja“. Sada kada pokušate da otvorite datoteku koja sadrži makroe, OpenOffice.org će vas pitati da li želite da omogućite pokretanje makroa ili biste radije da to ne učinite i prvo pregledate sadržaj naredbi i uverite se u njegovu sigurnost.

Po pokretanju šablona dočekaće vas poznata maska bilansa stanja, uspeha i ostalih finansijskih izveštaja. Kao što je naznačeno, plavom bojom su označena obavezna polja dok su crvenom označena polja koja ne treba popunjavati ručno. U gornjem desnom uglu obrasca nalaze se dva dugmeta koji pokreću makroe - dugme za izradu/ kreiranje XML datoteke i dugme za brisanje svih popunjenih podataka. Popunjene izveštaje možete i sačuvati, pretvoriti u PDF ili odštampati, poput bilo koje druge tablice OpenOffice.org Računa. Klikom na dugme za snimanje XML datoteke prikazaće se prozorče kao na slici:

Izrada izveštaja u XML formatu iz OpenOffice.org Računa, isečak snimka ekrana

Kliknite na „Kreiranje XML“ i potom na „Snimi XML“


Prozorče za snimanje XML datoteke

Odaberite mesto i naziv da sačuvate XML datoteku i kliknite „Sačuvaj“.

Tako priređenu XML datoteku sada možete uvesti u program Narodne banke, izvršiti kontrolu i pripremiti za dostavljanje na disketi ili CD-u.

Uvoz izvezenog XML izveštaja u program Narodne banke Srbije

U programu RiApp kliknite na ikonicu za otvaranje XML datoteke i odaberite sačuvanu datoteku

 

Mreža za slobodni softver Srbije i Zajednica OpenOffice.org korisnika će nastaviti da podržava korisnike slobodnog softvera i osigura da ne ostanu uskraćeni za servise eUprave. Sa druge strane, konstruktivnim pristupom zalagaćemo se i zahtevati poštovanje interoperabilnosti softverskih rešenja kako je to uređeno Planom za jedinstveni informacioni sistem Evrope i2010 na čiju se primenu usvojenom Strategijom informacionog društva i Srbija obavezala.

Koja opcija se vama dopada u paketu OpenOffice.org? Imate li trik koji vam olakšava posao?

Ili ste doživeli zanimljivu korisničku priču. Podelite priču sa drugima i doprinesite zajednici korisnika slobodnog kancelarijskog paketa OpenOffice.org. Pošaljite tekst e-poštom na adresu korisnickeprice@openoffice.org.

 

Povratak na stranicu „Korisničke priče“.

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.