Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Uređenje grafičkih objekata

Prilikom rada sa više grafičkih objekata javlja se problem kako ih složiti u celinu. Za to služe alati za uređenje grafičkih objekata koji omogućavaju slaganje objekata u slojevima jer je svaki objekt predstavljen u novom sloju i nalazi se na vrhu, zatim grupisanje objekata.

Da bi mogli da grupišete objekte morate ih prvo selektovati, to radite tako što klikćete redom na odjekte koje želite da grupišete držeći pritisnut taster SHIFT, zatim iz padajućeg menija Format / Group / Group. Ili desni klik pa opcija Group / Group. Kada ste grupisali objekte možete ih razgrupisati na isti način samo sada birate opciju Ungroup.

Poravnanje objekata vršite po levoj, desnoj ili gornjoj ivici ili po sredini. Za to koristite opciju u padajućem meniju Format / Aligment ili sa trake sa alatima za formatiranje.

Objekte premeštate mišem tako što ih prvo selektujete i kad se pojave kockice oko objekta možete klikom na odgovarajuću kockicu da menjate veličinu objekta ili da ga premeštate tako što ga prevučete na željenu poziciju ili kursorskim strelicama na tastaturi ukoliko još držite taster Alt objekt će se pomerati malim “koracima”.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.