Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.14
 

Štampanje prezentacije

Štampanje prezentacije se radi kao podrška prikazane prezentacije predavaču ili slušaocima.

Štampanje prezentacije pokreće se iz padajućeg menija File / PrintSegment Printer je isti kao i za program OpenOffice.org Writer.

Segment Print range
opseg štampe.
All
štampa sve slajdove.
Pages
odabrane strane (slajdove), ukucate redni broj slajdova koje želite da štampate razdvojene zarezom.
Selection
samo obeležene slajdove.
Segment Copies
je isti kao u programu OpenOffice.org Writer.

Klikom na dugme Options se otvara prozor sa dodatnim podešavanjima.Segment Contents
sadržaj.
Drawing
štampa se slajd.
Notes
štampaju se beleške uz slajd.
Handouts
štampa Handout pogled prezentacije.
Outline
štampa se Outline pogled precentacije.

Segment Print.

Page name
štampa ime stranice (u ovom slučaju slajda).
Date
štampa trenutni datum.
Time
štampa trenutno vreme.
Hidden pages
štampa skrivene stranice (slajdove).

Segment Quality — kvalitet štampe.

Default
u boji.
Grayscale
štampa u nijansama sive.
Black & white
crno bela štampa.

Segment Page options — opcije stranice.

Default
neće se menjati format bez obzira da li su margine odgovarajuće.
Fit to page
vrši se skaliranje slajda ukoliko sadržaj prevazilazi definisane margine.
Title pages
ukoliko je sadržaj manji od papira na koji se štampa papir će se “popločati” sa slajdovima.
Brochure
štampa prezentaciju kao knjižicu.
Front
štampa i na prvu stranu (korice).
Back
štampa i na poslednju stranu korica.
Paper tray from printer settings
ukoliko otkačite ovu opciju, za način pristupa štampaču, uzeće se njegovo podešavanje, a ne podešavanje OpenOffice.org Impress-a.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.