Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.13
 

Selekcija u radnom listu

Selekciju možete odraditi mišem ili tastaturom koji način od ova dva ćete koristiti zavisi šta i koliko selektujete ili koliko ste vešti sa jednim od ta dva alata.

[Primedba]Primedba
Selekcije koje obuhvataju veliku površinu radnog lista se brže rade sa tastaturom.

Selekcija mišem

Selekcija

Klik

Jedan red

Broj reda

Jedna kolona

Ime kolone

Jedna ćelija

Klik na ćeliju

Više susednih ćelija

Prevlačenjem

Nesusedne ćelije

Taster Ctrl i klik na željenu ćeliju

Više susednih redova

Broj reda i večemo miša gore/dole

Više susednih kolona

Ime kolone i vučemo miša levo/desno

Nesusedne redove/kolone

Taster Ctrli klik na broj reda / ime kolone

Ceo radni list

Klik na spoj u zaglavlju kolona i redova

Selektovanje tastaturom

Selekcija Pritisnite tastere
Pojedinačne ćelije

Shift+ kursorske strelice

Celu kolonu

Ctrl+ Space

Ceo red

Shift+ Space

Ceo radni list

Ctrl+ A

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.