Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Radno okruženjeNaslovna linija se nalazi na vrhu prozora i u njoj je ispisano ime dokumenta na kojem radimo i programa koji koristimo.

Traka sa padajućim menijima se nalazi ispod naslovne linije. Preko menija se može doći do svih opcija dostupnih u OpenOffice.org Impress-u, a najčešće korišćene opcije su izvučene na trake sa alatima.

U traci sa standardnim alatima se nalaze najkorišćeniji alati za rad sa dokumentima. Moglo bi se reći da su opcije koje su dostupne u traci sa standardnim alatima primenjive u svim programima koji barataju nekim dokumentima i imaju istu funkciju.

Traka sa alatima za formatiranje je promenjiva u zavisnosti šta je selektovano u vašem dokumentu. Ona može sadržati alate za formatiranje teksta, slika i drugih objekata korišćenih u dokumentu.

Traka sa pomoćnim alatima sadrži razne tipove alata: tabele, grafike, proveru pravopisa i gramatike...

Lenjiri prikazuju podešavanja margina slajda na kojem kucate tekst. Svetli deo predstavlja deo za pisanje, a tamni, osenčeni deo, su margine.

Slajdovi su označeni jezičcima i čine jednu prezentaciju.

Statusna linija daje obaveštenja o broju slajdova, pogledu na slajd, modu rada...

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.