Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.13
 

Premeštanje i kopiranje radnih listovaPremeštanje radite tako što kliknete na jezičak lista i prevučete na željenu poziciju. Uoliko želite kopiju radnog lista tada je postupak identičan ali sada na tastaturi držite pritisnut taster Ctrl. Ili iz trake padajućih menija odaberete opciju Edit / Sheet / Move(Copy). Ukoliko je opcija Copy isključena tada selektovani radni list premeštate u suprotnom ga kopirate.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.