Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Nabrajanje

Postoje dve vrste nabrajanja, kad je bitan redosled (numeričko) kojim nabrajate i kad nije(nenumeričko).

Bitan redosled

Nije bitan redosled

1.Monitor.

2.Tastatura.

3.Miš .

4.Kućište.

●Monitor.

●Tastatura.

●Miš.

●Kućište.

Nabrajanja uključujete na traci sa alatima za formatiranje klikom na odgovarajuću ikonu ili odabirom iz padajućeg menija Format / Numbering / Bullets.Na prvoj kartici Bullets birate izgled znaka za nenumeričko nabrajanje.

Na drugoj kartici Numbering Type.Birate tip numeričkog nabrajanja.

Na trećoj kartici Outline.Birate izgled ugneždenih nabrajanja. Ugneždavanje dobijate tako što:

Numerička:

 1. Prvo uključite nabrajanje.
 2. Zatim pritisnete taster ENTER i prešli ste u novi red.
 3. Računar sam dodaje potreban znak nabrajanja ispred reda.
 4. Ugneždavanje
  1. Dobijate pritiskom na taster TAB.
  2. I dalje nastavljate sa ugneždenim nabrajanjem.
  3. Još dublje ponovo pritisnite taster TAB
   1. I tako dalje
   2. Redom
 5. Vraćate se na prethodni nivo nabrajanja kombinacijom tastera SHIFT + TAB.
 6. Nabrajanje isključujete tako što kliknete na ikonu u traci alata za formatiranje.

Nenumerička:

 • Prvo uključite nabrajanje.
 • Zatim pritisnete taster ENTER i prešli ste u novi red.
 • Računar sam dodaje potreban znak nabrajanja ispred reda.
 • Ugneždavanje
  • Dobijate pritiskom na taster TAB.
  • I dalje nastavljate sa ugneždenim nabrajanjem.
  • Još dublje ponovo pritisnite taster TAB
   • I tako dalje
   • Redom
 • Vraćate se na prethodni nivo nabrajanja kombinacijom tastera SHIFT + TAB.
 • Nabrajanje isključujete tako što kliknete na ikonu u traci alata za formatiranje.

Umesto brojeva ,slova ili znakova kao simbol nabrajanja možete koristiti i sličice koje se nalaze na kartici Graphic.Kartica Position.Za odgovarajući nivo nabrajanja Level birate :

Indent
uvlačenje od margine.
Spacing to text
razmak znaka nabrajanja do teksta
Minimum space numbering <-> text
minimalni razmak znaka za numerička nabrajanja do teksta.
Numbering aligment
poravnanje uz marginu.
Dugme Default
klikom na ovo dugme podešavanja koja ste primenili postaju primarna za svako nabrajanje koje ćete koristiti ubuduće.

Kartica Options.Na ovoj kartici možete kombinovati razne vrste nabrajanja, birati izgled znaka...

 1. prvi nivo
 2. kombinacija
  • drugi nivo
 3. prvi nivo
 4. prvi nivo
  1. drugi
  2. drugi
  3. kombinacija
   • treći
   • treći
 5. prvi

za svaki nivo posebno promene vidite u desnom delu prozora pre nego što ih zaista i primenite.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.