Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.13
 

Formatiranje ćelija

Sva podešavanja vezana za izgled i sadržaj ćelija podešavaju se preko padajućeg menija Format / Cells. Prozor sa opcijama za podešavanje ima sedam kartica.

Kartica Numbers.Podeljena je na pet segmenata.

Category - kategorija zapisa u ćeliji može biti broj(number),tekst(text),valuta(currency), datum(date)...

Format – način na koji će biti ispisan sadržaj npr: ako ispisujete valutu da li ce ispisati “50€” ili “€50”

Language
jezik na kojem je ispisan sadržaj ćelije.
Options
opcije vezane za odgovarajuću grupu vezano sa kategorijom.
Formatcode
ukoliko vam neogovara ni jedan od ponuđenih formataa ispisa nudi vam se mogućnost da napravite sopstveni način ispisa.

Druga kartica Font ima ista svojstva kao i u OpenOffice.org Writer-u.Treća kartica Font Effects takođe je identična kao u OpenOffice.org Writer-u.Četvrta kartica Aligment.Ima četiri segmenta.

Horizontal
po horizontali.
Indent
uvlačenje od ivice ćelije.
Vertical
po verikali.
Degrees
ukošenje teksta za određen broj stepeni.
Reference edge
referantna ivica ćelije u odnosu na koju se krivi tekst.
Left
razmak od leve ivice.
Right
razmak od desne ivice.
Top
razmak od gornje ivice.
Bottom
razmak od donje ivice.
Automatic line break
automatski prelom reda.
Hyphenation active
razdvajanje reči ukoliko reč ne može da stane u red.
Text Aligment
poravnanje teksta
Text direction
orijentacija teksta
Spacing to grid lines
razmak od ivica ćelije.
Properties
osobine.

Peta kartica Borders je identična kao u OpenOffice.org Writer-u.Šesta kartica Background takođe je identična kao u OpenOffice.org Writer-u.Sedma kartica Protection – zaštita ćelija od promene sadržaja u njima.Zaštita ćelija će biti aktivna jedino ako se zaštitili ceo radni list (radnu svesku) to postižete opcijom koja se nalazi u padajućem meniju Tools / Protect Document / Sheet (Book), tada će se od vas tražiti da unesete lozinku kojom sprečavate neovlašćene izmene radnog lista (radne sveske).

Ima dva segmenta.

Hide all
sakri sve.
Protected
sprečava izmenu sadržaja ćelije.
Hide formula
sakriva formulu u ćeliji
Hide when printing
prilikom štampe skrivene ćelije se neštampaju.
Protection
zaštita.
Print
opcije pri štampanju

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.