Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Ubacivanje fusnota ( Footnote )

Sigurno ste čitali neku knjigu u kojoj ste naišli na neku reč označenu poput ove1 i u dnu stranice našli objašnjenje te reči. To su fusnote.

Fusnote ubacujete tako što odaberete u padajućem meniju Insert / Footnote.i otvori se prozor sa opcijama vezanim za podešavanje fusnota. Sastoji se od dva segmenta Numbering i Type.

Numbering – brojčane oznake fusnota.

Automatic
automatski.
Charadter
znak koji će predsavljati oznaku.

klikom na dugme ... birate znak za fusnotu iz fonta po želji.

Type – tip fusnote.

Footnote
Endnote

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.