Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.15
 

Crtanje

U OpenOffice.org Writer-u postoje alati koji vam omogućavaju crtanje prostih geometrijskih oblika. Do alata za crtanje dolazite klikom na pomoćne palete sa alatima Show Draw Functions ( četvrta od gore ).

Otvara se prozor u kojem birate alat koji želite. 1. Alat za selekciju objekta.
 2. Alat za crtanje linije.
 3. Alat za crtanje četvorougla.
 4. Alat za crtanje elipsi.
 5. Alat za crtanje poligona.
 6. Alat za crtanje krivih.
 7. Alat za crtanje slobodnih linija.
 8. Alat za crtanje lukova.
 9. Alat za crtanje isečaka elipse.
 10. Alat za crtanje segmenta kruga.
 11. Alat za ubacivanje tekst box-a.
 12. Alat za ispis animiranog teksta.
 13. Alat za isctravane oblačića.

Kada odaberete alat kojim želite da crtate pokazivač miša menja oblik u krstić "+". objekte crtate prostim prevlačenjem do željene veličine. Ukoliko želite da crtate pravilne oblike krug,kvadrat uz izbor odgovarajućeg alata držite pritisnut taster SHIFT . Kada pustite levo dugme miša objekt koji ste nacrtali je uokviren kvadratićima što vam pokazuje da je objekt selektovan, tada možete da vršite izmene na njemu. Izmene na objektima se vrše preko trake alata za formatiranje. Ili desni klik na objekt tada vam se u meniju pojave sve opcije koje su dostupne za odgovarajući objekt. Ukoliko želite da unesete tekst u nacrtani objekt dovoljno je da napravite dvoklik na objekt i u njemu će se pojaviti kursor što znači da možete početi sa kucanjem teksta.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.