Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.13
 

Crtanje tabele

Mreža koju vidite na radnom listu se ne štampa i njena svrha je samo da bi vama bilo lakše da se orijentišete, da bi se tabela koju obrađujete videla i pri štampi morate je nacrtati.

Slektujete prostor za tabelu zatim u traci alata za formatiranje kliknete na ikonicu za formatiranje granica tabele i odaberete opciju koja vam odgovara.Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.