Jazyk:

Slobodný a otvorený kancelársky balík
Apache OpenOffice 4.1.6 released!

Prečo Apache OpenOffice

Prečo by som mal používať Apache OpenOffice?

Prečo Apache OpenOffice

Apache OpenOffice je hlavný open-source softvérový kancelársky balík na spracovanie textu, prácu s tabuľkami, prezentácie, grafiku, databázy a oveľa viac. je dostupný v rôznych jazykoch a pracuje na všetkých bežných počítačoch. Všetky vaše dáta ukladá v štandardnom otvorenom medzinárodnom formáte a tiež je schopný čítať a zapisovať súbory z ostatných bežných softvérových kancelárskych balíčkov. Môže byť stiahnutý a používaný úplne bez poplatkov na akýkoľvek účel.

Kde sa v súčasnosti Apache OpenOffice používa?

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.