Taal

De Vrije en Open Kantoorsoftware
Beschikbaar: Apache OpenOffice 4.1.15
This page in English

Localisatie van OpenOffice.org 2.0 / Star Office 8

Vanaf versie 2.0 van OpenOffice.org zal Sun Microsystems ook een Nederlandstalige versie van Star Office uitbrengen, wat versie 8 zal zijn. Dit betekent dat Sun een vertaalbureau zal inhuren om de vertaling van zowel de GUI als van de help te realiseren. Om de mogelijkheden van onze opensource-community optimaal te benutten, is afgesproken dat wij ook een gedeelte van deze vertaling op ons nemen. Omdat er met name bij de vertaling van de help van versie 1.x.x al heel veel vertaalwerk verricht is, zullen we deze vertaling, waar mogelijk, overnemen in versie 2.0.

Om een en ander in goede banen te leiden moeten er afspraken gemaakt worden en moet bepaald worden hoe we te werk gaan. Hierover lopen op dit moment een aantal discussies op de localization mailinglist.
Deze pagina zal een samenvatting zijn van wat er allemaal op de mailinglist wordt afgesproken. Ook is het mogelijk om hier in een later stadium de voortgang van het project te vermelden.

Wat is er afgesproken

Tussen Sun Microsystems en nl.openoffice.org zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Wij (nl.openoffice.org) gaan de helpbestanden van Writer vertalen.
 • Alpha CRC is het door Sun ingehuurde vertaalbureau en doet de overige vertalingen.
 • Wij bekijken de vertalingen die door Alpha zijn gedaan en geven hen daar feedback over.
 • Alpha maakt een glossary die gebruikt zal worden bij de vertaling, zowel door ons zelf als door Alpha.
 • De communicatie tussen Alpha en de community zal via de localization lijst en deze pagina verlopen.

Taken

De volgende tabel geeft een overzicht van de taken die nog uitgevoerd moeten worden (of uitgevoerd zijn) voor dit project. De voortgang van de taken alsmede de onderlinge taakverdeling voor de taken van de community wordt bijgehouden op de coordinatie pagina.

Taak Eigenaar Onderdeel Bestanden Datum Status
Reeds vertaalde GUI bestanden nalopen en retourneren aan Sun Alpha GUI .gsi bestand met vertaalde teksten 04-02-2005 Klaar
Nalopen opmerkingen van Alpha op reeds vertaalde teksten Community GUI QA formulieren en .gsi bestand 14-02-2005 Klaar
Glossary maken en overdragen Alpha Glossary OOo/SO tekstdocument Klaar
Glossary nalopen Community Glossary OOo/SO tekstdocument Klaar
Style guide maken Community Style Guide OOo/SO tekstbestand Klaar
Style Guide nalopen/aanvullen Alpha Style Guide OOo/SO tekstbestand Klaar
GUI vertaling afronden Alpha GUI .gsi bestand met vertaalde teksten Klaar
GUI vertaling nalopen Community GUI .gsi bestand met vertaalde teksten Gestart
Testbuild maken van nieuwe GUI vertaling Community
Sun
GUI Testbuild Klaar
Migratie 1.x help naar 2.x help Sun OLH gedeeltelijk vertaald .sdf bestand 04-03-2005 Klaar
Methode OLH vertaling bepalen Community OLH ?? Klaar
OLH Writer vertalen Community OLH .XLIFF bestanden Klaar
OLH overig vertalen Alpha OLH .XLIFF bestanden Klaar
Vertalingen reviewen Community OLH Testbuild Gestart
Resultaten reviews verwerken Community
Alpha
OLH .XLIFF bestanden Gestart
Accelerator keys nalopen Community OOo/SO builds Testbuild Gestart
Testbuild maken Community
Sun
OOo/SO builds .XLIFF bestanden Klaar
Eventuele onvolkomendheden wegwerken Community
Alpha
OLH .gsi/.sdf bestanden Gestart
Definitieve builds maken Sun OOo/SO builds .gsi / .sdf bestanden eind december Niet gestart

Werk methodes

Vertalen Help

Het vertalen is inmiddels gereed. Er wordt nog wel volop gereviewed. Meer daarover vind je verderop op deze pagina.

Er is besloten om de vertaling van de helpbestanden te gaan doen met de open source tegenhanger van de Sun Translation Editor. Deze is middels de volgende links te downloaden: Windows Linux/Unix/Solaris

Voor het vertalen kan de Glossary als leidraad gebruikt worden. Deze glossary is hier te downloaden. Ook de style guide zal daar binnenkort beschikbaar zijn.

Vertalen gaat als volgt:

 • Download de translation editor (zie bovenstaande links).
 • Installeer de translation editor. Voor het draaien van de translation editor is een java runtime environment (j2re) nodig. Deze is te downloaden vanaf de website van Sun.
 • Download het bestand met de te vertalen bestanden. Dit kun doen door op deze link te klikken. Dit bestand bevat 11 kleinere bestanden. Een daarvan kun je reserveren om te gaan vertalen. Welke bestanden klaar zijn en welke nog gedaan moeten worden is in onderstaande tabel te zien. Graag op de localization mailinglist laten weten welk bestand je wilt gaan vertalen.
 • Maak in de translation editor een nieuw project aan. Dit doe je door in het menu File de optie New Project te kiezen. Geef aan wat de brontaal (Engels) is en wat de doeltaal (Nederlands) is. Een projectnaam mag je zelf verzinnen.
 • Na het aanmaken van het project kun je het te vertalen bestand openen door in het File de optie Open te kiezen. Blader nu naar het bestand en klik op open. Het bestand wordt nu geopend.
 • Aan de linkerkant staat nu de Engelse tekst. Aan de rechterkant de te vertalen tekst. De tekst kan als in een tekstverwerker bewerkt worden. Let er wel even op dat de tags (slashes, backslashes, bookmarks e.d.) in tact blijven.
 • Nadat je een segment klaar hebt, even met de rechtermuisknop op het segment klikken en uit het menu mark as translated kiezen. Het segment wordt dan gemarkeerd als gelezen.
 • Wanneer het hele bestand vertaald is, dan kan deze weer gezipped worden en aan issue 36620 worden gehangen. Graag het bestand even gereedmelden op de localization lijst.
  Opmerking: De bestandsnaam van de xliff bestanden niet wijzigen aub. Dit levert weer problemen op bij het samenvoegen van de bestanden.

Laatste reviews

Voordat de Nederlandse versie van OpenOffice.org 2.0 gereleased kan worden moeten er nog een aantal reviews gedaan worden. Dit zijn:

 • Review GUI
 • Review accelerator keys
 • Review Help

Hieronder is aangegeven hoe een en ander uitgevoerd kan worden.

Review GUI

Het doel van deze review is het verbeteren van fouten in de vertaling van de GUI. Om deze review uit te kunnen voeren moet de GUI dus doorlopen worden.
Alle fouten die gevonden worden moeten gemeld worden in issuezilla. Er moeten dus issues aangemaakt worden. Bij het aanmaken van de issues graag om de volgende zaken denken:

 • De issues mogen niet te groot worden. Maximaal 10 gevonden fouten per issue.
 • Component: ui
 • Subcomponent: ui
 • Assign to: iano
 • Summary: NL: GUI + omschrijving van de fouten.
 • In de Issue description komen de fouten te staan. Hierbij dient de volgende informatie opgegeven te worden:
  • de key-id van de string die gewijzigd moet worden
  • de huidige tekst van de betreffende string (liefst in het engels)
  • de nieuwe tekst voor de betreffende string 
  • de route naar string (bijvoorbeeld: bestand --> afdrukvoorbeeld --> pagina), maar dan wel in het engels.
 • Voertaal in de issues is Engels

Op de coordinatiepagina is te zien wie er met deze review bezig zijn. De benodigde key-id build kan hier gedownload worden.

Review accelerator keys

De accelerator keys zijn de sneltoetsen waarmee menu's en functie opgeroepen kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn Alt+B voor het menu "Bestand" en Ctrl+s voor "Opslaan".
Tot nu toe is er nog weinig aandacht besteed aan deze combinaties en dat is dan ook duidelijk te zien in GUI. Het doel van deze review is dan ook om hier meer structuur in aan te brengen. Ook voor deze review dienen aparte issues aangemaakt te worden. Bij het aanmaken van de issues graag rekening houden met het volgende:

 • De issues mogen niet te groot worden. Het handigste is om de gevonden problemen per menu of dialoog te groeperen in een issue.
 • component: UI
 • subcomponent: UI
 • assign to: iano
 • summary: NL: Keys + omschrijving van de fouten.
 • In de Issue description komen de fouten te staan. Graag de volgende informatie toevoegen:
  • de key-id van de string die gewijzigd moet worden.
  • aangeven wat de huidige accelerator key is mbv een ~ 
  • aangeven wat de nieuwe accelerator key moet worden (eveneens met ~)
 • Het is de bedoeling dat de accelerator keys zoveel mogelijk overeen komen met de OS standaard en versie 1.x.x. van OOo.
 • De voertaal in de issues is Engels
Er zijn reeds een aantal issues ingediend die als voorbeeld kunnen dienen: 5549555573, 55576, 55577, 55776, 55780. Let wel op, bij deze issues ontbreken de suggesties. Het is de bedoeling dat die er wel bijkomen. Voeg aub niks meer toe aan deze issues. Deze issues zijn namelijk al opgelost.

Op de coordinatiepagina is te zien wie er met deze review bezig zijn. De benodigde key-id build kan hier gedownload worden.

Review help

De helpbestanden zijn gedeeltelijk vertaald door een vertaalbureau (Alpha CRC) en gedeeltelijk door de community. Een eerste review van het gedeelte dat door de community is vertaald (Writer) is reeds gedaan, maar al hetgeen door het vertaalbureau is gedaan nog niet. Het doel van deze review is dan ook om ervoor te zorgen dat de help goed in elkaar zit. Dus dat termen in GUI overeenkomen met termen in helpbestanden, dat de context overal goed is en dat de teksten taalkundig correct zijn.

Hoe het reviewen in zijn werk gaat en wat er voor nodig is, is te lezen in dit document. De werkverdeling zal bijgehouden worden in een lijst die zeer binnenkort beschikbaar zal komen op de coordinatiepagina

Bijhouden issues

Op de coordinatiepagina zal een lijst komen te staan (als Calc document) waar alle issues in bijgehouden worden.

Wie doen er mee

Onderstaande tabel geeft aan wie reeds aangegeven hebben dat ze mee willen helpen bij dit project. Bovendien hebben zij aangegeven geen bezwaar te hebben om op deze pagina genoemd te worden. Het kan dus zijn dat er mensen zijn die wel meehelpen, maar die nog geen toestemming hebben gegeven om hier vermeld te worden.


Naam

Functie(s)
Simon Brouwer Projectleider nl.openoffice.org, Vertaler
Remco Gerbrands Coordinator localisatie nl.openoffice.org, Vertaler, Beheerder Coordinatie pagina
Rafaella Braconi Globalization Program Manager bij Sun, onze contactpersoon bij Sun.
Dick Groskamp Vertaler, reviewer
Henk van der Burg Vertaler, reviewer
Cor Nouws Vertaler
Leo Vlaskamp Vertaler
Jigal van Hemert Vertaler
Leo Moons Vertaler, reviewer
Renier Leenders Vertaler
Herman Boel Vertaler
Luc Castermans Vertaler
Bert Meersma Vertaler, beheerder projectpagina, reviewer
Dirk Ruijne Reviewer
Jaap van der Ham Reviewer

Hulp is welkom!

Hulp bij dit project is zeer welkom! Als je wilt meehelpen, laat dit dan weten in de localization mailinglist

Vragen en opmerkingen

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over dit project of deze pagina, dan kun je die kwijt op de localization mailinglist.

Laatste update was op: 19-12-2005

 

nl.OOo
Intro
Nieuws
Software
Beschrijving
Nieuw in 2.0
Downloaden
CD-ROM
OOo
Achtergronden
FAQ
Begrippenlijst
Hulp
Mailinglists
Documentatie
Tips&trucs
Meehelpen
Projecten
Bugs melden
Contact
Mailinglists
Wie zijn wij?
Overig
Links
Licenties
 

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.