Taal:

De Vrije en Open Kantoorsoftware
Nieuw: Apache OpenOffice 4.1.7 is beschikbaar!

FAQ: Draw

Oorspronkelijke auteur: Gianluca Turconi
Vertaling, samenstelling en bewerking: Johan Vandendriessche
Laatst gewijzigd: 3 juli 2002

  DRAW: VRAGEN  

 1. Hoe geef ik een ingevoegd EPS-bestand (Encapsulated PostScript) in mijn afbeelding weer?
 2. Ik maak een organigram. Hoe zorg ik voor een gelijkmatige afstand tussen de velden?
 3. Hoe kan ik een deel van mijn afbeelding uitknippen?
 4. Ik heb een bestand met afbeeldingen erin, maar er worden enkel anker-symbolen in plaats van afbeeldingen weergegeven. Wat is er mis?
 5. Ik heb een afbeelding (JPEG-formaat), waarvan ik de kleur wil veranderen alvorens ik het in een Openoffice.org-bestand gebruik. Hoe verander ik de kleuren?
 6. Hoe voeg ik een schermafbeelding of een andere afbeelding in mijn Draw-document in?
 7. Ik wil de afmetingen van een afbeelding, die werd ingevoegd in een Draw-document, veranderen. Hoe moet ik dit doen?
 8. Hoe kan ik een Draw-document in een standaard afbeeldingsformaat opslaan?
 9. Ik wil een CD-hoesje maken, maar ik kan de tekst niet roteren zodat deze aan de zijkant van de CD leesbaar is. Wat moet ik doen om de tekst te kunnen roteren?
 10. Hoe kan ik de oorsprong van de cordinaten van een afbeelding herdefiniren?
 11. Ik wil een raster als achtergrond om mij te begeleiden bij het tekenen. Is deze optie beschikbaar in OpenOffice.org?
 12. Ik probeer een Draw-document af te drukken, maar de kleuren die door mijn printer worden afgedrukt, stemmen niet overeen met de kleuren die op mijn beeldscherm worden weergegeven. Hoe kan ik de kleuren bewerken met het CMYK-kleurensysteem?
 13. Ik wil een web banner ontwerpen. Hoe doe ik dat met een "Websafe"-kleurenpalet?
 14. Wanneer ik een Draw-document afdruk, worden de afbeeldingen bovenaan en onderaan de paginamarges niet goed afgedrukt. Hoe kan ik dit probleem oplossen?  DRAW: ANTWOORDEN  

 1. Hoe geef ik een ingevoegd EPS-bestand (Encapsulated PostScript) in mijn afbeelding weer?

  Kies in de menubalk: Invoegen > Afbeelding.

  De GUI toont een venster met een bestandsnaam, extensie en datum.


 2. Ik maak een organigram. Hoe zorg ik voor een gelijkmatige afstand tussen de velden?

  De controle over de positionering van voorwerpen in een presentatie of afbeelding wordt "Uitlijning" genoemd. De volgende stappen zorgen ervoor dat de velden op gelijkmatige afstand van elkaar staan:

  1. Selecteer drie of meer afbeeldingen.
  2. Klik op de rechtermuisknop om het contextmenu op te roepen.
  3. Kies: "Uitlijning".
  4. In het menu dat verschijnt, kan je kiezen om de geselecteerde voorwerpen verticaal of horizontaal uit te lijnen.


 3. Hoe kan ik een deel van mijn afbeelding uitknippen?

  Let erop dat de afbeelding reeds in het Draw-document is ingevoegd:

  1. Klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te selecteren. Net onder de functiebalk zal de objectbalk verschijnen.
  2. Kies de meest rechtse knop van deze balk om het "Uitknippen"-menu te laten verschijnen.
  3. Voeg de exacte afmetingen in van de oppervlakte die je wil uitknippen.
  4. Druk op de "OK"-knop om het venster te sluiten.
  5. Klik nu eenmaal met de linkermuisknop om de afbeelding te deselecteren.


 4. Ik heb een bestand met afbeeldingen erin, maar er worden enkel anker-symbolen in plaats van afbeeldingen weergegeven. Wat is er mis?

  Kies het menu Extra > Opties > Tekening uit de menubalk. Controleer dat de optie "externe afbeeldingen aanduiden" in het veld "Lay-out" niet aangevinkt is.


 5. Ik heb een afbeelding (JPEG-formaat), waarvan ik de kleur wil veranderen alvorens ik het in een Openoffice.org-bestand gebruik. Hoe verander ik de kleuren?

  Wanneer je een JPEG-bestand opent in OpenOffice.org verschijnt de objectbalk (de balk net onder de functiebalk). Eens je het bestand geopend hebt:

  1. Kies: Extra > Pipet in de functiebalk. Er verschijnt een nieuw venster, "Pipet" genaamd.
  2. Druk op de meest linkse knop "Pipet".
  3. Stel de tolerantiewaarde in. Dit geeft aan hoe precies de overeenstemming van de kleuren moet zijn. Probeer eerst een tolerantiewaarde van 10%. Het is mogelijk dat je de tolerantiewaarde moet verhogen om een wijziging door te voeren. Een tolerantiewaarde van 30% geeft meestal een goed resultaat. Je kan de tolerantiewaarde tot 99% verhogen, maar dan zal waarschijnlijk een groter gebied gewijzigd worden dan je had gewild.
  4. Kies de uitgangskleur die je wil wijzigen in de afbeelding. In het venster zal de kleur automatisch weergegeven worden.
  5. Kies de kleur waarin je wil wijzigen uit de lijst "Vervangen door...".
  6. Druk op de knop "Vervangen" om je keuze te bevestigen. Als er niets gebeurt, moet je de tolerantiewaarde verhogen.
  7. Om meerdere uitgangskleuren te vervangen selecteer je een ander kleurenveld aan de linkerkant van het "Pipet"-menu. Herhaal daarna de stappen 2 tot 5. Bevestig tenslotte je keuzes door op de knop "Vervangen" te drukken.


 6. Hoe voeg ik een schermafbeelding of een andere afbeelding in mijn Draw-document in?

  Elk bestand in het GIF- of JPEG-formaat kan in een Draw-document worden ingevoegd. Kies Invoegen > Afbeelding uit de menubalk. Ga naar de bestandsmap waarin de GIF- of JPEG-bestanden zijn opgeslagen. Selecteer het betreffende bestand en druk op de knop "Open" om het in te voegen.


 7. Ik wil de afmetingen van een afbeelding, die werd ingevoegd in een Draw-document, veranderen. Hoe moet ik dit doen?

  Om de afmetingen van een afbeelding te wijzigen doe je het volgende:

  1. Klik eenmaal met de linkermuisknop op de afbeelding om haar te selecteren.
  2. Kies het menu: Opmaak > "Positie en grootte" uit de menubalk.
  3. Kies "Grootte".
  4. Geef de gewenste afmetingen in en druk op de knop "OK".

  of

  1. Klik eenmaal met de linkermuisknop op de afbeelding om haar te selecteren. Kleine groene vierkanten zullen rond de afbeelding verschijnen.
  2. Sleep een van de vierkanten om de afmeting van de afbeelding te wijzigen.

  Om de afmetingen van een afbeelding proportioneel te wijzigen doe je het volgende:

  1. Klik eenmaal met de linkermuisknop op de afbeelding om haar te selecteren.
  2. Kies het menu Opmaak > Positie en grootte.
  3. Kies "Grootte".
  4. Geef de gewenste afmetingen in.
  5. Vink [x] het vakje "Synchroniseren" aan en druk op de knop "OK".

  of

  1. Klik eenmaal met de linkermuisknop op de afbeelding om haar te selecteren. Kleine groene vierkanten verschijnen rond de afbeelding.
  2. Houd de "Shift"-toets ingedrukt.
  3. Sleep een van de hoeken om de afmetingen van de afbeelding proportioneel te wijzigen.


 8. Hoe kan ik een Draw-document in een standaard afbeeldingsformaat opslaan?

  Het door Draw gebruikt ".sxd"-formaat is een bestandsformaat, geen afbeeldingsformaat. Om een Draw-document in een afbeeldingsformaat op te slaan moet je het volgende doen:

  1. Kies Bestand > Exporteren uit de menubalk.
  2. Kies het afbeeldingsformaat uit de "Bestandstypes"-combo box.
  3. Druk op de knop "Opslaan".


 9. Ik wil een CD-hoesje maken, maar ik kan de tekst niet roteren zodat deze aan de zijkant van de CD leesbaar is. Wat moet ik doen om de tekst te kunnen roteren?

  Dit gaat als volgt:

  1. Druk op de knop "Tekst" in de werktuigbalk (de balk aan de linkerkant).
  2. Sleep een tekstveld met de gewenste afmetingen en voeg de tekst in.
  3. Klik eenmaal met de linkermuisknop buiten het tekstveld om de tekstingave te beindigen.
  4. Klik eenmaal met de linkermuisknop om het tekstveld weer te selecteren.
  5. Klik eenmaal met de rechtermuisknop op het geselecteerde tekstveld om het contextmenu weer te geven.
  6. Kies "Positie en grootte" in het contextmenu.
  7. In het veld "Draaien" kies je het gewenste draaipunt en de gewenste draaihoek.
  8. Druk op de knop "OK".


 10. Hoe kan ik de oorsprong van de cordinaten van een afbeelding herdefiniren?

  Dit gaat als volgt:

  1. Sleep de knop die zich bevindt op het snijpunt van de horizontale en verticale linialen.
  2. Je ziet een kruis.
  3. Sleep het kruis tot op het punt dat je als nieuw cordinaat wil gebruiken. Laat vervolgens je linkermuisknop los.


 11. Ik wil een raster als achtergrond om mij te begeleiden bij het tekenen. Is deze optie beschikbaar in OpenOffice.org?

  In het geval dat het raster nog niet zichtbaar is, volstaat het om met de rechtermuisknop op het document te klikken en "Raster zichtbaar" in het contextmenu te kiezen.


 12. Ik probeer een Draw-document af te drukken, maar de kleuren die door mijn printer worden afgedrukt, stemmen niet overeen met de kleuren die op mijn beeldscherm worden weergegeven. Hoe kan ik de kleuren bewerken met het CMYK-kleurensysteem?

  Moderne kleurenprinters gebruiken een mengeling (in procent weergegeven) van 4 inkten (zelfs 6 in de nieuwste printers) om de kleuren af te drukken die het oog normaal kan zien. Om het precieze gebruik (in percentage) van een inkt in Draw aan te passen ga je als volgt te werk:

  1. Klik eenmaal met de linkermuisknop op het voorwerp waarvan je de kleur wil veranderen. Hierdoor selecteer je het voorwerp.
  2. Klik er eenmaal op met de rechtermuisknop en kies "Vlak..." in het contextmenu.
  3. Kies het veld "Kleuren" in het venster dat verschijnt.
  4. Selecteer CMYK in de "Kleurensysteem"-combo box.
  5. Wijzig de procentuele CMYK-waarden in de onderstaande velden.
  6. Druk op de knop "OK". Het programma zal vragen of je een bestaande kleur wil wijzigen dan wel een nieuwe kleur aan het kleurenpalet wil toevoegen. Bevestig je keuze.

  Een andere manier bestaat erin een bestaand CMYK-palet te gebruiken of te wijzigen:

  1. Herhaal de stappen 1, 2 en 3.
  2. Druk op de knop "Kleurenlijst laden".
  3. Selecteer het "cmyk.soc"-bestand en druk op de knop "Open" (standaardpad: [installatiemap]/user/config/).
  4. Sluit het venster door op de knop "OK" te drukken.


 13. Ik wil een web banner ontwerpen. Hoe doe ik dat met een "Websafe"-kleurenpalet?

  Je kan het standaard kleurenpalet van OpenOffice.org wijzigen in een palet waarin de kleuren in hexadecimale waarden of internetkleuren zijn weergegeven door de volgende stappen te doorlopen:

  1. Teken een voorwerp in het document.
  2. Selecteer het voorwerp door er eenmaal met de linkermuisknop op te klikken.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het voorwerp om de contextmenu te laten verschijnen.
  4. Kies "Vlak...".
  5. Kies het veld "Kleuren" in het venster dat verschijnt.
  6. Druk op de knop "Laad kleurenlijst".
  7. Kies het bestand "html.soc" en druk op de knop "OK" (standaardpad: [installatiemap]/user/config/)


 14. Wanneer ik een Draw-document afdruk, worden de afbeeldingen bovenaan en onderaan de paginamarges niet goed afgedrukt. Hoe kan ik dit probleem oplossen?

  Je hebt de paginamarges van het Draw-document waarschijnlijk te dicht bij of buiten de grenzen van het afdrukbereik van je printer ingesteld. Je gaat als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

  1. Controleer de handleiding van je printer om uit te vissen hoe groot het afdrukbereik van je printer is.
  2. Kies Opmaak > Pagina... in de menubalk.
  3. In het veld "Pagina" van het betreffende venster verander je de waarden van de boven- en benedenmarges in de waarden die je gevonden hebt in de handleiding van je printer. Als je deze waarden niet gevonden hebt in de handleiding, of als ze er niet in vermeld staan, probeer je best een waarde van 2,5 centimeter of hoger. Deze waarde werkt met de meeste printers.
  4. Druk op de knop "OK"

  Nu kan je je afbeelding wijzigen zonder dat je je zorgen hoeft te maken over het overschrijden van de grenzen van het afdrukbereik van je printer.

   

   

   

   

nl.OOo
Intro
Nieuws
Software
Beschrijving
Nieuw in 3.0
Downloaden
CD-ROM
OOo
Achtergronden
FAQ
Begrippenlijst
Hulp
Mailinglists
Gebruikersforum
Documentatie
Tips&trucs
Meehelpen
Projecten
Bugs melden
Contact
Mailinglists
Wie zijn wij?
Overig
Links
Licenties
 

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.