Taal

De Vrije en Open Kantoorsoftware
Beschikbaar: Apache OpenOffice 4.1.15

FAQ: Calc

Oorspronkelijke auteur: Admar Schoonen
Vertaling, aanvulling, samenstelling en bewerking: Nolly Toenders
Aanpassing layout: Simon Brouwer
Laatst gewijzigd: Oktober 2003

  Calc: VRAGEN  

 1. Hoe open ik een bestand met tab als scheidingsteken in een OpenOfice.org Spreadsheet? Indien ik verschillende soorten scheidingstekens heb, wat dan?
 2. Ik zie '###' in een cel, die feitelijk gegevens bevat. Hoe kan ik mijn gegevens weer zichtbaar maken?
 3. Hoe zet ik tekst onder elkaar (woordomslag) in een cel van mijn werkblad?
 4. Hoe selecteer ik een rij of meerdere rijen (in mijn werkblad) om deze rijen op iedere pagina te herhalen met printen?
 5. Ik wil geen hoofdletter aan het begin van de zin in Calc. Wat moet ik doen?
 6. Hoe kan ik de eerste rijen en de eerste kolommen fixeren/splitsen zodat deze zichtbaar blijven terwijl ik door mijn werkblad scroll?
 7. Hoe druk ik mijn werkblad correct af?
 8. Hoe maak ik een brede titelcel horizontaal gestrekt over meerdere kolommen in mijn werkblad?
 9. Hoe roteer ik mijn kolom titel zodat deze past boven mijn erg smalle kolom?
 10. Hoe zorg ik ervoor dat mijn grafieken in de spreadsheet automatisch bijgewerkt worden, als de gegevens worden gewijzigd?
 11. Hoe beveilig ik cellen in mijn spreadsheet?
 12. Hoe zet ik mijn spreadsheet gegevens om naar een ASCII, tekstbestand met scheidingsteken?
 13. Sommige rijen in mijn spreadsheet zijn verborgen. Hoe maak ik deze rijen weer zichtbaar?
 14. Hoe maak ik de cellen op in OpenOffice.Calc, zodat de rijen automatisch genummerd worden?
 15. Wat betekent elke foutcode (ERR:NN) in OpenOffice.org Calc?
 16. Hoe kan ik cellen uit verschillende Calc bestanden gebruiken?
 17. Hoe kan ik de volgorde van werkbladen in mijn spreadsheet wisselen? En hoe kan ik de naam van het werkblad wijzigen?
 18. Hoe kan ik een variabele systeemdatum in voeren in mijn spreadsheet?
 19. Hoe zijn dikke lijnen of randen rondom mijn cellen te cre�ren?
 20. Hoe voeg ik een paginanummer in in de vorm van 'Pagina 1 van N' op iedere pagina van de spreadsheet?
 21. Een omvangrijk werkblad wordt geconverteerd vanuit een andere applicatie. Sommige rijen worden gemist. Wat is er gebeurd?
 22. Wat is het maximum aantal cellen in een OpenOffice Spreadsheet?
 23. Hoe voeg ik super- of subscript tekst in in mijn werkblad?
 24. Is het mogelijk een Excel bestand in Calc te openen dat beveiligd is met een paswoord?
 25. Hoe kan ik decimale tekens (punten) gebruiken in plaats van komma's om logische getallen te tonen?
 26. Ik wil twee niet aangrenzende cellen selecteren, maar het ingedrukt houden van de CTRL-toets schijnt niet te werken. Hoe kan ik deze actie uitvoeren?
 27. Hoe kan ik mijn eigen gesorteerde lijst cre�ren?
 28. Is er op de een of andere manier een tekstbestand met gescheiden velden (*.txt, *.csv) samen te voegen in een Calc bestand?  CALC: ANTWOORDEN  

 1. Hoe open ik een bestand met tab als scheidingsteken in een OpenOfice.org Spreadsheet? Indien ik verschillende soorten scheidingstekens heb, wat dan?

  Indien je ASCII-bestand geen .txt extensie bevat, hernoem het op die manier.

  1. Selecteer Bestand > Open
  2. Blader om het ASCII-bestand te vinden
  3. Kies bestandstype Text - txt - csv (OpenOffice.org Calc)
   Noot: deze keuze vind je bijna aan het einde van de lijst
  4. Klik Open
  5. In het dialoogkader dat verschijnt, selecteer je het geschikte scheidingsteken. Na selectie van het scheidingsteken zal een voorbeeld van de gegevens getoond worden. Als er variabele ruimtes zijn tussen elke waarde - maar de gegevens vormen visueel rechte kolommen - kies Vaste Breedte. De kolom scheiding kun je verschuiven
  6. Klik op OK


 2. Ik zie '###' in een cel, die feitelijk gegevens bevat. Hoe kan ik mijn gegevens weer zichtbaar maken?

  Als de inhoud van de cel te lang is om afgebeeld te worden in een enkele cel, zal deze inhoud ingekort worden tot de standaard breedte en hoogte van de cel zelf. De rest van de celinhoud wordt gewoon verborgen. Je kunt:

  1. Als de celinhoud numeriek is naar de kop van die kolom gaan en sleep de rand naar rechts totdat de cel breed genoeg is om je gegevens te tonen
  2. Dubbelklik op de cel als de celinhoud uit tekst bestaat en een klein rood driehoekje verschijnt aan de rechterkant van de cel als signaal dat de cel overloopt. De tekst wordt zichtbaar gemaakt. Ga je naar een andere cel dan verdwijnt de tekst weer. Je kunt de kolom breed genoeg maken om de celinhoud zichtbaar te maken of schakel tekstverloop in om de cel hoger te maken. Zie vraag 3.

  Zie ook: Tabel met ERRORcodes voor OpenOffice.org Calc


 3. Hoe zet ik tekst onder elkaar (woordomslag) in een cel van mijn werkblad?

  Dit kun je door:

  1. Selecteer in het menu Opmaak > Cel
  2. In het dialoogkader dat verschijnt kies je het tabblad Uitlijning
  3. Klik de optie Regelafbreking in het vak Tekstverloop linksonder in het dialoogkader aan
  4. Klik op OK

  Een nieuwe tekstalinea in een cel beginnen:

  Om een regel af te breken (nieuwe alinea) op een bepaalde plek in je tekst, plaats je cursor op de gewenste locatie en voer in CTRL + ENTER (of CTRL + RETURN.)
  Om een regelafbreking toe te voegen aan bestaande tekst, dubbelklik op de cel om in de bewerkmode te komen. Voer nu CTRL + ENTER (of CTRL + RETURN) in om de regelafbreking te forceren.


 4. Hoe selecteer ik een rij of meerdere rijen (in mijn werkblad) om deze rijen op iedere pagina te herhalen met printen?

  Volg deze stappen:

  1. Open het werkblad in OpenOffice.org Calc
  2. Selecteer de rij of de rijen die herhaald moeten worden
  3. Selecteer in de menubalk: Invoegen > Namen > Defini�ren
  4. In het dialoogkader dat verschijnt, geef je de selectie een naam, bijvoorbeeld 'Mijn_kop'
  5. Klik op de knop Overige >>
  6. Schakel het keuzevakje voor Rij herhalen in door erop te klikken
  7. Klik op de knop Toevoegen
  8. Klik op OK
  9. Selecteer in de menublak Opmaak > Afdrukbereiken > Bewerken
  10. In het vak Rij herhalen, selecteer je uit het lijstje 'Mijn_kop' (de naam die je ingevoerd hebt)
  11. Klik op OK

  Als je nu gaat printen, zullen de koprijen op iedere pagina herhaald worden. Een visuele verandering zul je niet zien in je werkblad. Gebruik de optie Bestand > Afdrukvoorbeeld om de pagina's voor het printen te bekijken.
  Noot: het is mogelijk om de stap om een naam te geven over te slaan. In stap 10 in het vak Rij herhalen wordt ook toegestaan om een rijspecificatie in te geven met de notatie '$1:$3' (herhaal rij 1 tot en met 3)


 5. Ik wil geen hoofdletter aan het begin van de zin in Calc. Wat moet ik doen?

  Volg dit pad op de menubalk:

  1. Extra > Autocorrectie
  2. Klik in het dialoogkader het tabblad Opties aan
  3. Schakel de optie Elke zin met een hoofdletter beginnen uit door het keuzevakje aan te klikken
  4. Klik op OK


 6. Ik werk aan een erg lang werkblad. Hoe kan ik de rij� en kolomkoppen zien als ik het werkblad op en neer en van links naar rechts scroll?

  Er zijn 2 mogelijkheden om dit resultaat te verkrijgen:

  Mogelijkheid 1 (met een enkele rij� of kolomkop): Je kunt de kop fixeren.

  • Klik op de cel onder of rechts van de rij of kolom die de kopinhoud bevat
  • Kies in de menubalk Venster > Fixeren. Als je zowel een rij als kolomkop hebt, kun je een cel op een kruizing fixeren door te klikken op de meest linkse cel die geen kopinhoud bevat. Bijvoorbeeld: in een werkblad met een enkele rij en kolomkoppen, kies je de cel B2

  Mogelijkheid 2 (met een veelvoud van rij of kolomkoppen): Je kunt een werkbladvenster splitsen.

  • Klik op de cel onder of rechts van de rij of kolom die de kopinhoud bevat
  • Kies in de menubalk Venster > Delen. Het werkbladvenster zal gesplitst worden. Het resultaat verschilt van mogelijkheid 1 omdat je beide delen van het gesplitste venster kunt scrollen en de koppen kunt tonen naar behoefte.

  Het is ook mogelijk om een werkbladvenster op een andere manier te splitsen. Boven de verticale schuifbalk (rechts van het scherm) en rechts van de horizontale schuifbalk zie je een klein zwart streepje. Als je met de muiswijzer over deze zone gaat, verandert de muiswijzer in een sleep icoontje (dubbele pijl met dwarsstreepje). Klik en houdt de linker muisknop ingedrukt, een grijze lijn zal over je werkbladscherm getoond worden.

  • Sleep de muis naar de rij of de kolom die de kop bevat
  • Laat de muisknop los. Het werkblad zal gesplitst worden.
   Je kunt een kruissplitsing effect cre�ren door te klikken op de meest linkse cel die geen inhoud bevat en kies dan in de menubalk Venster > Delen.


 7. Hoe druk ik mijn werkblad correct af?

  Over het algemeen, is de beste manier om een groot werkblad te printen, eerst het afdrukvoorbeeld bekijken, dan de printopties aan passen om tot het gewenste effect te komen. De volgende mini procedures leggen de hoofd opties voor het printen van het werkblad uit.

  Afdrukvoorbeeld bekijken:

  1. Als het werkblad geopend is, selecteer Bestand > Afdrukvoorbeeld
  2. In het venster dat verschijnt, gebruik je de navigatieknoppen om het werkblad te bekijken. Als het werkblad te groot is voor de pagina, zullen vermiste kolommen verschijnen op volgende pagina's
  3. Sluit het afdrukvoorbeeld door te klikken op de knop Afdrukvoorbeeld sluiten rechts van de navigatieknoppen op de werkbalk
  4. Pas de printerinstellingen aan en gebruik het afdrukvoorbeeld opnieuw

  Noot: Dit commando zal je laten zien wat de huidige paginanummering aanwijzing is voor de gegevens die je wilt printen. Dit is handig als alleen een gedeelte van het werkblad geprint zal worden.

  De pagina-ori�ntatie instellen op liggend of staand:

  1. Als het werkblad geopend is, selecteer Opmaak > Pagina
  2. Selecteer in het dialoogkader dat verschijnt het tabblad Pagina
  3. In het vak Paginaformaat klik je het keuzevak naast Liggend of Staand aan (hetgeen is gewenst)
  4. Klik op OK

  Visueel aanpassen wat op de pagina verschijnt:

  1. Als het werkblad geopend is, selecteer Beeld > Pagina-einde-voorbeeld
  2. Door de cursor precies boven op de paginarandlijnen (blauw) te plaatsen, kun je de paginagrenzen aanpassen d.m.v. slepen
  3. Om dit venster uit te schakelen, selecteer Beeld > Pagina-einde-voorbeeld

   Noot: Dit commando zal je laten zien wat de huidige paginanummering aanwijzing is voor de gegevens die je wilt printen. Bijkomend, de optie Afdrukbereik kan gebruikt worden voor het printen.

  Noot: Als alles grijs verschijnt, dan betekent dat, dat niets is gedefinieerd om te printen. Als een printbereik gedefinieerd is, zal het te printen gebied getoond worden met een witte achtergrond en een blauwe buitenlijn op de paginagrens. Een grijze 'Pagina N' waar 'N' staat voor het opeenvolgende paginanummer van de afdruk, zal in het midden van het printgebied verschijnen. Als geen bereik is gedefinieerd voor het printen, volg de onderstaande instructies bij Definieer een printbereik.

  Definieer een printbereik:

  De volgende procedure stelt het gebied in dat geprint wordt:

  1. Ga naar het gewenste werkblad
  2. Kies voor Beeld > Pagina-einde-voorbeeld
  3. Klik en sleep om het gebied van het werkblad dat geprint moet worden te selecteren
  4. Druk je rechter muisknop in voor het snelmenu en selecteer Afdrukbereik instellen
  5. Herhaal bovenstaande stappen voor elk werkblad van de spreadsheet dat geprint moet worden

  Regel de schaal van de spreadsheet om de pagina aan te passen:

  1. Ga in het geopende werkblad naar Opmaak > Pagina
  2. In het dialoogkader dat verschijnt, klik je op het tabblad Werkblad
  3. Onder in het dialoogkader, kun je een percentage invoeren om de afdruk te vergroten of te verkleinen, klik de optie Afdruk verkleinen/vergroten aan
  4. Geef rechts een waarde in, zodat de gegevens zullen passen op de pagina, meestal een kleiner percentage
  5. Klik op OK
  6. Kies Bestand > Afdrukvoorbeeld en bekijk het afdrukvoorbeeld om te zien wat er geprint gaat worden

  Regel het maximum aantal pagina's waarop de spreadsheet moet passen:

  1. Ga in het geopende werkblad naar Opmaak > Pagina
  2. In het dialoogkader dat verschijnt, klik je op het tabblad Werkblad
  3. Onder in het dialoogkader, klik je de optie Afdrukpaginanr. aanpassen aan
  4. Geef rechts een waarde in, het gewenste aantal pagina's
  5. Klik op OK
  6. Kies Bestand > Afdrukvoorbeeld en bekijk het afdrukvoorbeeld om te zien wat er geprint gaat worden

  Print een gedeelte van de spreadsheet (een bereik van rijen of kolommen):

  1. Sleep om de rijen en kolommen te selecteren
  2. Selecteer in de menubalk Bestand > Afdrukken
  3. In het afdrukdialoogkader dat verschijnt, klik je linksonder de optie Selectie aan in het vak Afdrukbereik
  4. Klik op OK

   Noot: een geselecteerd gegevensbereik printen, kan eveneens op schaal geprint worden. Als de gegevens geselecteerd zijn, kunnen deze niet aangepast worden met de optie Maximum aantal paginanummers. Regel de aanpassing van de schaal door bovenstaande procedures te gebruiken.

  Herdefinieer de kolommen om te printen (gebruik dit alleen als bepaalde kolommen worden geprint op een pagina en een andere instelling gewenst is):

  1. Selecteer in het geopende werkblad Opmaak > Afdrukbereiken > Bewerken
  2. In het dialoogkader Afdrukbereik bewerken dat verschijnt, kijk je naar het vak Afdrukbereik. Het is hoogstwaarschijnlijk ingesteld op Door gebruiker gedefinieerd en laat een bereik van cellen zien.
  3. Regel de celdefinitie of selecteer Geen om te wissen
  4. Klik op OK
  5. Als de instellingen gewist zijn, gebruik dan een van de andere methodes om je printerparameters in te stellen zoals boven beschreven is

  Een werkblad printen in het midden van de pagina:

  1. Selecteer in het geopende werkblad Opmaak > Pagina
  2. In het dialoogkader dat verschijnt, klik je op het tabblad Pagina
  3. Rechtsonder in het dialoogkader bij de optie Uitlijning tabel schakel je de optie Horizontaal en Verticaal in of uit zoals gewenst is. Het voorbeeld (rechtsboven in het dialoogkader) laat de positionering van het werkblad op de pagina zien
  4. Klik op OK


 8. Hoe maak ik een brede titelcel horizontaal gestrekt over meerdere kolommen in mijn werkblad?

  Volg deze instructies:

  1. Selecteer de verschillende cellen waarin de titel moet verschijnen. Doe dit door in de eerste cel te klikken, houdt de linker muisknop ingedrukt en sleep naar de laatste cel
  2. Selecteer op de menubalk Opmaak > Cellen samenvoegen > Defini�ren

  Meestal, moet de tekst gecentreerd worden in het gemaakte titelgebied. Dit doe je zo:

  1. Selecteer de titel cel
  2. Selecteer op de menubalk Opmaak > Cel
  3. In het dialoogkader dat verschijnt, klik je op het tabblad Uitlijnen
  4. Klik in het vak Tekstuitlijning > Horizontaal op het lijstpijltje. Klik in het lijstje op gecentreerd
  5. Je kunt in dit dialoogkader ook andere veranderingen aanbrengen op de titeltekst, als je dat wenst
  6. Klik op OK


 9. Hoe roteer ik mijn kolom titel zodat deze past boven mijn erg smalle kolom?

  Er zijn een paar mogelijkheden. Volg deze instructies:

  1. Selecteer de titel cel in kwestie
  2. Selecteer in de menubalk de optie Opmaak > Cel
  3. In het dialoogkader dat verschijnt, klik je op het tabblad Uitlijnen
  4. In het vak Schrijfrichting, probeer je de volgende opties:
   • Klik op de knop ABCD, letters worden gerangschikt van boven naar beneden. Deze optie zal je titel rangschikken met het eerste karakter bovenaan in de cel, het tweede karakter daaronder, etc.. Klik op OK om het effect te zien.
   • Alternatief, sleep het kleine gele knopje op de ronde cirkel met de letters ABCD naar de onderkant van de cirkel (of voer in het vak Graden 270 in). De ingevoerde titel zal 270 graden roteren. Klik op OK om het effect te zien. Experimenteer met de plaats van het gele knopje.


 10. Hoe zorg ik ervoor dat mijn grafieken in de spreadsheet automatisch bijgewerkt worden, als de gegevens worden gewijzigd?

  Volg deze stappen:

  1. Selecteer op de menubalk Extra > Opties
  2. In het dialoogkader dat verschijnt, klik je links in het kader Werkbladdocument > Algemeen aan
  3. Rechts op de pagina in het vak Actualiseren, Koppelingen bij het laden actualiseren, schakel je Altijd in door op het selectievakje ervoor te klikken
  4. Klik op OK

  Noot: De standaardinstelling wordt op deze manier gewijzigd en zal alle spreadsheet grafieken be�nvloeden.


 11. Hoe beveilig ik cellen in mijn spreadsheet?

  Celbeveiliging is standaard actief voor alle cellen. Indien alleen enkele cellen beveiligd moeten worden, zal deze instelling uitgezet moeten worden. Selecteer het gehele werkblad (een snelle manier: klik op het grijze vakje boven rij 1 en links van kolom A).

  1. Selecteer op de menubalk Opmaak > Cel
  2. In het dialoogkader dat verschijnt, klik je op het tabblad Celbeveiliging
  3. Schakel het selectievakje Beveiligd uit, om de beveiliging van alle cellen te verwijderen
  4. Klik op OK

  Om een bereik van cellen, of, om niet-aangrenzende cellen te selecteren om te beveiligen:

  1. Houdt de CTRL-toets ingedrukt gedurende het selecteren van niet-aangrenzende cellen, die beveiligd zullen worden.
  2. Als alle gewenste cellen zijn geselecteerd, klik op de menubalk Opmaak > Cel aan
  3. In het dialoogkader dat verschijnt, klik je op het tabblad Celbeveiliging
  4. Schakel het selectievakje Beveiligd in
  5. Klik op OK

  Als de cellen eenmaal zijn gemarkeerd voor beveiligen, moet tot slot de beveiliging op werkblad of werkmap niveau aangezet worden:

  1. Selecteer op de menubalk Extra > Document beveiligen > Werkblad of Extra > Document beveiligen > Document
  2. In het dialoogkader dat verschijnt, verstrek je tweemaal een paswoord (indien je geen paswoord wilt voer je niets in)
  3. Klik op OK
  4. De beveiligde cellen zijn nu niet meer te wijzigen


 12. Hoe zet ik mijn spreadsheet gegevens om naar een ASCII, tekstbestand met scheidingsteken?

  Volg deze stappen:

  1. Selecteer op de menubalk Bestand > Opslaan als
  2. In het dialoogkader dat verschijnt, onderaan in het vak Opslaan als type selecteer je Tekst CSV in de lijst
  3. Klik het selectievakje Filterinstellingen bewerken aan
  4. Klik op Opslaan
  5. Je komt in het dialoogkader Export van tekst terecht, voer het scheidingsteken voor het veld naar keuze in. De standaardinstelling is {TAB}. Het scheidingsteken is het karakter dat tekstinvoer in je spreadsheet zal omringen nadat de tekst in ASCII formaat is omgezet.
  6. Klik op OK


 13. Sommige rijen in mijn spreadsheet zijn verborgen. Hoe maak ik deze rijen weer zichtbaar?

  Het commando Weergeven veroorzaakt dat alle rijen of kolommen weer zichtbaar worden op het scherm in het geselecteerde gebied.

  1. Selecteer het gebied van de spreadsheet waar de rijen zijn verborgen. Om het gehele werkblad te selecteren kies je in de menubalk Bewerken > Alles selecteren of CTRL + A
  2. Om alle rijen zichtbaar te maken, kies Opmaak > Rij > Weergeven
  3. Evenzo, om alle kolommen zichtbaar te maken, kies Opmaak > Kolom > Weergeven


 14. Hoe maak ik de cellen op in OpenOffice.Calc, zodat de rijen automatisch genummerd worden?

  Een methode (dit voorbeeld veronderstelt dat je wenst dat de rijnummers in kolom A worden geplaatst):

  1. Voer in cel A1 de formule =RIJ(A1) in
  2. Selecteer de cel met de formule. Rek de cel uit door de vulgreep in de rechter onderhoek van de cel (het vierkantje) naar beneden in kolom A te slepen
  3. Als je nieuwe rijen toevoegt of invoegt, zul je de formule opnieuw moeten kopi�ren


 15. Wat betekent elke foutcode (ERR:NN) in OpenOffice.org Calc?

  ERR:code Melding Betekenis
  501 ongeldig teken De fout bestaat uit een teken dat in dit verband ongeldig is, bijvoorbeeld: '=1Eq' in plaats van '=1E2'
  502 ongeldig argument Het argument van de functie heeft een ongeldige waarde, bijvoorbeeld: een negatief getal bij de Wortelfunctie =WORTEL(-2)
  503 ongeldige bewerking (drijvende komma) Deling door 0, of een andere berekening die resulteert in een waarde die te groot is voor het bereik van de variabele
  504 Parameter lijst error Functie parameter is niet geldig, bijvoorbeeld: tekst in plaats van een getal, of een verwijzing naar een bereik in plaats van een celverwijzing.
  505 Interne syntax error Niet gebruikt
  506 Ongeldige puntkomma Niet gebruikt.
  507 Error: Open- of sluitteken niet aanwezig Niet gebruikt.
  508 Error: Open- of sluitteken niet aanwezig Vermist haakje, bijvoorbeeld: sluithaakje, maar geen openingshaakje; of geen sluithaakje in het midden van de formule (haakje aan het einde van de formule wordt automatisch gezet).
  509 Operator niet aanwezig Operator wordt vermist, bijvoorbeeld: '=2(3+4)', waar de operator tussen '2' en '(' wordt vermist.
  510 Variabele niet aanwezig Variabele wordt vermist, bijvoorbeeld: als twee operatoren naast elkaar staan '=1+*2'.
  511 Variabele niet aanwezig Functie vereist meer variabelen dan verstrekt zijn, bijvoorbeeld: AND() en OR() zonder argument.
  512 Formule overflow Compiler: het totale getal van interne tekens, (dat zijn operatoren, variabelen, haakjes) in de formule overtreft 512.
  Interpreter: het totale getal van matrixen dat de formule cre�ert overtreft 150. Inclusief basis functies die een te groot array als argument krijgen (max. 0xFFFE, dit is 65534 bytes).
  513 String overflow

  Compiler: een naam in de formule heeft meer dan 255 karakters.
  Interpreter: het resultaat van de bewerking geeft meer dan 255 tekens.

  514 Interne overflow Sorteer bewerking met teveel numerieke gegevens (max. 100.000) of berekening stack overflow.
  515 Interne syntax error Niet gebruikt.
  516 Interne syntax error Array verwacht maar niet beschikbaar.
  517 Interne syntax error Ongeldige bewerkingscode, bijvoorbeeld een document met een bepaalde functie wordt geladen in een oudere versie waarin die functie niet beschikbaar is.
  518 Interne syntax error Variabele is niet beschikbaar
  519 Geen resultaat: (in de cel staat #WAARDE in plaats van ERR 519) Een functie levert geen waarde op die correspondeert met de celdefinitie of de formule bevat tekst in plaats van een getal.
  520 Interne syntax error De compiler geeft een onbekende compilerfout.
  521 Interne syntax error Geen resultaat op de stapel berekeningen.
  522 Cirkelverwijzing Een formule verwijst direct of indirect naar de eigen cel en de optie iteraties is niet geactiveerd onder Extra/opties/werkbladdocument/Berekenen


 16. Hoe kan ik cellen uit verschillende Calc bestanden gebruiken?

  Je kunt het bronbestand openen, selecteer de gewenste cellen en kopieer deze naar het klembord Bewerken > Kopi�ren of gebruik de sneltoets CTRL + C.
  In het doelbestand selecteer je een doelcel en plak je de gegevens vanaf het klembord. Dit kan op verschillende manieren:

  1. Kies in de menubalk Bewerken > Plakken
  2. Gebruik de sneltoets CTRL + V
  3. Kies in de menubalk Bewerken > Plakken Speciaal > Alle invoegen > OK
  4. Je kunt ook een koppeling met de bron aan brengen door te kiezen in de menubalk Bewerken > Plakken Speciaal > Koppelen > OK. Als de gegevens in het bronbestand gewijzigd worden, zullen zij in het doelbestand eveneens gewijzigd worden. In de doelcellen worden formules geplaatst, een verwijzing naar de gekoppelde cel in het gekoppelde bestand.

  Een andere manier om de gegevens uit het bronbestand te gebruiken is om een formule te typen in de rekenbalk of direct in de doelcel. Bijvoorbeeld:
  =DDE("soffice";"padnaam incl naambronwerkmap";"werkbladnaam.broncel"

  =DDE("soffice";"c:\OpenOffice\koppelbronbestand.sxc";"werkblad1.A1")

  Noot: met Bewerken > Plakken Speciaal wordt eenzelfde formule ingevoerd.


 17. Hoe kan ik de volgorde van werkbladen in mijn spreadsheet wijzigen?

  Volg deze stappen:

  1. Selecteer het werkblad dat je wilt verplaatsen
  2. Klik met de rechter muisknop onder op de tab van de werkbladnaam, kies uit het snelmenu Verplaatsen/kopi�ren
  3. In het dialoogkader dat verschijnt, let je erop dat linksonder het selectievakje voor de optie Kopi�ren is uitgeschakeld
  4. In het kader Invoegen voor kies je de positie waarnaar het werkblad verplaatst moet worden
  5. Klik op OK

  Hoe kan ik de naam van het werkblad wijzigen?

  1. Selecteer het werkblad waarvan de naam gewijzigd moet worden
  2. Klik met de rechter muisknop onder op de tab van de werkbladnaam, kies uit het snelmenu Naam wijzigen
  3. Voer de nieuwe naam in
  4. Klik op OK


 18. Hoe kan ik een variabele systeemdatum in voeren in mijn spreadsheet?

  Voer een functie in in de cel door deze instructies te volgen:

  1. Selecteer de geschikte cel
  2. In de menubalk selecteer je Invoegen > Functie
  3. Kies in het vak Categorie > Datum & Tijd
  4. Klik in het vak Functie op de functie Vandaag voor de systeemdatum of klik op de functie Nu voor de systeemdatum en tijd
  5. Klik op Volgende
  6. Klik op OK


 19. Hoe zijn dikke lijnen of randen rondom mijn cellen te cre�ren?

  Volg deze stappen:

  1. Selecteer het gewenste gebied om een rand op aan te brengen
  2. Selecteer in de menubalk de optie Opmaak > Cel
  3. In het dialoogkader dat verschijnt, klik je op het tabblad Omranding
  4. Aan de linker kant klik je bovenaan op de icoon met de gewenste rand
  5. Op de onderstaande tekening kun je 'een te gebruiken' rand instellen door te klikken op de individuele lijnen tussen de vier getoonde hoekjes

   Wisselen van lijndikte:

  6. Selecteer in het kader rechts de lijnsoort door te klikken op de gewenste lijn met de gewenste dikte
  7. Klik op OK


 20. Hoe voeg ik een paginanummer in in de vorm van Pagina 1 van N op iedere pagina van de spreadsheet?

  Paginanummers kunnen ingevoegd worden in de kop of voetteksten van de spreadsheet. Deze zullen zichtbaar zijn op de afdruk of in het afdrukvoorbeeld. Echter, paginanummers zullen niet zichtbaar zijn op de werkbladen zelf. Volg deze instructies om paginanummers in te voegen:

  1. Selecteer in de menubalk Bewerken > Kop en voettekst
  2. Klik het tabblad Koptekst of Voettekst aan naar keuze
  3. Klik in het kader (linker-, middelste- of rechterbereik) waarin je de paginanummering wilt plaatsen
  4. Type de tekst Pagina gevolgd door een spatie
  5. De beschikbare veldopdrachten staan afgebeeld door iconen onder de kaders. Klik op de documenticoon met ��n nummer�teken [#] om het paginanummerveld in te voegen
   Noot: dit zijn de enige beschikbare veldopdrachten en tekstattributen in de spreadsheet
  6. Type een spatie, het woord van, en nog een spatie
  7. Klik op de documenticoon dat twee nummer�tekens bevat [##], om de veldopdracht Totaal aantal pagina's in te voegen
  8. Klik op OK


 21. Een omvangrijk werkblad wordt geconverteerd vanuit een andere applicatie. Sommige rijen worden gemist. Wat is er gebeurd?

  OpenOffice Calc ondersteunt 32.000 rijen maximaal. Werkbladen die vanuit andere applicaties worden geconverteerd, kunnen meer dan 32.000 rijen bevatten, en worden dan beknot.

  Tip: Splits grote werkbladen van andere applicaties in twee�n, zodat ieder deel minder dan 32.000 rijen over heeft om te converteren.
  Een bereik dat minder dan 32.000 rijen bevat, zal correct geconverteerd worden.

  Zie ook: Wat is het maximum aantal cellen in een OpenOffice Spreadsheet?


 22. Wat is het maximum aantal cellen in een OpenOffice Spreadsheet?

  Het maximum aantal rijen is 32.000, het maximum aantal kolommen is 256. Het maximum aantal cellen is 8.192.000.
  Het maximum aantal werkbladen is 256.

  Zie ook: vraag 21 (converteren van grote spreadsheets)


 23. Hoe voeg ik super- of subscript tekst in in mijn werkblad?

  De tekenstijl kun je wijzigen met het snelmenu (toegankelijk door te klikken met de rechter muisknop). Volg deze stappen:

  1. Selecteer het individuele teken (of de tekens) die de tekenstijl superscript/subscript moeten krijgen. Dit doe je door te dubbelklikken op de cel waarin de tekst staat, selecteer dan de geschikte tekst/tekens.
  2. Houd de rechtermuisknop ingedrukt voor de toegang tot het snelmenu
  3. Selecteer Type > Superscript of subscript

  Subscript is ook in te schakelen met de sneltoets CTRL + SHIFT + P.

  Noot: Celhoogte zal aangepast worden aan de nieuw ingevoerde tekens.


 24. Is het mogelijk een Excel bestand in Calc te openen dat beveiligd is met een paswoord?

  Het is niet mogelijk om een beveiligd Excel bestand direct in Calc te openen. Zo'n bestand kan alleen in Calc geopend worden als het paswoord verwijderd wordt in de originele applicatie.


 25. Hoe kan ik decimale tekens (punten) gebruiken in plaats van komma's om logische getallen te tonen?

  In sommige gelokaliseerde Windows besturingssystemen zoals de Franse, de Nederlandse en de Italiaanse, worden de logische cijfers en getallen getoond met een komma, de systeemstandaardinstelling. Het is mogelijk dit gedrag te vermijden.

  1. Selecteer de gewenste cellen
  2. Klik in de menubalk op Opmaak > Cel
  3. Klik in het dialoogkader dat verschijnt op het tabblad Getallen, aan de rechter kant kun je de taal instellen op Engels (GB)
  4. Klik op OK

  Een andere manier om hetzelfde resultaat te behalen is, rechtsklikken op de cel en kies de snelmenuoptie Cellen opmaken, het dialoogkader Celattributen wordt getoond. Volg nadien de hierboven beschreven procedure.


 26. Ik wil twee niet aangrenzende cellen selecteren, maar het ingedrukt houden van de CTRL-toets schijnt niet te werken. Hoe kan ik deze actie uitvoeren?

  Als je klikt in een cel, dan is deze niet geselecteerd maar gefocust. Om een cel te selecteren:

  1. Houd de SHIFT-toets ingedrukt als je op de eerste cel klikt
  2. Nadat je dat gedaan hebt, ben je in staat om meerdere niet aangrenzende cellen te selecteren terwijl je de CTRL-toets ingedruk houdt


 27. Hoe kan ik mijn eigen gesorteerde lijst cre�ren?

  Calc heeft een erg bruikbare optie. Bijvoorbeeld voer een dag van de week in, ga op de cel staan en sleep het zwarte vierkantje in de rechter onderhoek (de zgn. vulgreep) van de geselecteerde cel naar beneden en automatisch zullen de andere dagen van de week in de volgende cellen worden toegevoegd. Je kan je eigen gesorteerde lijst op deze manier maken.

  1. Kies in de menubalk Extra > Opties
  2. Klik in het linker kader van het dialoogkader Werkbladdocument > Sorteerlijsten aan
  3. Klik rechts op de knop Nieuw
  4. Het kader Items wordt leeggemaakt en actief. Type hier je lijstitems in. De items scheiden door een komma of druk na ieder item op Enter
  5. Klik rechts op de knop Toevoegen, de items worden in het kader Lijsten geplaatst
  6. Klik op OK

  De nieuwe lijst is nu meteen te gebruiken in je werkblad. Zie bovenstaande beschrijving.


 28. Is er op de een of andere manier een tekstbestand met gescheiden velden (*.txt, *.csv) samen te voegen in een Calc bestand?

  Ja, volg deze procedure:

  1. Open een nieuw werkblad en kies in de menubalk Invoegen > Werkblad
  2. In het verschenen dialoogkader klik je de optie Uit bestand vervaardigen aan in het vak Tabel
  3. Klik rechts daarvan op de knop Bladeren
  4. In het dialoogkader Invoegen wijzig je onderin Bestantypen in het formaat dat je zoekt (.txt, .cvs, dbase en zo verder).
  5. Klik je gewenste bestand aan in de lijst en klik op de knop Invoegen
  6. Als je een tekstbestand importeert, dan verschijnt het Tekstimport dialoogkader waarin je je laatste keuzes kunt ingeven voordat het bestand ge�mporteeerd wordt (bijvoorbeeld, wat voor soort scheidingsteken gebruikt moet worden in je ge�mporteerde file (tab, komma, spatie, etc.)
  7. Klik op OK, je keert terug naar het dialoogkader Werkblad invoegen
  8. Als je hier het selectievakje Koppelen aankruist, zal telkens, als je het nieuwe Calcbestand (gekoppeld aan het Tekstbestand) opent, worden geactualiseerd.
  9. Tenslotte, klik weer op OK, het tekstbestand wordt ge�mporteerd in een Calc werkblad


   

   

nl.OOo
Intro
Nieuws
Software
Beschrijving
Nieuw in 3.0
Downloaden
CD-ROM
OOo
Achtergronden
FAQ
Begrippenlijst
Hulp
Mailinglists
Gebruikersforum
Documentatie
Tips&trucs
Meehelpen
Projecten
Bugs melden
Contact
Mailinglists
Wie zijn wij?
Overig
Links
Licenties
 

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.