שפה

חבילת-תוכנות קוד-פתוח ובחינם
Released: Apache OpenOffice 4.1.15

Products

More

Apache OpenOffice Math

Screendump of Apache OpenOffice Math

יצירת משוואות ונוסחאות לטובת מסמכים

Math מאפשרת ליצור נוסחאות מתמטיות. לרוב, נעשה בה שימוש לצורך עריכת משוואות במסמכי טקסט, אך אפשר להשתמש בה גם במסמכים מסוגים אחרים, או כתוכנה בפני עצמה. ב-Writer, משוואות מופיעות כאובייקטים בתוך המסמך. באותו אופן, אפשר להוסיף משוואות כאובייקטים לתוכנות אחרות ב-Apache OpenOffice כמו Calc ו-Impress.

קיימות 3 דרכים ליצירת נוסחה ב-Math:

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.