English:

The Free and Open Productivity Suite
Help us Help the World

Procesador de texto Writer Editor de fórmulas Math Folla de cálculo Math Editor de gráficos vectorial Draw Creador de presentacións Impress Sistema de xestión de bases de datos BaseSobre Apache OpenOffice 4.0!

Actualidade do proxecto


Logo ApacheCon Europe 2014

Apache Feather

Copyright & License | Privacy | Website Feedback | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, the Apache feather logo, and OpenOffice are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.