The Free and Open Productivity Suite
Follow us on Twitter: @ApacheOO

Fàilte gu Apache OpenOffice

Tha OpenOffice 'na shreath de phrògraman oifis a bheir dhut cothrom aig gach goireas a dh'fheumas tu 'nad obair làitheil, eadar sgrìobhainnean teacsa, cliath-dhuilleagan, tarraingean, stòr-dàtannan is taisbeanaidhean gleansach - agus an rud air fad sa Ghàidhlig. Tha fiù dearbhair-litreachaidh Gàidhlig 'na bhroinn! Agus an rud as fhearr - cha chosg e sgillinn dhut oir tha e 'ga leasachadh le coimhearsnachd a dhaoine a dh'obraicheas air OpenOffice gu saor-thoileach. Leis a sin, fiù ma tha thu car teagmhach mu dhèidhinn, 's urrainn dhut greim fhaighinn air agus fheuchainn agus chan eil uallach sam bith 'na chois. Siuthad ma-thà!


Ma tha taic a dhìth ort a thaobh obrachadh a' phrògraim fhèin, feuch na duilleagan taice aig OpenOffice (sa Bheurla). Ma tha duilgheadas agaibh a tha co-cheangailte ris a' Ghàidhlig ann, can mur eil sibh buileach cinnteach mar a dh'obraicheas an dearbhair-litreachaidh no mur eil a' Ghàidhlig a' nochdadh air an sgrìn, gheibh sibh taic air Fòram na Gàidhlig san earrann teicneolais, ann am Beurla no Gàidhlig.

On a thug sinn iomradh air, seo freagairt air an dà cheist a nochdas as trice:

Tachraidh sin. Cha leig thu leas ach a dhol gu
Tools » Options » Language Settings » Language » User Interface
agus Locale Setting agus Default languages agus Gaelic (Scotland) a thaghadh ann.
Bidh feum agad am prògram a dhùnadh an uairsin agus a chur gu dol a-rithist ach cha bheir sin fada.
Tha e am broinn a' phrògraim o thùs is cha leig thu leas dad a dhèanamh. Ma thug thu air falbh e air mhearachd 's ma tha thu 'ga iarraidh air ais, gheibh thu an-seo e.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Website Feedback | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, the Apache feather logo, and OpenOffice are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.