Language

The Free and Open Productivity Suite
Released: Apache OpenOffice 4.1.14

začetek:

Napotki za prevajanje pomoči

Stara spletna stran z napotki o prevajanju pomoči za OOo 1.x

NOVO!!! Kratka navodila za delo s programom poEdit, ki jih je prispeval Martin Srebotnjak. Priporočeno branje.

Pomoč smo že prevedli za 1.1.x. Vendar se je z 2.0 popolnoma spremenil zapis in organizacija te pomoči, ki zdaj vsebuje še različne zaznamke in je ponekod povsem spremenjena. Zato imamo pri ponovnem prevajanju v pomoč vsaj že prevedeno pomoč za 1.1.x. Najlažje je, da si na svoj sistem namestite poslovenjeno različico Oo.o 1.1.4 ( Windows in GNU/Linux ) in pri prevajanju zaženete vgrajeno pomoč ter z izbranim iskanjem najdete pojme, ki jih prevajate. Ponekod boste lahko kopirali in lepili celotne odlomke, drugod vam bo staro besedilo vsaj v pomoč pri razvozlanju pomena.

Vsak prevajalec mora biti prijavljen na dopisni seznam users@sl.openoffice.org. Navodila za prijavo najdete na spletni strani sl.ooo. Preko dopisnega seznama lahko povprašate za pomoč ali napotek pri prevajanju. Ker nam vseobsežno znanje ni bilo položeno k nogam v zibki, na dopisnem seznamu ne poznamo 'neumnih' ali 'butastih' vprašanj glede prevodov.

Prevajamo datoteke vrste PO. Za delo z njimi obstajajo orodja, ki nam v veliki meri olašajo delo. Najbolj znani sta:

Po namestitvi preverite, da ste nastavili kodni nabor UTF-8 za privzetega. Na dopisni seznam pošljite sporočilo, katero datoteko bi radi prevejali. Začetnikom priporočamo, da si izberejo eno krajšo datoteko, da se seznanijo z orodji in postopkom prevajanja.

Prevajalec dobi želeno datoteko v obliki TAR.GZ ali ZIP po elektronski pošti na osebni naslov (ne na dopisni seznam). Obe vrsti datotek lahko odprete s programi tar/gzip/unzip v Linuxu in programi 7zip ali WinZIP v Windowsih.

S svojim priljubljenim prevajalskim orodjem najprej preglejte vse trenutne prevode, ki so označeni kot ohlapni (fuzzy) in jih po potrebi popravite in označite kot dobre prevode. Potem prevedite datoteko in vse svoje prevode označite kot ohlapne (fuzzy) in pošljite na dopisni seznam obvestilo, da ste končali s prevodom. Poleg tega pošljite prevedeno datoteko po elektronski pošti na naslov bobe@openoffice.org

Vsak prevajalec naj si prebere koristna dokumenta, sicer namenjena pomoči pri prevajanju namiznega okolja KDE: smernice za prevajanje in slovarček izrazov; oba sta del LUGOSovega wikija.

Še nekaj posebnosti pri prevajanju datotek pomoči OpenOffice.org 2.x:

Posebnosti Napotek Primer izvirnika in njegovega prevoda
Slike Prevedemo le vsebino oznake ALT, ostalo pustimo pri miru. \\<image id=\\\"img_id3154942\\\" src=\\\"res/commandimagelist/sc_insertcellsright.png\\\" width=\\\"0.222inch\\\" height=\\\"0.222inch\\\"\\>\\<alt id=\\\"alt_id3154942\\\"\\>Icon\\</alt\\>\\</image\\>

\\<image id=\\\"img_id3154942\\\" src=\\\"res/commandimagelist/sc_insertcellsright.png\\\" width=\\\"0.222inch\\\" height=\\\"0.222inch\\\"\\>\\<alt id=\\\"alt_id3154942\\\"\\>Ikona\\</alt\\>\\</image\\>

Imena spremenljivk Jih ne prevajamo; so večinoma v nemščini, s prevajanjem bi dosegli napake v sklicih. \\<variable id=\\\"bausreihe\\\"\\>Choose \\<emph\\>Edit - Fill - Series\\</emph\\>\\</variable\\>

\\<variable id=\\\"bausreihe\\\"\\>Izberite \\<emph\\>Uredi - Zapolni - Nizi ...\\</emph\\>\\</variable\\>

Notranji oznake oz. sklici pomoči (ahelp) Notranjih sklicev ne prevajamo, prevedemo le vidno besedilo in imena povezav. \\<ahelp hid=\\\".uno:NumberFormatCurrency\\\" visibility=\\\"visible\\\"\\>Applies the default currency format to the selected cells.\\</ahelp\\>

\\<ahelp hid=\\\".uno:NumberFormatCurrency\\\" visibility=\\\"visible\\\"\\>Izbranim celicam dodeli privzeto obliko valute.\\</ahelp\\>

Zaznamki / gesla Jih seveda prevajamo. \\<bookmark_value\\>percentage calculations\\</bookmark_value\\>

\\<bookmark_value\\>izračuni odstotkov\\</bookmark_value\\>

Imena oz. razlage povezav (name="") Jih seveda prevajamo. \\<link href=\\\"text/scalc/02/02130000.xhp\\\" name=\\\"Number format: Currency\\\"\\>Number format: Currency\\</link\\>

\\<link href=\\\"text/scalc/02/02130000.xhp\\\" name=\\\"Oblika številk: valuta\\\"\\>Oblika številk: valuta\\</link\\>

Referenčne vrstice na začetku Jih ne prevajamo. _: 01110400.xhp#hd_id3155941.3.help.text\nAuthor"

"Avtor"

Menijske izbire s kombinacijo zavihkov Ker uporabljamo levi ujemalni prilastek, moramo poudarjeno besedilo v tem primeru razdeliti na dva dela - dodamo označbi za konec in začetek poudarjenega besedila. \\<variable id=\\\"fozelstz\\\"\\>Choose \\<emph\\>Format - Cells - Cell Protection\\</emph\\> tab \\</variable\\>

\\<variable id=\\\"fozelstz\\\"\\>Izberite \\<emph\\>Oblika - Celice ...\\</emph\\>, nato zavihek \\<emph\\>Zaščita celice\\</emph\\>\\</variable\\>

Seznam datotek in statistika

V spodnji tabeli izberite datoteko, ki jo želite prevajati. Svojo izbiro pošljite tudi na dopisni seznam users@sl.openoffice.org.

Tabela

Veljaven XHTML 1.0 Strict

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.