Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released

Novosti v OpenOffice.org 3.2

Vsebina

Celotne tehnične opombe ob izdaji, ki vsebujejo seznam vseh novih odlik programa in vključenih otroških delovišč si lahko ogledate tukaj (v angl.).


Splošne izboljšave

Hitrejši zagon programa

Grafikon zagonskih časovProgramoma OpenOffice.org 3.2 Calc in Writer smo zmanjšali čas 'hladnega zagona' za 46% glede na različico 3.0, ki je izšla pred dobrim letom, glede na preizkuse naših razvijalcev (rezultati se razlikujejo glede na različne operacijske sisteme in strojno opremo).

Podpora za ODF

Standardi Open Document Format (ODF), kot jih je razglasila organizacija OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards), določajo mednarodne kriterije združljivosti za elektronsko/digitalno hrambo dokumentov.

Ti standardi prepoznavajo pomembnost interoperabilnosti in pametne izmenjave informacij in npr. želijo zagotoviti, da bodo danes ustvarjeni pisarniški dokumenti na poljubnem računalniškem sistemu mogoče povsod brati z drugimi računalniškimi sistemi, vključno s tehnologijami prihodnosti.

OpenOffice.org 3.2 deluje še bolj skladno s pravili ODF 1.2, vključno z natančnejšim prilagajanjem specifikacijam ODFF/OpenFormula organizacije OASIS.

Podpora za lastniške vrste datotek

OpenOffice.org 3.2 zagotavlja izboljšano podporo za druge pogoste vrste pisarniških datotek.

Podpora za pisave Postscript na osnovi OpenType

Na voljo so številne visoko kakovostne plačljive in brezplačne pisave OpenType, ki temeljijo na orisih Postscript. Odslej so podprte za oblikovanje, tiskanje, izvoz v PDF in prikaz.

Writer

Podpora za Mediawiki prestavljena v razširitev

V izogib sporom filter MediaWiki ni več del namestitve OpenOffice.org. Namesto tega je na voljo v okviru razširitve Wiki-založnik (Wiki Publisher), ki omogoča posodobitve filtra brez čakanja na novo izdajo OpenOffice.org.

Calc

Obrobe celic zdaj podpirajo več hkratnih izborov

Obrobe celicDoslej je bilo mogoče obrobe celic določiti le enemu samemu pravokotnemu obsegu celic. Zdaj lahko obrobe določite poljubnemu izboru celic. Seznam pravokotnih obsegov se določi iz izbora, vsakemu od obsegov pa se določijo notranje/zunanje obrobe.

Samozapolni podpira dodatne primere

Če začetna celica samozapolnitvene funkcije vsebuje število na začetku in na koncu, in za prvim številom ni presledka, se število na koncu zdaj poveča. To omogoča enostavnejše ustvarjanje sklopov, kot so seznami ali IP-naslovi (10.0.0.1 sledi 10.0.0.2).

Izboljšave razvrščanja

Razvrščanje v CalcuČe "Razvrščanje" prikličete z izborom, ki najverjetneje ni obseg, ki ga želi uporabnik nasloviti, novo pogovorno okno povpraša, če naj bo izbor razširjen, da bo vseboval dodatne celice.

Če je obseg celic razvrščen z gumbom na orodni vrstici "Razvrsti naraščajoče" ali "Razvrsti padajoče", se zdaj s celicami razvrstijo tudi oblike celic.

Boljša obravnava spojenih celic

Spojene celice lahko zdaj prilepite iz odložišča v druge spojene celice. Namesto sporočila o napaki ostanejo stare celice nespojene.

Zdaj je dovoljeno vstavljanje ali brisanje celic, stolpcev ali vrstic v/iz sredine spojenih celic, ki so prej povzročile sporočilo o napaki. Spojeni obseg celic je povečan/pomanjšan.

Kompleksno kopiranje in lepljenje

Ta novost razširja trenutno funkcionalnost kopiranja in lepljenja v Calcu, s čimer omogoča kopiranje nabora več nestičnih obsegov. Ob lepljenju se vsi kopirani podatki združijo v en sam obseg, in sicer vodoravno ali navpično. Pri kopiranju obsegov veljajo nekatere omejitve, ki zagotavljajo, da prilepljeni obseg postane pravokoten obseg.

Izboljšave statističnih funkcij

Te spremembe so usklajene z definicijami, podanimi v specifikaciji ODFF/OpenFormula OASIS

Ohranjanje znakov za novo vrstico v formulah

Znaki za novo vrstico, ki jih ustvarite s kombinacijo tipk Control+Enter v večvrstičnih celicah besedila, se zdaj ohranijo v formulah preglednice. Doslej je znak za prelom vrstice zamenjal znak za presledek. Znak za novo vrstico lahko poiščete z uporabo funkcij SEARCH ali [HV]LOOKUP ali MATCH z regularnim izrazom \n.

Samodejna pretvorba števil v nizih

Pri tolmačenju izraza formule se odslej besedilna vsebina pretvori v številske vrednosti, če je pretvorba nedvoumna, sicer je dodeljena napaka #VALUE!, če nedvoumna pretvorba ni možna. Vodilni in sledilni presledki so prezrti.

Opomba: sprotna pretvorba je seveda občutno počasnejša kot računanje z numeričnimi vrednostmi. Uporabniki bodo morda raje uporabili razširitev Convert Text to Number (CTN), ki interaktivno pretvarja besedilna števila v trajne številske vrednosti.

Dodatne funkcionalnosti filtrov

Filtri CalcPogovorno okno "Standardni filter" prikaže štiri namesto treh pogojev, ima pa tudi drsnik, s katerim lahko dostopamo do skupno osmih pogojev. Odslej podpira pogoje filtriranja 'vsebuje', 'ne vsebuje', 'se začne z', 'se ne začne z', 'se konča z' in 'se ne konča z'.

Izboljšano preklapljanje sklicev

Kombinacijo tipk Shift-F4, s katero preklapljamo med relativnimi in absolutnimi sklici v formulah, lahko zdaj uporabimo na izboru celic in ta vpliva na vse celice s formulami v izboru.

Številni novi faktorji v CONVERT_ADD

Calc convert_addFunkcija preglednice CONVERT_ADD (v drugih programih znana pod imenom CONVERT) zdaj podpira številne dodatne faktorje pretvorbe, kot jih določa standard OASIS ODFF/OpenFormula.

Novi funkciji UNICODE in UNICHAR

Novi preglednični funkciji UNICODE in UNICHAR sta implementirani v skladu s specifikacijo ODFF/OpenFormula organizacije OASIS.

Draw

Podprta možnost komentarjev

Draw zdaj podpira komentarje, kar olajša delo v skupinah.

Številčenje strani dodano v Draw

Draw zdaj podpira besedilno polje "Število strani".

Impress

Podprta možnost komentarjev

Komentarji v ImpressuImpress zdaj podpira komentarje, kar olajša delo v skupinah.

Številčenje strani dodano v Impress

Impress zdaj podpira besedilno polje "Število strani".

Math

Spremenjeni meni

Menijski ukaz "Pogled / Izbor" v modulu Math je preimenovan v "Pogled / Elementi formule".

Base

Prilagajanje čarovnika ustvarjanja zbirke podatkov

OpenOffice.org 3.2 uvaja prilagoditveno možnost za nadzor dostopnosti možnosti "Ustvari novo zbirko podatkov" v čarovniku "Ustvari zbirko podatkov".

Nova prilagoditvena možnost nadzira, ali naj čarovnik "Ustvari zbirko podatkov" (zaženemo ga prek Datoteka/Nov/Zbirka podatkov) prikaže možnost "Ustvari novo zbirko podatkov".

Enostavnejše kopiranje poizvedb med dokumenti zbirke podatkov

Pri kopiranju poizvedb med dokumenti zbirke podatkov Base več ne povpraša po imenu cilja, razen če operacija kopiranja ne prepiše obstoječega imena tabele.

Obrazce zbirke podatkov je mogoče povečati

Obrazce zbirke podatkov lahko odslej tako kot vse druge dokumente povečamo. Trenutno delovanje <tipke Ctrl+miškinega koleščka> dopolnjujeta menijski ukaz Pogled/Povečava in drsnik povečave v vrstici stanja.

Pametnejše uvažanje v Base

Naslovne vrstice BaseČarovnik Kopiraj tabelo odslej vsebuje dodatno potrditveno polje, ki ga omogočite, če naj se v zbirko podatkov kopirajo podatki v zapisu RTF ali HTML. Potrditveno polje ima napis: Uporabi prvo vrstico za imena stolpcev: če je vključeno, služi prva vrstica določitvi imen stolpcev, sicer se prva vrstica obravnava kot običajna vrstica s podatki.


Če vas zanimajo podrobnosti o novih funkcionalnostih modula Base, si oglejte wiki (v angl.).

Chart

Nove vrste grafikonov

Čarovnik za grafikoneČarovnik za grafikone - namenjen ustvarjanju grafikonov - zdaj vsebuje tudi mehurčne in novo različico polarnih grafikonov - zapolnjene polarne (radarske) grafikone.

Izboljšave uporabnosti

Uporabniški vmesnik modula Chart je doživel preobrazbo z izboljšavami z vidika uporabnosti. Uporabniki boste opazili, da so splošno oznako Lastnosti predmeta zamenjali bolj določeni pojmi, kot je Oblikuj legendo ... Meniji so bolj prilagojeni kontekstu, kar zagotavlja, da je za potrebna orodja potreben le klik miške. Več o tem si lahko preberete v objavi na blogu GullFOSS (v angl.).

Izboljšave podatkovnih oznak

Na voljo je več možnosti za oznake podatkov. Odslej lahko podatkovne oznake sukamo. To je uporabno predvsem za navpične stolpčne grafikone, da preprečimo prekrivanje različnih oznak.

Stran azijske tipografije za elemente grafikona

Za naslov, legendo, osi in nize podatkov je zdaj na voljo nov zavihek Azijska tipografija. Vsebuje možnost vklopa in izklopa razmika med različnimi vrstami besedila.

Internacionalizacija in lokalizacije

Podpora dodatnim jezikom

OpenOffice.org 3.2 dodaja podporo za oromščino (Etiopija) [om-ET], ujgurščino (Kitajska) [ug-CN], staro grščino [grc-GR], somalščino [so-SO], lužiško srbščino (spodnjo [dsb-DE] in zgornjo [hsb-DE]), asturijščino (Španija) [ast-ES], jidiš (Izrael) [yi-IL], arabščino (Oman) [ar-OM], sardinščino [sc-IT] in kvečvanščino (Ekvador) [qu-EC].

Običajno je jezik mogoče izbrati za dodeljevanje znakom in preverjanje črkovanja, kot privzeti jezik in privzeti jezik dokumentov, na voljo pa je tudi za številske zapise in orisno oštevilčevanje - podrobnosti si oglejte v opombah ob izdaji.

Japonsko zaporedje imen

V japonskem jeziku je zaporedje polj Ime / Priimek na zavihku uporabniških podatkov preobrnjeno. To ni odvisno od jezika uporabniškega vmesnika, temveč od izbranega jezika dokumenta.

Podprta tehnologija pisav Graphite

OpenOffice.org zdaj podpira tehnologijo pisav Graphite, s čimer bolje podpira pisave in njihove inačice, ki jih uporabljajo manjšine. S to tehnologijo postaja podpora novih manjšinskih pisav obvladljiva. Za specifične potrebe manjšine je potrebno razviti le eno pisavo.

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.