Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.5 released

Dokumentacija - KakOOojčki

Preden se lotite prevajanja katerega od dokumentov, se na strani wiki prepričajte, če tega kdo že ne počne. Ko se lotite prevajanja, dopišite svoje ime in nalogo v seznam na navedeni strani wiki.

Kaj najdete tukaj

Enostavna navodila za najrazličnejše naloge s programi OpenOffice.org.

Povzetek

Dokumenti, ki imajo naslove v modri barvi, so poslovenjeni ali slovenskega izvora. Sicer gre za angleško različico.

Vrste datotek

Formule - Math
Naslov
Vrste datotek
Formula Command Reference
Formula How To
Splošno
Naslov
Vrste datotek
Namestitev slovarjev črkovalnika in deljenja besed
(Robert Ludvik, 2006)
Quick Reference of Toolbars in OpenOffice.org
How To Modify Context Menus in OOo
How To Insert Special Characters (updated)
11 nasvetov za prehod na OOo
(prevedla Urška Colner)
Neuničljive predloge
(prevedla Urška Colner)
How to Distribute Macros with an Addon
Urejevalnik besedil - Writer
Naslov
Vrste datotek
Kako pišemo in oblikujemo dokumente z besedilom OpenOffice.org s pogosto uporabljenimi funkcijami in slogi
(prevedel Aleš Rom)
Writing a Thesis with OpenOffice.org
Kako spojiti dokument s Calc-ovo preglednico ("Mail Merge")
(prevedel Gregor Petkovšek)
Kako spremenimo slog odstavka
(prevedel Borut Golob)
Kako nastaviti in uporabljati številčenje v OOo
(prevedel Borut Golob)
Kako vstavimo vodni žig
(prevedel Roman Bobnarič, pregledala Urška Colner)
How To Create and Maintain a Table Of Contents
How To Work With Templates
How to Work with Sections
How to Setup and Use Cross References
How To Create Columns
MS Word to OOo Writer: How to perform common tasks
How To Setup Your System for Envelope Printing
Style Painter Addon
How to Convert Word Tables to Calc or dBase for MailMerge: courtesy of the French Native Language Project
Example of a Multi-page J8163 Label Template: courtesy of Peter Hillier-Brook
Inserting Text in a Document.
SXW - ODT - PDF
Importing User Word Lists into OpenOffice.org.
SXW - ODT - PDF
How To Email Mailmerge using mailmerge.py
Label Format Cross-Reference
Preglednice - Calc
Naslov
Vrste datotek
Project-Management with Gantt-Charts.
Project-Management with Gantt-Charts Calc template.
Carry out Simple Calculations and Format Cells and Sheets in a Folder.
Utilize Sort Lists and AutoFill
Apply Conditional Formatting to a Cell
Kako določimo obseg podatkov
(prevedel Anton Tomanič)
Kako oblikujemo preglednico
(prevedel Roman Bobnarič)
Kako nastavimo območje tiskanja
(prevedel Roman Bobnarič)
Kako zaščitimo delovni list ali celico
(prevedel Anton Tomanič)
Risbe - Draw
Naslov
Vrste datotek
Kako narišemo risbo s preprostimi liki, tem likom spreminjamo lastnosti (barvo, velikost, položaj...) in izdelek natisnemo
(prevedel Mirko Šebart)
How-to Get to Grips with OpenOffice.org Draw
SXW - PDF
Predstavitve - Impress
Naslov
Vrste datotek
First Steps in Impress (Version 2.0)
How To Create a New Impress Document Using a Template.
SXW - ODT - PDF
How to Insert a New Slide in Impress.
SXW - ODT - PDF
How to Insert Notes in a Presentation.
SXW - ODT - PDF
Using Movies in Impress on Linux without the need for Java Software.
Vir podatkov
Naslov
Vrste datotek
Kako ustvarimo vir podatkov
(prevedel Anton Tomanič)
How To Link Tables Using named Parameters
Using SQLite Database with OpenOffice.org
Razno
Naslov
Vrste datotek
How To Change your Email Address for a Mailing List
How to Setup Multiple Screens under Linux
Installing and using CVS under Windows
How To Install OOo with a Response File
Installing OpenOffice.org on a USB key (updated)
VBA to StarBasic Cross Reference
VBA to StarBasic Cross Reference Example Files
Multi-save Addon in English
Troubleshooting Common Problems
Hacker's Guide for 1.1.x
Hacker's Guide for 2.0
Makri
Naslov
Vrsta datotek
Andrew Pitonyak's Macro Document
Andrew Pitonyak's Font Macro Document
Link to Andrew Pitonyak's Database info
How To Organize and Call Macros in OOo SXW (1.1MB)

Veljaven XHTML 1.0 Strict

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.