English:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.2 released

Nedlasting

Nye versjoner blir kunngjort her og på e-postlista announce @ no.openoffice.org.

Norsk stavekontroll er dessverre ikke med, men må installeres separat. Veiledning (pdf).Ordlisteinstallasjon for OOo 2.0 (pdf).
Viktig endring i versjon 2.3: Hyperlenker følges ved å holde Ctrl-tasten nede mens du klikker på lenka.

Endringer i versjon 4.1.1

Les mer om installasjon av RPM lenger nede på siden.

Andre versjoner

Versjoner for andre plattformer finner du her, eller nedenfor.
Disse er ikke testet, men virker sannsynligvis fint allikevel.

Mac OS X

Se også NeoOffice, som er en variant av OOo.

Installasjon

Windows

OpenOffice.org for Windows er en exe-fil som du kan kjøre direkte uten å pakke den ut først.

Mac OS X

OpenOffice.org 3.0.0. og nyere skal være bedre integrert med Mac OS X enn tidligere versjoner, og krever ikke lenger X11 for å kjøre. Mac1.no skriver mer om dette.

Linux RPM

Krav

Ein del funksjonar i OpenOffice.org treng Java. Sun Java 1.4 eller nyare fungerer bra. Du kan lasta denne ned frå nedlastingssida til Java JRE for Linux. Det kan òg henda at Java allereie ligg på installasjonsmediet til den distribusjonen du brukar.

Installasjon

  1. Pakk ut den nedlasta fila i ei tom mappe. Den neste kommandoen viser korleis du kan pakka ut til den mappa du står i:
  2. tar xvzf OOo_2.1_LinuxIntel_install_nn_rpm.tar.gz
  3. Dersom du ikkje er root, bruk «su» eller «sudo».
  4. Gå til mappa «RPMS», der RPM-filene ligg.
  5. Slett RPM-filer som du ikkje treng, til dømes openoffice.org-gnome-integration-2.1.0-6.i586.rpm dersom du ikkje har GNOME på maskina.
  6. Køyr «rpm -Uvih *rpm».

Ver klar over at OpenOffice.org installerer seg i /opt, så pass på at du har nok ledig plass her (litt over 300 MiB).

Linux-distribusjonar med eigne pakkar

Mange Linux-distribusjonar kjem med sine eigne versjonar av OpenOffice.org, tilpassa oppsettet til distribusjonen. Desse versjonane er bygde og støtta av distribusjonane sjølve, ikkje av OpenOffice.org.

Apache Feather

Copyright & License | Privacy | Website Feedback | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.