Taal

De Vrije en Open Kantoorsoftware
Beschikbaar: Apache OpenOffice 4.1.15

Begrippenlijst

Verklaring van woorden die je op de website van OpenOffice.org tegenkomt.


API; Broncode; Binary; Build; C++; Collabnet; CVS; Developer release; FAQ; GPL; I18n; Internationalisatie; Issue; Issuezilla; Lang/nl; LGPL; L10n; Localisatie; localized version; Mirror; Open Source; SISSL; StarOffice; Stable release; Sun; XMLAPI
Application Programming Interface. De formele beschrijving van het mechanisme waarmee de functies van een programmabibliotheek kunnen worden aangesproken. Door de open API van de OpenOffice.org software kunnen programmeurs de kracht ervan aanwenden door hun eigen software van deze functies gebruik te laten maken.

Broncode
(Engels: “source code”). Software in de vorm die door programmeurs kan worden aangepast. Broncode moet met speciale programma's, zoals compilers, vertaald worden naar een binary, het eigenlijke programma dat je op een computer kunt uitvoeren. Bij de meeste commerciële softwarepakketten wordt alleen die binary door de softwaremaker aan de gebruiker beschikbaar gesteld. Bij Open-Source software (zoals OpenOffice.org) is ook de broncode beschikbaar, wat het mogelijk maakt dat ook anderen dan de oorspronkelijke softwaremaker de software kunnen aanpassen.

Binary
Software in de vorm die direct op een systeem geïnstalleerd en uitgevoerd kan worden, in tegenstelling tot broncode.

Build
Engels voor “bouwen” of “bouwsel”. Binnen OpenOffice.org wordt hiermee een binary aangeduid die resulteert uit een bepaalde versie van de broncode.

C++
De krachtige programmeertaal, waarin de OpenOffice.org software is geprogrammeerd, en die bij uitstek geschikt is voor het efficiënt programmeren van dergelijke grote en complexe softwareprojecten.

Collabnet
De organisatie die de technische infrastructuur van het OpenOffice.org project beheert.

CVS
Concurrent Version System. Een systeem voor het beheren van broncode, dat het mogelijk maakt om met een groot aantal ontwikkelaars samen aan software te werken.

Developer release
een uitvoering van de software die voorloopt op de normale (stabiele) release, en waarin al weer meer verbeteringen en uitbreidingen zijn verwerkt. Zoals de naam zegt, is de developer release echter meer voor de ontwikkelaars bedoeld (om de werking van de toevoegingen uit te proberen) dan voor normaal gebruik, juist omdat de nadruk ligt op de verdere ontwikkeling van de software, en voorlopig minder op het verwijderen van de programmeerfouten die daar nog weleens het neveneffect van zijn.

FAQ
Afkorting van Frequently Asked Questions. Een lijst met veel voorkomende vragen, samen met de antwoorden erop. Grote kans dat je eigen vraag er ook al in beantwoord staat!

GPL
Gnu General Public License. Dit is de bekendste Open-Source licentie. Het is een document dat omschrijft onder welke voorwaarden de software (en de broncode ervan) door de rechthebbende beschikbaar is gesteld. Zie GNU en GPL.

I18N
Afkorting voor Internationalisatie. De afkorting i18n komt van de 18 letters tussen de i en de n in het Engelse woord “internationalization”.

Internationalisatie
Het aanpassen van de software aan de eisen die het werken in een bepaalde taal stelt. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de decimale komma dan wel de decimale punt in breuken, en het weergeven van een datum in een bepaald formaat, maar ook aan ondersteuning van talen die van links naar rechts worden geschreven. De taal van het gebruikersinterface valt hier niet onder: dat heet lokalisatie. Het woord wordt wel afgekort als i18n.

Issue
De melding van een fout, tekortkoming, of wens voor een feature. In dit verband betekent het Engelse woord “issue” zoveel als probleem, of discussiepunt.

Issuezilla
Het oude systeem van OpenOffice.org om Issues te melden en de verdere behandeling ervan te kunnen volgen. Het was een variant van Bugzilla, dat voor dat doel in het open-source project Mozilla wordt toegepast.

lang/nl
Het subproject binnen OpenOffice.org dat zich richt op aspecten van het project en het product die vooral voor Nederlandstalige leden en gebruikers van belang zijn. Er bestaan ook dergelijke subprojecten voor het Duits, het Frans, het Italiaans,en (binnenkort) in het Spaans.

LGPL
de “Lesser Gnu Public License”. Dit is een op de GPL gebaseerde licentie die op bepaalde gebieden minder streng is. Het staat toe om onder bepaalde voorwaarden een LGPL softwarebibliotheek te gebruiken samen met niet-open source software. Zie GNU en LGPL.

L10N
Afkorting voor Lokalisatie. De afkorting l10n komt van de 10 letters tussen de l en de n in het Engelse woord “localization”.

Localisatie
De vertaling in bijvoorbeeld het Nederlands van de teksten in de menu's en de dialoogteksten van de software. Wordt ook wel afgekort als l10n.

Localized version
Een versie van de OpenOffice.org software die voorzien is van vertaalde teksten (bijvoorbeeld in het Nederlands) van de gebruikersinterface.

Mirror
Een plek op het Internet die een alternatief biedt voor het downloaden van software. In Nederland en België zijn bijvoorbeeld ook mirrors. Als je de software bij een mirror in de buurt ophaalt in plaats van bij de centrale server van OpenOffice.org, help je mee de kans op overbelasting van die laatste te verkleinen. Ook heb je kans dat de downloadsnelheid via een mirror dichtbij beter is.

Open Source
in het Nederlands: open broncode. Je kunt de definitie hier vinden. Wanneer de broncode van een softwarepakket openbaar is, geeft dat in principe iedere programmeur die dat wil de mogelijkheid om de software aan te passen. Dit model heeft een groot aantal potentiële voordelen voor zowel de gebruikers als de makers van de software. Je kunt hier meer over lezen op de website van de Vereniging Open Source Nederland.

SISSL
Sun Industry Standards Source License. De alternatieve (naast de LGPL) voorwaarden waaronder de broncode van OpenOffice.org beschikbaar gesteld wordt. Kort gezegd mag de gebruiker onder deze licentie alles doen met de broncode wat hij wil, zolang de compatibiliteit maar bewaard wordt. Voor OpenOffice.org gaat het om de programmeertaal-onafhankelijke API's en op XML gebaseerde bestandsformaten.

StarOffice
Het kantoorpakket dat indertijd door het Duitse Star Division is ontwikkeld, dat door Sun is overgenomen, en waarvan de broncode openbaar gemaakt is in het OpenOffice.org project. Bovendien (vanaf Star Office 6.0): het kantoorpakket dat gebaseerd is op dezelfde broncode als het OpenOffice.org product, dat door Sun op commerciële basis wordt aangeboden, en dat door de specifieke toegevoegde waarde vooral voor bedrijven en overheidsinstellingen interessant zal zijn.

Stable release
de uitvoering van de software die bedoeld is voor algemeen gebruik. De stable releases zijn grondig getest op vervelende programmeerfouten (bugs), waar dan ook meer de nadruk op ligt dan op het toevoegen van zoveel mogelijk nieuwe functies of verbeteringen. Zie ook: Developer release.

Sun
Het computerbedrijf Sun Microsystems, dat de stap heeft genomen om de broncode van het kantoorpakket StarOffice openbaar te maken en voor de verdere ontwikkeling het project OpenOffice.org heeft opgezet.
In 2011 werd SUN overgenomen door Oracle dat in 2012 stopte met het project en de broncode doneerde aan de Apache Software Foundation.

XML
een “internetstandaard” voor de flexibele en logische opbouw van documentbestanden. Door XML te gebruiken is de informatie in de bestanden relatief eenvoudig toegankelijk, ook voor andere software dan waarmee het gemaakt is.


nl.OOo
Intro
Nieuws
Software
Beschrijving
Nieuw in 4.0.0
Downloaden
CD-ROM
OOo
Achtergronden
FAQ
Begrippenlijst
Hulp
Mailinglists
Gebruikersforum
Documentatie
Tips&trucs
Meehelpen
Projecten
Bugs melden
Contact
Mailinglists
Wie zijn wij?
Overig
Links
Licenties

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.