null

Besplatan i otvoren kancelarijski paket
Objavljen: Apache OpenOffice 4.1.10

Proizvodi

Još

Pisac Apache OpenOffice-a

Screendump of Apache OpenOffice Writer

Za sva vaša dokumenta

Pisac (engl. Writer) ima sve što očekujete od modernog, potpuno opremljenog tekstualnog procesora ili stonog izdavača.

On je jednostavno dovoljan za brzu belešku, i dovoljno moćan da kreira kompletnu knjigu sa sadržajima, dijagramima, indeksima, itd. Slobodni ste da se koncentrišete na svoju poruku - Pisac čini da izgleda sjajno.

Pomoćnici (čarobnjaci) preuzimaju sve muke kod izrade standardnih dokumenata, kao što su pisma, faksovi, agende, beleške ili vršenja više složenih zadataka kao što je spajanje pošte. Vi ste, naravno, slobodni da kreirate sopstvene šablone, ili da [preuzmete šablone] 1 iz našeg spremišta „Proširenja“.

Stilovi i formatiranje stavlja snagu stila stranice u ruke svakog korisnika.

Hvatajte greške pri kucanju sa rečnikom Automatsko ispravljanje, funkcijom koja može proveriti pravopis dok kucate. Ako je potrebno da koristite različite jezike u vašem dokumentu - Pisac to takođe može da obavi.

Smanjite napor pri kucanju sa automatskim dovršavanjem reči, funkcijom koja sugeriše uobičajene reči i fraze da kompletira ono što kucate.

Okviri teksta i povezivanje (linking) daće vam moć da se uhvatite u koštac sa poslovima stonog izdavaštva za biltene, flajere i sl. aranžirano na način kako vi želite to da bude.

Povećajte upotrebljivost vaših obimnih, složenih dokumenata generisanjem sadržaja ili indeksiranih termina, bibliografskih referenci, ilustracija, tabela, i drugih objekata.

Pisac takođe može da prikaže više stranica dok vršite izmene - idealno za kompleksna dokumenta, ili ako imate veliki monitor (ili više monitora).

Funkcija naprednih beleški prikazuje beleške pored stranice dokumenta. Ovo čini beleške mnogo lakšim za čitanje. Pored toga, beleške od različitih korisnika se prikazuju u različitim bojama, zajedno sa prikazanim datumom i vremenom uređivanja.

Neka su sa Piscem vaši dokumenti slobodno dostupni sa HTML izvozom na Internetu, ili izvozom u MediaWiki formatu, za objavljivanje na Wiki-ju. Objavljivanje u formatu Portable Document Format (.pdf) garantuje da ono što pišete je ono što će vaš čitalac da vidi. Opcija PDF izvoza u Apache OpenOffice-u pruža veliki skup formatiranja i bezbednosnih opcija, tako da se PDF datoteke mogu prilagoditi za mnoge različite scenarije, uključujući ISO standard PDF/A datoteka.

Sačuvajte dokumente u formatu Otvoreni dokument (OpenDocument format - ODF), novom međunarodnom standardu za kancelarijske dokumente. Ovaj format na XLM osnovi znači da niste vezani za Pisca. Možete da pristupite vašim dokumentima iz bilo kog programa usaglašenog sa formatom Otvoreni dokument.

Pisac može, naravno, da čita sva vaša stara dokumenta pravljena u Microsoft Word-u, ili da sačuva vaš rad u Microsoft Word formatu, za slanje ljudima koji su i dalje zaključani unutar Microsoft-ovih proizvoda. Od verzije 3.0 Pisac takođe može otvoriti .docx fajlove kreirane sa Microsoft Office 2007 ili Microsoft Office 2008 za Mac OS X.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.