Jazyk

Slobodný a otvorený kancelársky balík
Released: Apache OpenOffice 4.1.15

Prečo Apache OpenOffice

Prečo by som mal používať Apache OpenOffice?

Prečo Apache OpenOffice

Apache OpenOffice je hlavný open-source softvérový kancelársky balík na spracovanie textu, prácu s tabuľkami, prezentácie, grafiku, databázy a oveľa viac. je dostupný v rôznych jazykoch a pracuje na všetkých bežných počítačoch. Všetky vaše dáta ukladá v štandardnom otvorenom medzinárodnom formáte a tiež je schopný čítať a zapisovať súbory z ostatných bežných softvérových kancelárskych balíčkov. Môže byť stiahnutý a používaný úplne bez poplatkov na akýkoľvek účel.

Kde sa v súčasnosti Apache OpenOffice používa?

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.