Taal

De Vrije en Open Kantoorsoftware
Beschikbaar: Apache OpenOffice 4.1.15

OpenOffice.org / Apache OpenOffice, en Open Office

Het is niet hetzelfde!

De officiële naam van ons internationale project is OpenOffice.org. Die van het door ons ontwikkelde pakket was dat eveneens. Met het opnemen van OpenOffice.org binnen de Apache Software Foundation zal het pakket in de toekomst Apache OpenOffice heten. Nu is er in Nederland ook een bedrijf dat Open Office heet, en dat automatisering op basis van Linux en open source levert. Je kunt je voorstellen dat dit tot verwarring kan leiden. Met deze pagina willen we hier duidelijkheid over geven.

Geregistreerd handelsmerk

De naam "Open Office" is binnen de Benelux een geregistreerd handelsmerk van het bedrijf Open Office. Het tijdstip van de registratie, ruim vóór de aankondiging van het project OpenOffice.org, geeft wel aan dat de naam origineel gekozen is. Kennelijk heeft men bij Sun over het hoofd gezien dat een dergelijke naam al ergens in de wereld gebruik was.

Het bedrijf Open Office biedt automatiseringsoplossingen op basis van Linux en Open Source software, en het heeft dus geen formele relatie met het project OpenOffice.org. Ondanks een begrijpelijke reserve ten aanzien van de naamgeving, staat men er echter positief tegenover ons project, en heeft dat ook laten blijken, bijvoorbeeld met een sponsorbijdrage voor onze gebruikersdag.

Tegengaan van verwarring

Om hinder tengevolge van de naamsgelijkenis te beperken, zonder het project te schaden, heeft Open Office een regeling voorgesteld. Deze heeft betrekking op alle webpagina's waarop (binnen de Benelux) OpenOffice.org CD-ROM's worden aangeboden. De regeling komt er op neer dat toestemming wordt verleend voor het gebruiken van de naam OpenOffice.org, mits ook de benedenstaande tekst op de pagina wordt opgenomen. Een en ander is opgesteld in overleg met de leden van nl.openoffice.org.

De tekst is als volgt:
"Open Office is een geregistreerd handelsmerk van het bedrijf Open Office (automatisering met Linux en open source). Het heeft geen formele relatie met OpenOffice.org (opensource kantoorpakket)."

In HTML dus:
"Open Office is een geregistreerd handelsmerk van het bedrijf <a href="http://www.openoffice.nl">Open Office</a> (automatisering met Linux en open source). Het heeft geen formele relatie met <a href="http://nl.openoffice.org/ooo-en-oo.html">OpenOffice.org</a> (opensource kantoorpakket)."

Je let er natuurlijk ook op dat je het pakket op de webpagina OpenOffice.org of Apache OpenOffice noemt en niet kortweg als "OpenOffice" of dergelijks.

Verder houdt de regeling een dringend verzoek in om de webpagina aan te melden voor het overzicht op de CD-ROM pagina. Stuur daartoe een e-mailtje met de relevante informatie naar: simonbr-apenstaartje-apache.org.

Algemeen

Probeer ook in andere gevallen consequent de volledige naam van het project en het product te schrijven.

N.B. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

nl.OOo
Intro
Nieuws
Software
Beschrijving
Nieuw in 3.0
Downloaden
CD-ROM
OOo
Achtergronden
FAQ
Begrippenlijst
Hulp
Mailinglists
Gebruikersforum
Documentatie
Tips&trucs
Meehelpen
Projecten
Bugs melden
Contact
Mailinglists
Wie zijn wij?
Overig
Links
Licenties

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.