Taal

De Vrije en Open Kantoorsoftware
Beschikbaar: Apache OpenOffice 4.1.13

FAQ: Writer

Oorspronkelijke auteur: Éric Savary
Vertaling, samenstelling en bewerking: Martijn Weisbeek
Laatst gewijzigd: 17 juni 2002

  WRITER: VRAGEN  

 1. Hoe kan ik de wijzigingen in een document bijhouden ?
 2. Hoe maak ik een titelpagina ?
 3. Hoe plaats ik een logo of tekst boven of onderaan iedere pagina ?
 4. Mijn woorden worden steeds automatisch aangevuld. Hoe zet ik dat uit ?
 5. Hoe maak ik eenvoudig een opsomming bestaande uit meerdere niveaus ?
 6. Hoe maak ik etiketten of visitekaartjes ?
 7. Hoe bescherm ik een gedeelte van een document ?
 8. Hoe voeg ik een liggende pagina (landscape) toe ?
 9. Writer drukt *tekst* vet af. Hoe zet ik dit uit ?
 10. Hoe voeg ik 2 aangrenzende tabellen samen tot 1 tabel ?
 11. Hoe vraag ik het aantal woorden/regels/afbeeldingen in het document op ?
 12. Hoe plaats ik snel een stukje tekst in mijn document ?
 13. Hoe voeg ik een inhoudsopgave toe ?
 14. Hoe werk ik automatisch mijn inhoudsopgave bij ?
 15. Hoe voeg ik een speciaal teken (handelsmerk, copyright, etc) in ?
 16. Ik heb een stukje in een andere opmaak getikt, maar wil nu snel terugkeren naar de standaard opmaak.
 17. Hoe verplaats ik snel een alinea met het toetsenbord ?
 18. Ik heb ### ingetikt, maar dit is vervangen door een zwarte lijn. Wat nu ?
 19. Hoe selecteer ik eenvoudig meerdere stukken tekst ?
 20. Hoe verdeel ik een document of een stuk tekst in kolommen ?  WRITER: ANTWOORDEN  

 1. Hoe kan ik de wijzigingen in een document bijhouden ?

  De wijzigingen in een document zijn bij te houden via het menu Bewerken > Wijzigingen > Optekenen. Vervolgens worden de alinea's waarin wijzigingen zijn aangebracht gemarkeerd met een verticale zwarte streep in de kantlijn. Ook wordt de tekst standaard onderstreept en in een andere kleur weergegeven.

  Het onderstrepen en de kleur van de tekst zijn te wijzigen via de Opties-dialoog. Deze dialoog is te bereiken via het menu Extra > Opties. Vervolgens zijn onder Tekstdocument > Wijzigingen de attributen en de kleur van de gewijzigde tekst in te stellen. Hier is ook een onderscheid te maken in het soort wijziging. Zo kunnen toevoegingen een andere kleur krijgen dan stukken die verwijderd zijn. Ook kan aangegeven worden welke kleur de balk in de kantlijn krijgt en waar die lijn geplaatst wordt (links, rechts enzovoorts).

  Via het menu Bewerken > Wijzigingen > Accepteren of verwerpen is een overzicht van alle wijzigingen in een document op te vragen. Vervolgens kan daar een wijziging geselecteerd worden. Deze wordt dan in de tekst gemarkeerd en kan geaccepteerd of verworpen worden. Ook kunnen in een keer alle wijzigingen in een document geaccepteerd of verworpen worden.


 2. Hoe maak ik een titelpagina en begin ik de paginanummering weer bij 1 ?

  Dit kunt u bereiken door als volgt een handmatig einde in te voeren:

  • gebruik het menu Invoegen > Handmatig einde...
  • kies in de dialoog Einde invoegen voor Pagina-einde
  • vervolgens selecteert u als Profiel Eerste pagina
  • dan een vinkje bij Paginanummer wijzigingen plaatsen
  • in het invoerveld onderaan de dialoog verschijnt nu standaard 1 als eerste paginanummer
  Zo begint de paginanummering op de volgende pagina weer bij 1.


 3. Hoe plaats ik een logo of tekst bovenaan (onderaan) iedere pagina ?

  Om iets standaard bovenaan (onderaan) de pagina te plaatsen, kan het beste een koptekst (voettekst) ingevoegd worden:

  • voeg een koptekst (voettekst) in via het menu Invoegen > Koptekst (Voettekst) > Standaard
  • nu kunt u een afbeelding invoegen via het menu Invoegen > Afbeelding > Uit bestand
  • u selecteert in de dialoog Afbeelding invoegen een afbeelding en klikt vervolgens op Open
  U kunt de instellingen van de koptekst (voettekst) altijd controleren via het menu Opmaak > Pagina op het tabblad Koptekst (Voettekst).


 4. Mijn woorden worden steeds automatisch aangevuld. Hoe zet ik dat uit ?

  Writer helpt de gebruiker door ingetypte tekst direct op mogelijke fouten te controleren en deze eventueel te corrigeren. Voldoen de standaard-instellingen hiervoor echter niet, dan kunnen deze worden aangepast via het menu Extra > AutoCorrectie/AutoOpmaak... op het tabblad Woordeninvulling.


 5. Hoe maak ik eenvoudig een opsomming bestaande uit meerdere niveaus ?

  Een opsomming maken is in Writer erg gemakkelijk. Selecteer hiervoor eerst de tekst die opgesoms moet worden. Vervolgens is op drie manieren aan te geven dat de tekst moet worden veranderd in een opsomming:

  • via de knop op de werkbalk met als bijschrift Nummering aan/uit
  • via het menu Opmaak > Nummering/Opsommingstekens...
  • via de Stylist (deze is aan of uit te zetten via het menu Opmaak > Stylist of F11)

  Met de Stylist kan een stuk tekst snel van het gewenste opmaakprofiel worden voorzien. De Stylist heeft de opmaakprofielen voor het gemak in categorieën opgedeeld. Deze zijn te selecteren via de knoppen bovenin de Stylist. In dit voorbeeld wordt de categorie Opmaakprofielen voor nummering gebruikt. Door deze knop aan te klikken wordt een lijst opmaakprofielen voor opsommingen en nummeringen getoond. Wordt vervolgens op Opsomming 1 (of desgewenst een ander type opsomming) gedubbelklikt, dan wordt de geselecteerde tekst veranderd in het gewenste type opsomming.

  Nu is er een standaard-opsomming gemaakt. Hierin meerdere niveaus aanbrengen kan op twee manieren:

  • de in te springen tekst selecteren en met de TAB-toets aangeven hoeveel niveau's ingesprongen moet worden
  • via de knop met het bijschrift Een niveau naar beneden op de Nummeringsobjectbalk
  De nummeringsobjectbalk is een speciale taakgerichte werkbalk. Als een opsomming geselecteerd is, kan met de grote pijl helemaal rechts op de werkbalk geschakeld worden tussen de tekstbalk en de nummeringsobjectbalk.


 6. Hoe maak ik etiketten of visitekaartjes ?

  Etiketten en visitekaartjes zijn eenvoudig met Writer te maken. Kies in het menu Bestand > Nieuw voor Etiketten of voor Visitekaartjes. Daarna kunnen er nog een groot aantal instellingen gewijzigd worden om zo tot mooie etiketten of visitekaartjes te komen.


 7. Hoe bescherm ik een gedeelte van een document (zodat het niet bewerkt kan worden) ?

  Een gedeelte van een document kan beschermd worden via de volgende methode:

  1. selecteer de te beschermen tekst
  2. kies in het menu Invoegen voor Bereik...
  3. geef het bereik een handige naam en vink Beveiligen aan.
  4. daaronder wordt ook nog de mogelijkheid geboden het met een wachtwoord te beveiligen.
  Deze bescherming kan weer opgeheven worden via Bereiken... in het Opmaak-menu. Is het met een wachtwoord beveiligd, dan moet hiervoor natuurlijk eerst het juiste wachtwoord worden ingevuld.


 8. Hoe voeg ik een liggende pagina (landscape) toe, terwijl de rest van mijn document staand (portrait) is ?

  Op de volgende manier kan een liggende pagina worden ingevoegd:
  1. maak een nieuw opmaakprofiel via de Stylist (deze is ook te (de)activeren met F11)
  2. selecteer daarvoor in de Stylist de knop Pagina-opmaakprofielen (4e van links)
  3. klik met de rechtermuisknop op Standaard en selecteer Nieuw...
   Nu wordt een nieuw pagina-opmaakprofiel aangemaakt gebaseerd op Standaard.
  4. vul bij Naam een duidelijke naam (bijvoorbeeld Liggend) in.
  5. zet op het tabblad Pagina de Uitlijning op Liggend en klik vervolgens op Ok.
  Nu staat het nieuwe opmaakprofiel in de Stylist vermeld.

  Ga nu naar de pagina die liggend moet worden afgebeeld. Kies uit het menu Invoegen voor Handmatig Einde... Kies bij Profiel voor het zojuist aangemaakte pagina-opmaakprofiel (Liggend in het voorbeeld).

  Voor het beëindigen van het liggende gedeelte van het document, geldt eenzelfde procedure. Kies weer voor Invoegen > Handmatige einde... en kies nu Standaard als Profiel.


 9. Nu heb ik een stukje tekst getikt als *tekst* en OpenOffice.org maakt dit vetgedrukt. Hoe zet ik dit uit ?

  Dit is onderdeel van de AutoCorrectie van OpenOffice.org. Dit is aan te passen via het menu Extra > Autocorrectie/AutoOpmaak... op het tabblad Opties.


 10. Hoe voeg ik 2 aangrenzende tabellen samen tot 1 tabel ?

  Als twee tabellen aan elkaar grenzen biedt OpenOffice.org de mogelijkheid om beide te verbinden. Deze mogelijkheid komt in een menu te voorschijn na met de rechtermuisknop op een van de tabellen te klikken.


 11. Hoe vraag ik het aantal woorden/regels/afbeeldingen in het document op ?

  Dit overzicht is op te vragen met het menu Bestand > Eigenschappen.... Op het tabblad Statistiek staat een aantal statistieken over het document, zoals het aantal tekens, woorden, alinea's, pagina's, en zovoorts. Door op Actualiseren te klikken, wordt de inhoud van het venster ververst. Zo wordt ook het aantal regels getoond.


 12. Hoe plaats ik snel een stukje standaardtekst in mijn document ?

  Hiervoor biedt OpenOffice.org de Autotekst-functie. Als voorbeeld kunt u bt (= Blinde Tekst) typen in het document en vervolgens op F3 drukken om de bij die afkorting horende AutoTekst in te voegen.

  Echt handig wordt deze functie wanneer u uw eigen Autotext-items aanpast of toevoegt. Een voorbeeld: tik OpenOffice.org, en selecteer deze tekst met de muis. Roep nu de Autotext dialoog op via het menu Bewerken > Autotekst... of CTRL+F3. Selecteer een categorie waarin u het Autotext-item wilt ordenen, en vul een naam voor het item in (voorbeeld: "openoffice.org"). Een geschikte afkorting wordt automatisch daarvan afgeleid. Klik nu op de knop "Autotext". In het menu dat dan opent, "nieuw", daarna op de knop "sluiten". Als u nu tikt: o en vervolgens F3, heeft u met twee toetsaanslagen "OpenOffice.org" ingevuld. In de Autotext dialoog vindt u bovendien nog vele standaard bouwstenen voor uw teksten, die u ook naar eigen ideeën kunt aanpassen.


 13. Hoe voeg ik een inhoudsopgave toe ?

  Voor een inhoudsopgave moet u aan de koppen van de hoofdstukken een geschikte stijl toekennen, bijvoorbeeld Kop 1. Dit doet u met de Stylist (op te roepen met de F11 toets). Met het menu Invoegen > Indices > Index... kunt u dan een inhoudsopgave invoegen. In de dialoog Index invoegen kan de inhoudsopgave naar eigen smaak worden aangepast.
  Tip: De inhoudsopgave is beveiligd tegen per ongeluk wijzigen. Wilt u er met de hand iets aan aanpassen of helemaal verwijderen, dan moet u het vinkje in het hokje Beveiligd tegen handmatige wijzigingen weghalen.

  Door op OK te klikken wordt dan de inhoudsopgave ingevoegd.

  U kunt de opmaak van de inhoudsopgave later nog aanpassen door er op te rechtsklikken en in het contextmenu "Bewerken" te kiezen.


 14. Mijn inhoudsopgave loopt niet meer in de pas met het document. Hoe vernieuw ik deze ?

  De inhoudsopgave is bij te werken door met rechtermuisknop op de Inhoudsopgave te klikken en te kiezen voor "Index actualiseren".

  Mocht deze mogelijkheid niet beschikbaar zijn in het menu, dan is de inhoudsopgave waarschijnlijk Beveiligd tegen handmatige wijzigingen. U kunt dit veranderen in de dialoog die verschijnt door op de inhoudsopgave te rechtsklikken en in het contextmenu "Bewerken" te kiezen.


 15. Hoe voeg ik een speciaal teken (handelsmerk, copyright, etc) in ?

  Met het menu Invoegen > Speciale tekens... zijn speciale tekens als ©, € en ® in te voeren. Ook zijn hiermee letters met trema's en accenten in te voeren, evenals Griekse, Arabische en Hebreeuwse letters en wetenschappelijke symbolen.

  Uiteraard zijn de symbolen ook in te voeren via hun ALT-toetscombinaties (bijv ALT+0128 voor het Euro-symbool). Let er wel op dat u hiervoor NumLock op het toetsenbord aan zet.


 16. Ik heb een stukje in een andere opmaak getikt, maar wil nu snel terugkeren naar de standaard opmaak.

  Dit is heel eenvoudig: gewoon de pijltjestoets voor rechts gebruiken.


 17. Hoe verplaats ik snel een alinea met het toetsenbord ?

  Ga in de te verplaatsen alinea staan, houd de CTRL ingedrukt en met de pijltjestoesten voor boven of beneden is de hele alinea snel te verplaatsen.


 18. Ik heb een aantal ###-karakters ingetikt en deze zijn vervangen door een zwarte lijn. Hoe krijg ik deze weer weg ?

  OpenOffice.org heeft deze automatisch vervangen door een dubbele zwarte lijn via de AutoCorrectie/AutoOpmaak...-optie in het menu Extra. Merkt u dit direct op, dan is deze wijziging ongedaan te maken via het menu Bewerken > Ongedaan: AutoOpmaak.

  Anders is deze lijn weer te vinden via het menu Opmaak > Alinea... op het tabblad Omranding. In het vak Lijn voor - Geen - kiezen en vervolgens op OK klikken is voldoende om de lijn te laten verdwijnen.


 19. Hoe selecteer ik eenvoudig meerdere stukken tekst ?

  Het is op de volgende manier mogelijk om meerdere stukken niet-aansluitende tekst te selecteren:

  1. selecteer een stuk tekst
  2. houd nu de CTRL-toets ingedrukt en selecteer met de muis het volgende gedeelte tekst

  Er is ook een eenvoudiger methode om hetzelfde resultaat te bereiken. Deze werkt via de statusbalk1. Op de statusbalk onderaan het scherm staat in het 5e vakje van links de tekst STD.

  Door hierop te klikken verandert deze tekst in EXT. Deze functie werkt hetzelfde als de SHIFT-toets ingedrukt houden tijdens het selecteren van tekst. Hiermee kunnen aaneengesloten stukken tekst geselecteerd worden.

  Nogmaals op dat gedeelte van de statusbalk klikken verandert de tekst in ADD. Deze functie werkt hetzelfde als de CTRL-toets ingedrukt houden tijdens het selecteren. Hiermee kunnen ook stukken tekst die niet aaneengesloten zijn geselecteerd worden.

  Nogmaals op de statusbalk klikken, brengt de functie terug in de uitgangssituatie (STD).

  1) Mocht er geen statusbalk te zien zijn, dan is deze zichtbaar te maken via het menu Beeld > Statusbalk.


 20. Hoe verdeel ik een document of een stuk tekst in kolommen ?

  Om het hele document in kolommen op te verdelen, kan van het menu Opmaak > Kolommen... gebruik gemaakt worden.

  Om een stuk tekst in kolommen te verdelen, moet de tekst eerst geselecteerd worden. Daarna kan weer het menu Opmaak > Kolommen... gebruikt worden.

   

   

nl.OOo
Intro
Nieuws
Software
Beschrijving
Nieuw in 3.0
Downloaden
CD-ROM
OOo
Achtergronden
FAQ
Begrippenlijst
Hulp
Mailinglists
Gebruikersforum
Documentatie
Tips&trucs
Meehelpen
Projecten
Bugs melden
Contact
Mailinglists
Wie zijn wij?
Overig
Links
Licenties
 

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.