Nyelv

Az ingyenes és nyílt forrású irodai programcsomag
Megjelent: Apache OpenOffice 4.1.15

Miért

Hol

További okok

Megfelelőségi költségek és az Apache Licence

Szoftver licence megfelelőségi költségek

A szoftveripar házőrzője, a BSA (Business Software Alliance - Üzleti Szoftver Szövetség) elégedetlen dolgozóknak ajánl fel készpénzjutalmat, hogy feladják kalózszoftvert használó munkadóikat (vagy volt munkaadóikat). A kampány “Tartóztasd le a főnököd!” név alatt fut, a jutalom akár az 1 millió dollárt is elérheti.

Amint azt talán már Ön is tudja, egy szoftvert Ön nem olyan formában birtokolhat, ahogyan például egy széket vagy egy íróasztalt. Előbbiekkel ellentétben Ön licenceli a szoftvert a kiadótól, s ez a licence jogosítja fel Önt a szoftver használatára, de kizárólag csak a licenceben meghatározott feltételeknek megfelelően. Ezek a feltételek általában azt határozzák meg, mennyi felhasználó vagy mennyi PC futtathatja a szoftvert. A feltételek akár egy záradékot is tartalmazhatnak, amelyek lehetővé teszik az eladó számára az Ön által vásárolt szoftver használatának ellenőrzését.

Annak érdekében, hogy elkerüljék az egy BSA ellenőrzés során felmerülő költségeket és büntetéseket, a szervezetek egyre nagypbb számban alkalmazzák a Szoftveres Vagyonkezelés (Software Asset Management - SAM) gyakorlatát annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy üzleti szoftvereik felhasználása megfelel az alkalmazott licenceknek. Ezek a eljárások általában magukban foglalják az alkalmazottak oktatását, ahogyan egy olyan szoftver megvásárlását is, amely nyomon követi a szervezeten belüli licenceket és szoftverhasználatot.

Ezen SAM eljárások együttes költségét nevezzük “megfelelőségi költségnek”, melyre az üzleti szoftverek használata miatt van szükség. Ez egy olyan költség, mely nem teszi termelékenyebbé az adott szervezetet (vállalatot, közintézményt, alapítványt), semmi előnyt nem jelent az Ön üzletfeleinek és egyáltalán semmilyen pozitívummal nem járul hozzá a szervezet működéséhez. Semmi más, mint kockázatcsökkentés. A licencedíjjal, karbantartási és oktatási költségekkel együtt olyan költségek egyike ez, melyet az üzleti szoftverek használata miatt kell megfizetni.

Nyílt Forrású megfelelőségi költségek

Az üzleti szoftverlicencek ellentéteként a nyílt forrású szoftverek licencei kifejezetten megengedik a szoftver szabad terjesztését. Ez számos szervezetnél csökkenti a megfelelőségi költséget, mivel szoftver- és licencehasználat követő program alkalmazására sincs szükség.

Előfordulnak olyan helyzetek, amikor egy szervezet nyílt forrású szoftvert használ és közben maga is saját tulajdonú, védett szoftvert fejleszt és publikál. Ezen szervezetek gondban lehetnek egyes nyílt forrás lecencek vírusszerű természete miatt (copyleft licencek). Abban az esetben, ha az Ön egyik alkalmazottja vagy alvállalkozója figyelmetlenségből ilyen copyleft kódot helyez el az Ön védett termékébe, akkor Ön felszólíthatóvá válik e licence által, hogy teljes termékének forráskódját szabadon hozzáférhetővé tegye a nyilvánosság számára.

Ez azonban nem csak egy elméleti álláspont. Amennyire agresszíven védi a BSA saját üzleti tagjainak érdekeit, úgy támogatja a Szabad Szoftver Törvény Központ (Software Freedom Law Center - SFLC) a GPL licencet magasszintű polgári perekben a nagyvállalatokkal szemben. A Szabad Szoftver Alapítvány (Free Software Foundation - FSF), 2012. novemberi közleményében ír az “aktív licence alkalmazásáról”.

Copyleft kód alkalmazásával tehát a megfelelőségi költség még több is lehet, mint jogvédett szoftverek használatával, mivel adott szervezet kockáztatja annak lehetőségét, hogy rákényszerítik jogvédett programjához tartozó forráskódjának nyilvánosságra hozatalára és elérhetővé tételére, melyet azután bárki felhasználhat bárminemű ellentételezés nélkül. E kockázat csökkentése alaposabb felkészítést kíván az alkalmazottak részére, több jóváhagyási ciklust, több belső ellenőrzést és több aggódást. Ez tehát a megnövekedett megfelelőségi költség egy szervezetnél copyleft szoftverek használata esetén. De ez nem feltétlenül rossz dolog. Tudatában kell lenni a nyílt forrású szoftverek ilyen licenceszel történő használatának és számításba kell venni, mint a költségvetési tényezők egyikét.

Az Apache előnye

Meg kell azonban említeni, hogy nem minden nyílt forrású licence copyleft licence. S nem is rendelkezik mindegyik azzal a vírusszerű jellemzővel, ami radikálisan növelné egy vállalat kockázatát. A nyílt forrású licencek egy alcsoportja - általában “megengedő” licenceként ismertek - különösen kedvező vállalati felhasználók esetén. Ezek közé a licencek közé tartozik a MIT és BSD licence, akárcsak az Apache Szoftver licence 2.0, melyet az Apache OpenOffice csomagnál alkalmazunk.

Más nyílt forrású licencekhez hasonlóan az Apache licence díj és egyéb jogdíj nélkül határozottan megengedi Önnek az érintett termék másolását és terjesztését. Megengedi továbbá, hogy Ön a szoftvertermékből származó újabb, saját szoftverterméket készítsen és jelentessen meg, anélkül, hogy saját forráskódját közzé kellene tennie. Így tehát mind a BSA, mind pedig az SFLC/FSF kockázatait elkerülheti, s üzletének megfelelőségi költségeit is nagmértékben csökkentheti.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.