English:

The Free and Open Productivity Suite
New: Apache OpenOffice 4.1.1 released!


OpenOffice.org மென்பொருளை இறக்குதல்

தமிழ் ஓப்பன் ஆபீஸ் 1.1 தொகுப்புகளை [விண்டோஸ் மற்றும் லினக்ஸ் பொதிகளை ] பின்வரும் சுட்டிகளிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

  • http://www.openoffice.org/download/ [இந்தியாவிலுள்ள சேவையகம் - விண்டோஸ்/லினக்ஸ் பொதிகளுக்கு]
  • மற்றும் பல.

ஆங்கில பதிப்பு பொதிகளைப் பெறுவதற்கு www.openoffice.org இல் கீழ்கண்ட முகவரியில் அணுகலாம்: http://www.openoffice.org/dev_docs/source/download.html

குறிப்பு: சொல்திருத்திக்கான கோப்புகள் தனியாக இறக்கப்படல் வேண்டும்.

தமிழ்-ஓப்பன்ஆபீஸ் குழுவினர் 

 

 
தமிழ்-ஓப்பன்ஆபீஸ்
அறிமுகம்
மென்பொருள்
விளக்கம்
பதிவிறக்கங்கள்
குறுந்தட்டில் மென்பொருள்
சொல்திருத்தி
திட்டம்
பின்புலம்
FAQ
உதவி  பெறுவது
மடற்குழுக்கள்
ஆவணங்கள்
பங்களித்தல்
எப்படி பங்களிப்பது?
பிழைகளை தெரியப்படுத்துவது
தொடர்புக்கு
மடற்குழுக்கள்
முகவரிகள்
மற்றவை
நன்றிக்குரியவர்கள்
உரிமம்

Apache Feather

Copyright & License | Privacy | Website Feedback | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, the Apache feather logo, and OpenOffice are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.