English:

The Free and Open Productivity Suite
New: Apache OpenOffice 4.1.1 released!

Programi për vizatime - Draw

DRAW do të krijojë prej vizatimeve e diagrameve të thjeshta e deri tek ilustrimet dinamike 3 dimenzionalke dhe efektet speciale.
DRAW është program për të krijuar vizatime të kualitetit profesional (grafikat vektoriale) dhe editimin e fotografive (raster grafikat).

Shqip / sq

Fillimi

Programet

Përshkrimi

Writer

Calc

Impress

Base

Draw

Math

Historia

Sinergjia

Projekti

Kontributi

Shkarko

Kontakt

E-Mail lista

 

 

Apache Feather

Copyright & License | Privacy | Website Feedback | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, the Apache feather logo, and OpenOffice are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.