Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released

start:
OpenOffice.org 2.x хувилбарын системийн шаардлагууд

Microsoft Windows

 • Windows 98, Windows ME, Windows 2000 (Service Pack 2 эсвэл дээш), Windows XP, Windows 2003, Windows Vista
 • 128 MByte RAM
 • 200 MByte хатуу дискийн сул зай
 • 800x600 болон түүнээс дээш нарийвчлал, дор хаяж 256 өнгөт байх

Solaris: SPARC эсвэл X86

 • Solaris 8 OS эсвэл дээш
 • 128 MByte RAM
 • 250 MByte хатуу дискийн сул зай
 • X Сервер 800x600 болон түүнээс дээш нарийвчлал, дор хаяж 256 өнгөт байх

GNU/Linux ("Linux")

 • Linux Kernel Version 2.2.13 эсвэл шинэ, glibc2 Version 2.2.0 эсвэл дээш
 • 128 MByte RAM
 • 250 MByte хатуу дискийн сул зай
 • X Сервер 800x600 болон түүнээс дээш нарийвчлал, дор хаяж 256 өнгөт байх

Mac OS X (X11)

 • Power Mac G3 400Mhz эсвэл илүү
 • Mac OS X 10.3.x (10.3.5 зөвлөхүйц), Mac OS X 10.4.x
 • 256Mbyte RAM
 • 350 MByte хатуу дискийн сул зай
 • X11 шаардлагатай.  OS X 10.3 хувьд Apple.com хаягаас авах боломжтой ба OS X 10.4 хувьд OS X суулгац КД дээр нь байдаг. Tiger хэрэглэгчийн хувьд энд. заавар бий
 • 800x600 болон түүнээс дээш нарийвчлал, 16,7 сая өнгөт байх

Боломжит байдал

Бүх платформууд

 • Жава ажиллах үеийн орчин 1.4.0_02 / 1.4.1_01 эсвэл шинэ
 • Жава Хандалтын Гүүр v1.0.3 -г www.sun.com/star/accessibility хаягаас авах боломжтой

Линүкс:

 • ГНОМЕ 2.2 суулгалт

Соларис:

 • ГНОМЕ 2.0 суулгалт

Valid XHTML 1.0 Strict

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.