English:

The Free and Open Productivity Suite
New: Apache OpenOffice 4.1.1 released!
Монгол OpenOffice.org

OpenOffice.org нь өргөн тархсан үйлдлийн системүүдэд ажиллах, сайн дурийн
гишүүдийн хүчин зүтгэлээр сайжруулж, хөгжүүлдэг нээлттэй эх бүхий програм
хангамжийн нэг нээлттэй ажиллах орчин юм.
Монголын ажиллах багт шинэ гишүүн цаг ямагт хэрэгтэй байна. Дэм дэмэндээ,
Дээс эрчиндээ. Олон мод ой, Ганц мод гадас. Та бидэнтэй нэгдэнэ үү!

Apache Feather

Copyright & License | Privacy | Website Feedback | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, the Apache feather logo, and OpenOffice are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.