English:

The Free and Open Productivity Suite
New: Apache OpenOffice 4.1.1 released!

Շնորհակալություն

  • Sun Microsystems, inc.-ին OpenOffice.org-ի ծրագրային կոդերը բացելու ու նախագծին շարունակական աջակցության համար։
  • OpenOffice.org-ի բոլոր ծրագրավորողներին։
  • OpenOffice.org նախագծի բոլոր աջակիցներին։ 

 

 

 
Նախագիծ hy
Ներածություն
Փաթեթները
Նկարագրությունը
Բեռնումներ
CD-ROM
ՈՒղղագրություն
Նախագիծը
Պատմություն
Հարց ու պատասխան
Օգնություն
Փոստային կապ
Գրականություն
Մասնակցությունը
Ինչպե՞ս
Հայտնել սխալի մասին
Հաղորդակցում
Փոստային կապ
Հասցեներ
Այլն
Շնորհակալություն
Արտոնագրեր

Apache Feather

Copyright & License | Privacy | Website Feedback | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, the Apache feather logo, and OpenOffice are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.