Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.3 released

OpenDocument-formatet

OpenDocument Format (eller utförligare "the OASIS Open Document Format for Office Applications") är ett öppet universellt format för lagring och utbyte av affärsdokument, t.ex. promemorior, avhandlingar, rapporter, kalkylblad, diagram och presentationer. Det är baserat på XML och specifikationen är offentlig och kan användas av alla och envar utan varken restriktioner eller avgifter.

OpenDocument är väldokumenterat, fritt att använda utan ekonomiska, politiska, juridiska eller tekniska begränsingar på implementation, använding. Formatet uppfyller samtliga krav i EU:s definition av öppen standard. Syftet med formatet är att ersätta de format som är begränsade till enskilda programtillverkare eller beroende av begränsande licensvillkor. Resultatet blir då att de som använder OpenDocument Format fritt kan välja att behålla eller byta kontorsprogrampaket utan att filformatet vållar besvär.

OpenOffice.org är bara ett av det växande antal kontorsprogrampaket som använder det universella formatet OpenDocument Format. Se denna lista över applikationsprogram som använder OpenDocument.

OpenDocument-formatet föredras av EU, och är en accepterad standard inom Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och publicerad som ISO/IEC 26300. ISO arbetar huvudsakligen med industriell och kommersiell standardisering.

Omfattande stöd inom industri

Dokumentstandarden ODF stöds redan av kontorsprogrampaket som OpenOffice.org, StarOffice, IBM Workplace, KOffice, Gnumeric, Mobile Office, NeoOffice, AbiWord, Zoho, Scribus, TextMaker och Google Docs & Spreadsheets. En heltäckande lista visar ett flertal till.

OpenDocument som öppen standard

OpenDocument Format godkändes som internationell standard redan i maj 2005 av den oberoende internationella standardiseringsorganisationen OASIS. Hösten 2005 anmäldes standarden till ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) och blev godkänd våren 2006 som ISO/IEC DIS 26298. Det förväntas att även EU kommer att kräva OpenDocumentFormat som arbetsformat.

Formatet ger rejäl interoperabilitet dels genom att uttnyttja befintliga öppna standarder som XML, HTML, SVG, XSL, SMIL, XLink, XForms, MathML och Dublin Core, dels genom liberala licensvillkor. Harmonisering pågår med den största konkurrenten, kinas UOF (Uniform Office Format).

Formatspecifikationen ägs av OASIS som är ett icke-kommersiellt konsortium med fler än 600 medlemmar världen över. Formatet underhålls av den tekniska kommittén där världsledande experter i XML, dokumenthantering och kontorsprogrampaket finns representerade.

Världshandelsorganisationen (WTO) kräver att öppna standarder skall användas. WTO syftar till att stödja den fria marknaden och öppen konkurrens, dels genom främjandet av öppna standarder och dels genom utgallring av onödiga standarder. Enskilda leverantörers avvikelser från standarden eller motsättningar till standarden skapar inte i sig själv en ny marknad för en annan standard. Djupare genomgång kan läsas på sidan om öppna standarder.

Fördelarna med OpenDocument

ODF ger dig och din verksamhet klara tekniska och strategiska fördelar:

Nå samtliga fördelar

För att du och din verksamhet ska dra full nytta av fördelarna ovan, ska en förberedande användningsstrategi aktualiseras. Alltså bör följande riktlinjer övervägas:

Många av världens experter bidrar

Formatet har utvecklats under tillsyn av de fler än 600 organisationer, företag, föreningar och universitet som alla är medlemmar av OASIS. Stora namn i dokumenthanteringsvärlden finns i själva utvecklingskommittéen, bland andra Boeing, IBM, Intel, Sony, the National Archives of Australia, the Society of Biblical Literature och Arbortext.

Utvecklingen och driften av kravspecifikationen för den öppna standarden sker i en öppen arbetsgrupp inom OASIS, där alla relevanta deltagare har möjlighet att påverka processen. Även förslag kan skickas till arbetsgruppens offentliga address office-comment/snabel-a/lists.oasis-open.org I arbetsgruppen deltar representanter från leverantörer, myndigheter, utvecklare samt fristående experter i bland annat handikappfrågor.

(Ersätt /snabel-a/ med @ i adressen ovan.)

Vilka står bakom OpenDocument?

Som nämnts är det den internationella standardardiseringsorganisationen OASIS som står bakom formatet och arbetet på formatet. Den är ett icke-kommersiellt konsortium med fler än 600 medlemmar. Själva den tekniska kommitén för OpenDocument består av fler än 20 medlemmar.

Dessutom finns det många institutioner, företag och myndigheter som stöder formatet offentligt, antingen via egna pressmedelanden eller via medlemskap i organisationer:

Vi hänvisar den fullständiga listan på The OpenDocument Format Alliance.

Dokumenttyp

Samtliga dokumenttyper och malldokumenttyper har registrerats i MIME-standarden.

Dokumenttyper

De vanligaste filändelserna som används inom OpenDocument-formatet är .odt för textdokument, .ods för kalkylblad, .odp för presentationer och .odg för vektorgrafikdokument.

Nedan finns en heltäckande lista över OpenDocument-formatets samtliga dokumenttyper:

Filtyp Filändelse MIME-Typ
Textdokument .odt application/vnd.oasis.opendocument.text
Kaklyblad .ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Presentation .odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation
Teckning .odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics
Diagram .odc application/vnd.oasis.opendocument.chart
Formeldokument .odf application/vnd.oasis.opendocument.formula
Bild .odi application/vnd.oasis.opendocument.image
Databas .odb application/vnd.oasis.opendocument.database
Samlingsdokument .odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master

Mallar

Mallar ger formatering och utläggning utan innehåll.

Nedan finns en heltäckande lista över OpenDocument-formatets samtliga mallar:

Filtyp Filändelse MIME-Typ
Textdokumentmall .ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template
Kalkylbladsmall .ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template
Presentationsmall .otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template
Teckningsmall .otg application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template
Diagrammall .otc application/vnd.oasis.opendocument.chart-template
Formelmall .otf application/vnd.oasis.opendocument.formula-template
Bildmall .oti application/vnd.oasis.opendocument.image-template
Webbsidesmall .oth application/vnd.oasis.opendocument.text-web

Information för utvecklare

Standardens utveckling kan följas, och själva specifikationen hämtas, från arbetsgruppens webbsida

Scheman ingår i OIO's Infostructurebase.

Boken OASIS OpenDocument Essentials beskriver och ger exempel på användning av ODF. Boken är även fritt tillgänglig på nätet.

På OpenOffice.org's webbsida för utvecklare kan man läsa mera om hur OpenOffice.org integreras i olika datalösningar. Läs mer på http://development.openoffice.org/.

Läs också mer om hur stöd för ODF kan integreras i datorprogram med hjälp av ODF-Toolkit, ODFPY för Python och OODoc för Perl.

Vidare läsning

Application support for the OpenDocument format The OpenDocument Fellowship. 2006.

Is ODF an Open Standard? av David A. Wheeler. 2006-02-09

Librarians Voice Support for OpenDocument 2005-12-16

OpenDocument Technical Specification 1.0 2005-05-01.

Se även öppna standarder

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.