Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.3 released

Om OpenOffice.org

En öppen kontorsvit av en öppen organisation.

OpenOffice.org är inte ett traditionellt mjukvaruföretag. Produkten utvecklas, testas, dokumenteras och marknadsförs av en internationell ideell organisation (kallat community). Allt samarbete, med några mycket få undantag, sker i öppna rum där arbetet är synligt utifrån.

Projektansvariga

Dessa samordnar arbetet i projektet samt svarar på frågor om hur man deltar.

Observera: Dessa kontaktpersoner ger inte på något sätt support för OpenOffice.org. Se support.

Lars Noodén
Projektansvarig

Per Eriksson
Projektansvarig
E-post: pereriksson

Notera: E-postadresserna ovan skall avslutas med @openoffice.org.

Marketing Communications

Inom marknadsprojektet finns ett internationellt nätverk av kontakter: Marketing Communications and Information Network. De har korrekt och uppdaterad information om produkten OpenOffice.org och dess utveckling. De kan introducera OpenOffice.org i din organisation, arrangera talare, presentera aktuella migreringsstudier och ge information om kommersiell support. Är du journalist är det dem du kontaktar först.

Observera: Dessa kontaktpersoner ger inte på något sätt support för OpenOffice.org. Se support.

Per Eriksson
Marketing Contact Sweden
E-post: pereriksson

John McCreesh (UTC +01h00)
Marketing Contact Global
E-post: jpmcc
Tel: +44 (0)7 810 278 540

Florian Effenberger (UTC +0200)
Marketing Contact Global
E-post: floeff
Tel: +49 8341 9966 0880

Notera: E-postadresserna ovan skall avslutas med @openoffice.org.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.